سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 14 فروردین 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 14 فروردین 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 14 فروردین 1403، با 9,986 تن افزایش نسبت به 7 فروردین از 17,753 تن به 27,739 تن رسید.

مقایسه عرضه های 7 و 14 فروردین 1403  


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 6,542 تن افزایش یافت و از 5,628 تن به 12,170 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین : 324,399 ریال

‏2- PVCS65  غدیر که هفته اول فرودین 1,200 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ و 814 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 1,012 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت‌پلاستیکی و 2000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

‏3- PVC S65 بندر امروز مشابه هفته اول فروردین، 2,508 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 600 تن‏ عرضه سلف با بسته‌بندی جاموبگ دارد.

‏4- PVCS65 اروند که هفته گذشته عرضه نشده بود، در هفته دوم فروردین، 3,751 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 1,500 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارند.

‏5- PVC S70 آبادان که هفته گذشته عرضه نداشت، امروز 293 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 2,395 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 8,489 تن به 10,884 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 451,538 ریال

2- عرضه گرید C30S مارون 2,002 تن کاهش یافت و از 2,794 تن به 792 تن رسید.

3- گرید Z30S مارون که هفته گذشته 88 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 1,452 تن افزایش، 1,540 تن عرضه سلف دارد.

4- هرچند گرید 552R نوید هفته گذشته 168 تن عرضه نقدی داشت، امروز 210 تن عرضه سلف دارد.

5- عرضه گرید 1102XK با 609 تن کاهش از 1,044 تن به 435 تن رسید.

6- عرضه گرید 1102XL با 435 تن کاهش از 870 تن به 435 تن رسید.

7- پتروشیمی جم عرضه گرید 552R را 312 تن افزایش داد و از 336 تن به 648 تن رساند.

8- عرضه گرید 510L خمین با 300 تن افزایش به 500 تن رسید.

9- پتروشیمی اراک که هفته گذشته کالایی را عرضه نکرده بود، این هفته دو گرید 552R و Z30S را عرضه کرد. 552R ‏1,740 تن و Z30S ‏176 تن عرضه دارد.

10- گرید 060 پلی‌نار که هفته اول فروردین عرضه نداشت، این هفته 1,050 تن عرضه نقدی دارد.

11- گرید Z30G مارون که آخرین بار 7 اسفند 1402 عرضه شده بود، امروز 176 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 279 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 3,475 تن به 3,754 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 459,243 ریال (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 517,030 ریال(گریدهای MR230, ZR230)

2- گرید 440G جم با 44 تن افزایش، از 176 تن عرضه نقدی به 220 تن عرضه سلف رسید.

3- گرید PNR230 پلی‌نار که هفته اول فرودین عرضه نداشت، امروز 210 تن عرضه نقدی دارد.

4- گرید ZH500M نوید که آخرین بار 16 خرداد سال 1402 عرضه شده بود، امروز 45 تن عرضه نقدی دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه‌ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 293 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 324,399 3751 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 324,399 1500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 549,934 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 324,399 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 324,399 2508 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 324,399 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 324,399 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
12170 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
IR84 Ismail Resin Limited 606,147 770 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/31
محل تحویل انبار عرضه کننده
پتروشیمی Ismail Resin Limited
770 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 451,538 504 144
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 451,538 336 72
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 451,538 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 451,538 1050 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 451,538 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 451,538 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 451,538 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 451,538 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 451,538 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 451,538 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 451,538 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 451,538 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 451,538 1740 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 451,538 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 451,538 1540 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 451,538 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 451,538 792 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S Marun 478,630 792 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 451,538 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 451,538 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 451,538 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
10668 216
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L Jam 459,243 418 88
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 460,013 154 66
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 459,243 506 132
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 459,243 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 484,284 264 110
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 484,284 220 110
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 490,063 66 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 517,030 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 517,030 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 500M Navid 451,538 45 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 468,874 126 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 459,243 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 517,030 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 508,555 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 484,284 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3248 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 710,000 21 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 710,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 670,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
161 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟