سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 7 فروردین 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 7 فروردین 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 7 فروردین 1403، با 14,470 تن کاهش نسبت به 21 اسفند از 32,223 تن به 17,753 تن رسید.

مقایسه عرضه های 21 اسفند 1402 و 7 فروردین 1403


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته سوم اسفند 5,589 تن کاهش یافت و از 11,217 تن به 5,628 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 926 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 325,325 ریال به 324,399 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 غدیر که هفته سوم اسفند 2,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,200 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ و 814 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی دارد.

‏3- PVC S65 بندر که هفته گذشته 1,012 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و  500 تن‏ عرضه سلف با بسته‌بندی جاموبگ داشت، امروز 2,508 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 600 تن‏ عرضه سلف با بسته‌بندی جاموبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 6,540 تن نسبت به هفته سوم اسفند کاهش یافت و از 15,029 تن به 8,489 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 463 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 451,075 به 451,538 ریال رسید.

2- پتروشیمی اراک امروز هیچ کالایی را عرضه نکرد.

3- عرضه گرید 565S مارون 308 تن کاهش یافت و از 1,100 تن عرضه سلف به 792 تن عرضه نقدی رسید.

4- پتروشیمی مارون عرضه گرید C30S را 946 تن افزایش داد و از 1,848 تن به 2,794 تن رساند.

5- عرضه کالاهای 510L، 552R و 550J نوید 336 تن کاهش یافت و به 168 تن عرضه نقدی رسیدند.

6- گرید 060 پلی‌نار که در هفته پایانی اسفند 903 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

7- عرضه گریدهای 1102L و 1102XL با 261 تن کاهش به 261 تن  و 870 تن رسید.

8- عرضه گرید 552R جم 120 تن افزایش یافت و از 216 تن به 336 تن رسید.

9- پتروشیمی خمین عرضه گرید 510L را 950 تن کاهش داد و از 1,150 تن به 200 تن رساند.

10- عرضه گرید 552R خمین با 250 تن کاهش به 200 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 1,736 تن نسبت به هفته سوم اسفند کاهش یافت و از 5,211 تن به 3,475 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 507 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 458,736 به 459,243 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,793 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 515,237 به 517,030 ریال رسید.(گریدهای MR230, ZR230)

2- عرضه گرید 332C نوید 147 تن کاهش یافت و از 315 تن به 168 تن رسید.

3- پتروشیمی نویدزرشیمی عرضه کالاهای ZR230 و ZR340R را 252 تن کاهش داد و به 168 تن رساند.

4- گرید PNR230 پلی نار که هفته سوم اسفند 504 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

5- عرضه گرید 3212E رجال با 435 تن کاهش، از 870 تن به 435 تن رسید.

6- عرضه گرید 548R جم با 176 تن کاهش به 616 تن رسید.

7- گرید 3130UV جم پس از دو هفته غیبت، در هفته اول فرودین 1403، 110 تن عرضه نقدی دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه‌ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 549,934 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 324,399 2508 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 324,399 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 324,399 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 324,399 1200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
5628 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 451,538 336 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 451,538 336 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 451,538 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
552R Khomin 451,538 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 451,538 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 451,538 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 451,538 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 451,538 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 451,538 1044 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 451,538 870 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 451,538 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
Z30S Marun 451,538 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 451,538 2794 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S Marun 478,630 792 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 451,538 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 451,538 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 451,538 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
8489 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L Jam 459,243 418 88
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 460,013 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 459,243 506 110
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 459,243 88 66
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 484,284 220 132
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 484,284 198 88
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 490,063 66 44
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
3212E Regal 517,030 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 515 MA Navid 468,874 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 459,243 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 517,030 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 508,555 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 484,284 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2947 528
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 770,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 700,000 21 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 660,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
161 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟