سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 21 اسفند 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 21 اسفند 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 21 اسفند 1402، با 4,953 تن کاهش نسبت به 14 اسفند از 37,176 تن به 32,223 تن رسید.

مقایسه عرضه های 14 و 21 اسفند 1402  


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 986 تن کاهش یافت و از 12,203 تن به 11,217 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,931 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 324,858 ریال به 322,927 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 غدیر که هفته پیش 1,298 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,700 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 2,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

‏3- PVC S65 اروند که هفته گذشته  3,564 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی، 1,700 تن‏ عرضه نقدی با بسته‌بندی جاموبگ داشت، امروز 3,256 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و  2,000 تن‏ عرضه نقدی با بسته‌بندی جاموبگ دارد.

‏4-  PVC S60 بندرامام که هفته گذشته مجموعا 726 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت پلاستیکی و 840 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز مجموعا 1,650 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت پلاستیکی دارد.

‏5- PVC S65 بندر که هفته گذشته  1,276 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 300 تن‏ عرضه سلف با بسته‌بندی جاموبگ داشت، امروز 1,012 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و  500 تن‏ عرضه سلف با بسته‌بندی جاموبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی‌اتیلن‌ترفتلات‌بطری

1- پلی اتیلن ترفتالات بطری IR84 تولید Ismail Resin Limited، امروز برای اولین بار 220 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 3,990 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 19,019 تن به 15,029 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 309 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت از 445,664 به 445,355 ریال رسید.

‏2- 552R مارون که هفته گذشته 1,892 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

3- عرضه گرید C30S مارون با 638 تن کاهش به 1,848 تن رسید.

4- گرید Z30S مارون امروز 110 تن عرضه نقدی دارد. این گرید هفته گذشته 1,804 تن عرضه داشت.

5- گرید 552R اراک که هفته گذشته 3000 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1500 تن عرضه نقدی و 1500 تن عرضه سلف دارد.

‏6- V30S اراک که هفته گذشته 20 تن عرضه شده بود، امروز غایب است.

7- گرید Z30S اراک که هفته گذشته 700 تن عرضه نقدی داشت، امروز 300 تن عرضه نقدی و 300 تن عرضه سلف دارد.

8- عرضه گرید 060 پلی‌نار با 105 تن کاهش به 903 تن رسید.

9- گرید SIF010 پلی‌نار که هفته گذشته 50 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

10- عرضه گرید 1102L، ‏174 تن افزایش یافت و از 348 تن به 522 تن رسید.

11- عرضه گرید 1102XK با 87 تن کاهش به 1,131 تن رسید.

12- عرضه گرید 1102XL، ‏174 تن افزایش یافت و از 957 تن به 1,131 تن رسید.

13- عرضه گرید 510L جم 720 تن کاهش یافت و از 960 تن به 240 تن رسید.

14- عرضه گرید 550J جم با 168 تن کاهش از 384 تن به 216 تن رسید.

15- عرضه گرید 552R جم 528 تن کاهش یافت و از 744 تن به 216 تن رسید.

16- پتروشیمی خمین عرضه گرید 510L را 200 تن افزایش داد و از 950 تن به 1,150 تن رساند.

17- گرید HP502N خمین که هفته گذشته 60 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

18- عرضه گرید HP500M خمین با 100 تن افزایش به 400 تن رسید.

19- گرید 565S مارون که آخرین بار 6 آذر عرضه شده بود، امروز 1,100 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 236 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 5,447 تن به 5,211 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 279 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 453,238 به 452,959 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,599ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 496,790 به 502,389 ریال رسید.(گریدهای MR230, ZR230)

2- گرید MR230 مارون که هفته گذشته 132 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

3- عرضه گرید PNR230 پلی نار 252 تن افزایش یافت و از 252 تن به 504 تن رسید.

4- عرضه گرید 3212E رجال 174 تن افزایش یافت و از 696 تن به 870 تن رسید.

5- پتروشیمی جم عرضه گرید 440G را 330 تن کاهش داد و از 484 تن به 154 تن رسید.

6- گرید 3130UV جم که هفته گذشته 198 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه‌ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 293 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 322,927 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 322,927 3256 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 547,438 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 322,927 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 322,927 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 371,366 484 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 371,366 1166 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 322,927 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11217 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
IR84 Ismail Resin Limited 580,315 220 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/23
محل تحویل انبار عرضه کننده
پتروشیمی Ismail Resin Limited
PET-BGWK-821 590,000 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل تهران
330 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 445,355 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 445,355 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 445,355 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 445,355 903 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 445,355 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 445,355 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 445,355 400 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 445,355 1150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 445,355 450 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 445,355 1131 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 445,355 1131 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 445,355 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 445,355 1500 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Arak 445,355 1500 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 445,355 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 445,355 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 445,355 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 445,355 1848 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S Marun 472,076 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 445,355 504 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 445,355 504 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 445,355 504 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
15029 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L Jam 452,959 330 110
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 453,720 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 452,959 616 176
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 452,959 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 470,070 220 154
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 470,070 198 88
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 502,389 504 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 502,389 870 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 515 MA Navid 462,465 252 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 452,959 252 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 502,389 420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 501,629 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 470,070 420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
4683 528
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 669,607 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 667,890 95 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 765,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 695,000 21 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 655,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD160D48FAA 691,100 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر SD160D48FAA 692,660 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 657,620 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
436 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟