دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 24 بهمن 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 24 بهمن 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 24 بهمن 1402، با 24 تن افزایش نسبت به 17 بهمن از 71,318 تن به 71,342 تن رسید.

 

مقایسه عرضه های 17 بهمن با 23 بهمن 1402


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 85 تن کاهش داشت و از 835 تن به 750 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 676,569 ریال

2- گرید N50 قائدبصیر که هفته گذشته 55 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته 403 تن افزایش داشت و از 1,511 تن به 1,914 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 637,080 ریال

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 484 تن افزایش داشت و از 8,710 تن به 9,194 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 368,898 ریال

2- عرضه گرید 7700M ایلام 484 تن افزایش یافت و از 506 تن به 990 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 10 تن کاهش داشت و از 9,446 تن به 9,436 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 339,378 ریال

2- 209 امیرکبیر که هفته گذشته، 5,016 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی داشت، امروز 3,806 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1,200 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

‏3- 22B02‏ لرستان که هفته گذشته 96 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 157 تن کاهش داشت و از 7,223 تن به 7,066 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 310,993 ریال

‏2- 5030SA تبریز که هفته گذشته 209 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

3- 52518 جم که هفته گذشته، 2,508 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 1000 تن عرضه سلف با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,520 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی دارد.

4- عرضه گرید 62N07UV لرستان با 120 تن کاهش به 2,400 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 24 بهمن: 8,546 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 318,784 ریال

2- هرچند گرید 5510 آریاساسول هفته گذشته 1,416 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,416 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 704 افزایش داشته است و از 1,001 تن به 1,705 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 341,561 ریال

2- پتروشیمی تبریز عرضه گرید 3840 را 704 تن افزایش داد و از 1,001 تن به 1,705 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 24 بهمن : 9,060 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 349,065 ریال

2- هرچند گرید F7000 ایلام هفته گذشته 1,804 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,804 تن عرضه نقدی دارد.

‏3- F7000 میاندوآب که هفته گذشته، 600 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1,104 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 1,704 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش 990 تن کاهش یافت و از 5,500 تن به 4,510 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 291,713 ریال

2- پت 781 که هفته گذشته 1,518 تن عرضه داشت، امروز با 506 تن کاهش، 1,012 تن عرضه دارد.

3- عرضه گرید BG821 تندگویان 484 تن کاهش یافت و از 2,002 تن به 1,518 تن رسید

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 214 تن افزایش داشته است و از 10,298 تن به 10,512 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 366,899 ریال

‏2- 2420H امیرکبیر که هفته گذشته 990 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 700 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید 190 آریاساسول که هفته گذشته 2,520 تن عرضه داشت، امروز مجموعا 3,024 تن عرضه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 90 تن افزایش داشته است و از 2,380 تن به 2,470 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 373,127 ریال

2- گرید F100 انتخاب که هفته گذشته 350 تن عرضه نقدی و 250 تن عرضه سلف داشت، امروز 600 تن عرضه سلف دارد.

3- امروز گرید HS321 تبریز 150 تن عرضه سلف دارد.  عرضه این کالا هفته گذشته، از سوی مدیریت عملیات عرضه لغو شده بود.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی  نسبت به هفته پیش نسبت به هفته قبل 608 تن کاهش یافت و از 6,512 تن به 5,904 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1402/10/22 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 15 بهمن: 292,995 ریال

2- عرضه گرید TG641 SuperBright، ‏968 تن کاهش یافت و از 1,980 تن به 1,012 تن رسید.

3- عرضه گرید TG641MOD، ‏484 تن افزایش یافت و از 1,012 تن به 1,496 تن رسید.

4- عرضه گرید TG645، ‏528 تن کاهش یافت و از 2,508 تن به 1,980 تن رسید.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 676,869 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 676,869 150 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
N50-ghaed-basir 676,869 50 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
750 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 637,080 423 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 637,080 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 611,999 605 302
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 637,080 302 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 637,080 101 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1612 302
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 368,898 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 388,012 990 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100B Jam 414,038 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 388,012 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 414,038 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
9194 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 339,378 1200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 339,378 3806 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 339,378 1400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 339,378 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 329,197 630 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9436 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 377,906 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 310,993 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 310,993 2002 1518
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 318,503 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 301,663 640 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
5548 1518
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 318,784 1416 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 318,784 1716 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 318,784 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 318,784 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 318,784 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8546 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 400,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 349,065 1392 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 349,065 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 410,402 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 349,065 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Jam 349,065 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
EX5 Marun 349,065 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 349,065 3504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 349,065 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9060 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 291,713 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 285,993 1980 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 305,604 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
4510 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 366,899 2808 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 366,899 216 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 366,899 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 366,899 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 366,899 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 366,899 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 366,899 1584 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 366,899 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 399,920 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10512 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 318,784 15 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 349,065 40 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
55 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 394,652 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 394,652 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/10
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 373,127 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 373,127 120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 373,127 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2470 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 669,607 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 667,890 95 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 641,174 45 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
Super Bright- TG641 303,652 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 292,995 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 293,775 1496 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 287,536 1980 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر DDB280D48FAA 690,000 84 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 650,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 690,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
5904 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 318,784 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
1200 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
62N07UV Lorestan 318,503 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 301,663 640 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3040 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 339,378 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 329,197 630 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3030 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 366,899 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2400 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 349,065 40 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 318,784 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 349,065 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2944 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟