شنبه ۲ تير ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 17 بهمن 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 17 بهمن 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 17 بهمن 1402، با 368 تن افزایش نسبت به 10 بهمن از 71,463 تن به 71,831 تن رسید.

مقایسه عرضه های 10 بهمن با 17 بهمن 1402


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 20 تن کاهش داشت و از 855 تن به 835 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,229 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشت و از 682,098 ریال به 676,869 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش 201 تن افزایش داشت و از 1,713 تن به 1,914 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 15,150 ریال افزایش داشته و از 621,930 به 637,080 ریال رسید.

2- گرید 1502 تخت جمشید که هفته گذشته 202 تن عرضه با پالت فلزی داشت، امروز 101 تن عرضه با پالت چوبی و 302 تن عرضه با پالت فلزی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 990 تن کاهش داشت و از 9,700 تن به 8,710 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 10 ریال کاهش داشته و از 368,908 به 368,898 ریال رسید.

2- گرید CRP100B جم که هفته گذشته مجموعا 3,036 تن عرضه داشت، امروز 2,002 تن عرضه دارد.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید CRP100 نچرال را 1,034 تن افزایش داد و از 968 تن به 2,002 تن رساند.

4- هرچند گرید EX3 امیرکبیر هفته گذشته 2,400 تن عرضه سلف داشت، این هفته 2,400  تن عرضه نقدی دارد.

5- عرضه گرید 7700M ایلام با 990 تن کاهش از 1,496 تن به 506 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 186 تن کاهش داشت و از 9,632 تن به 9,446 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,267 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 338,111 ریال به 339,378 ریال رسید.

2- 209 امیرکبیر که هفته گذشته، 4,004 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1,000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 5,016 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی دارد.

3- گرید 18B04 لرستان که هفته گذشته 240 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

4- عرضه گرید 22B02 مهاباد با 264 تن کاهش، از 2,568 تن به 2,304 تن رسید.

5- گرید 22B02 لرستان که آخرین بار 16 آبان امسال عرضه شده بود، امروز 96 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 206 تن کاهش داشت و از 7,429 تن به 7,223 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 9 ریال کاهش داشته و از 311,002 به 310,993 ریال رسید.

2- عرضه گرید HI500 بندرامام با 198 تن کاهش، از 704 تن به 506 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 198 تن افزایش داشت و از 8,348 تن به 8,546 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 967 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 317,817 ریال به 318,784 ریال رسید.

2- عرضه گرید 0035 بندرامام 198 تن افزایش یافت و از 1,518 تن به 1,716 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- گرید 3840 تبریز که هفته گذشته غایب بود این هفته 1,001 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 10 ریال کاهش داشته و از 341,571 به 341,561 ریال رسید.

2- گرید 3840 تبریز که هفته گذشته غایب بود، امروز 1,001 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 220 تن افزایش داشته است و از 8,840 تن به 9,060 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های 2,017 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 347,048 ریال به 349,065 ریال رسید.

2- گرید EX5 جم که آخرین بار 16 اسفند سال 1401 عرضه شده بود، امروز با 220 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی، در میان عرضه‌های سنگین فیلم قرارگرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 17 بهمن: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 6,379 ریال افزایش یافت و از 285,334 ریال به 291,713 ریال رسید.

2- پت 735 که هفته گذشته 66 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ندارد.

3- عرضه گرید BG825 تندگویان 484 تن افزایش یافت و از 1,518 تن به 2,002 تن رسید.

4- پت 825 که هفته گذشته 396 تن عرضه داشت، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 130 تن افزایش داشته است و از 10,168 تن به 10,298 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 440 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 366,459 ریال به 366,899 ریال رسید.

2- عرضه گرید 2420H امیرکبیر 130 تن افزایش یافت و از 860 تن به 990 تن رسید.

3- عرضه گرید 190 آریاساسول با 264 تن افزایش، از 2,256 تن به 2,520 تن رسید.

4- 2130 آریاساسول که هفته گذشته 264 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

5- عرضه گرید 2420E02 کردستان با 120 تن افزایش، به 2,400 تن رسید.

6- هرچند گرید 2426E02 کردستان هفته گذشته 120 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ندارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.( عرضه 17 بهمن: 2,490 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 1,523 ریال افزایش یافت و از 371,604 ریال به 373,127 ریال رسید.

2- گرید F200 انتخاب که هفته گذشته 600 تن عرضه نقدی داشت، امروز 350 تن عرضه نقدی و 250 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 17 بهمن: 6,512 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.(قیمت پایه 15 بهمن: 292,995)

2- عرضه گرید TG641 Super Bright تندگویان 462 تن افزایش یافت و امروز 1,980 تن عرضه دارد.

3- عرضه گرید TG641 با 506 تن کاهش به 1,012 تن رسید.

4- عرضه گرید TG645 با 220 تن افزایش به 2,508 تن رسید.

5- هرچندگرید TG645 Super Bright هفته گذشته 176 تن عرضه داشت، امروز عرضه ای ندارد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 676,869 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 773,565 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 676,869 80 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
N50-ghaed-basir 676,869 150 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
835 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 637,080 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 637,080 423 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 611,999 605 302
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 637,080 101 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 637,080 302 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1612 302
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 368,898 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 388,012 506 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100B Jam 414,038 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 388,012 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 414,038 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
8710 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 339,378 5016 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 339,378 1400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 339,378 96 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 339,378 2304 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 329,197 630 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9446 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 377,906 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 310,993 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
5030SA Tabriz 360,979 209 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 310,993 2508 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52518 Jam 310,993 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
Lorestam (پودر) 54B04 301,663 160 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 318,503 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 301,663 320 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
7223 0
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 318,784 1416 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 318,784 1716 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 318,784 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 318,784 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 318,784 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8546 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 400,000 1001 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1001 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 349,065 1608 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 410,402 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 349,065 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Jam 349,065 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
EX5 Marun 349,065 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 349,065 3504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 349,065 1104 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 349,065 600 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9060 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 291,713 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 285,993 1980 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 305,604 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 366,899 2520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 366,899 990 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 366,899 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 366,899 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 366,899 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 366,899 1584 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 366,899 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 399,920 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10298 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 318,784 36 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 349,065 40 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
76 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 394,652 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 394,652 250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/30
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 394,652 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 373,127 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/12
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 373,127 180 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 373,127 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2490 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 303,652 1980 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 292,995 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 293,775 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 287,536 2508 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 318,784 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
1200 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Lorestam (پودر) 54B04 301,663 160 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 318,503 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 301,663 320 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 339,378 96 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3096 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 339,378 2304 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 329,197 630 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
2934 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 366,899 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2400 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 349,065 40 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 318,784 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 349,065 1104 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 349,065 600 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2944 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟