پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 16 بهمن 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 16 بهمن 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 16 بهمن 1402، با 856 تن کاهش نسبت به 9 بهمن از 30,843 تن به 29,987 تن رسید.

مقایسه عرضه های 9 و 16 بهمن 1402    


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 18 تن افزایش یافت و از 12,297 تن به 12,315 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,911 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 313,740 ریال به 324,651 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 غدیر که هفته پیش 1,012 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,012 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3-  ‏PVC S65 اروند که هفته گذشته مجموعا 3,256 تن عرضه با پالت پلاستیکی و 2,000 تن عرضه با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز مجموعا 3,454 تن عرضه با پالت پلاستیکی و 1,800 تن عرضه با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

4 - ‏ PVC S65 بندرامام که هفته گذشته مجموعا 1,122 تن عرضه نقدی و 1,606 تن‏ عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 380 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جاموبگ داشت، امروز 2,706 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 500 تن‏ عرضه سلف با بسته‌بندی جاموبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 709 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 13,176 تن به 12,467 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,701 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 419,772 به 432,473 ریال رسید.

2-  ‏گرید 552R مارون که هفته گذشته 110 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,496 تن عرضه سلف دارد.

3- عرضه گرید C30S مارون 968 تن کاهش یافت و از 1,980 تن به 1,012 تن رسید.

4- پتروشیمی مارون عرضه گرید Z30S را 1,650 تن کاهش داد و از 2,090 تن به 440 تن رساند.

5- گرید 552R اراک که هفته گذشته 140 تن عرضه با پالت چوبی و 80 تن عرضه با پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,280 تن عرضه با بسته‌بندی پالت پلاستیکی دارد.

6- هرچند گرید PIF090 پلی نار هفته گذشته 84 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

7- عرضه گرید 1102L رجال 174 تن کاهش یافت و از 435 تن به 261 تن رسید.

8- گرید 552R جم که هفته گذشته 1,008 تن عرضه نقدی داشت، امروز 864 تن عرضه سلف دارد.

9- پتروشیمی جم عرضه گرید 564S را 408 تن کاهش داد و از 768 تن به 360 تن رساند.

10- عرضه گرید 510L خمین با 200 تن افزایش از 950 تن به 1,150 تن رسید.

11- 510L اراک که آخرین بار 18 دی عرضه شده بود، امروز 20 تن عرضه نقدی دارد.

12- گرید Z30G مارون که از 25 دی عرضه نشده بود، امروز 110 تن عرضه نقدی دارد.

13-  گرید Z30S اراک که از 20 آذر امسال عرضه نشده بود، امروز 300 تن عرضه نقدی دارد.

14- گرید 565S اراک که از 25 دی عرضه نشده بود، امروز 50 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 345 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 4,517 تن به 4,862 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,193 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 434,790 به 439,983 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,700 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 472,338 به 485,038 ریال رسید.(گریدهای MR230, ZR230)

2- هرچند RP340R مارون هفته گذشته 814 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

3- گرید EPC40R شازند که هفته گذشته 200 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ندارد.

4- عرضه گرید 3212E رجال 130 تن افزایش یافت و از 131 تن به 261 تن رسید.

5- هرچند گرید RP345S جم هفته گذشته 66 تن عرضه نقدی داشت، امروز 132 تن عرضه سلف دارد.

6- گرید MR230 مارون که از 18 دی عرضه نشده بود، امروز 814 تن عرضه نقدی دارد.

7- گرید ZB445L نوید که هفته گذشته غایب بود، امروز 63 تن عرضه نقدی دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه‌ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 293 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 324,651 2244 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 324,651 630 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 324,651 1210 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 324,651 1170 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 550,360 330 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 550,360 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 324,651 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 324,651 2706 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 324,651 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 324,651 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
12315 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 432,473 864 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/06
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 432,473 864 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 432,473 384 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
564s Jam 458,422 360 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 432,473 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 432,473 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 432,473 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 432,473 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 432,473 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 432,473 1150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 432,473 400 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 432,473 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 432,473 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 432,473 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 432,473 1280 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 432,473 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
510L Arak 432,473 20 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 458,422 50 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
V30S Arak 432,473 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 432,473 1496 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 432,473 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 432,473 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 432,473 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 432,473 231 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 432,473 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 432,473 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
12467 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L Jam 439,983 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 440,733 374 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 439,983 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 439,983 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 453,124 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 453,124 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/12
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 470,019 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 485,038 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 485,038 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
MR230 Marun 485,038 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 449,369 189 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 439,983 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 485,038 273 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 488,041 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 453,124 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 469,268 63 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
4862 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 667,890 95 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 641,174 45 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 765,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 695,000 63 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 650,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
343 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟