پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 10 بهمن 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 10 بهمن 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 10 بهمن 1402، با 1,972 تن کاهش نسبت به 3 بهمن از 73,435 تن به 71,463 تن رسید.

مقایسه عرضه های 3 بهمن با 10 بهمن 1402


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 10 بهمن: 855 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,459 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشت و از 679,639 ریال به 682,098 ریال رسید.

2 - عرضه های گروه ABS، نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. ABS150 تبریز 550 تن، گرید ABS 157 تبریز، 55 تن و N50 قائدبصیر 150 تن نقدی و 100 تن به صورت سلف، عرضه شد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش 302 تن کاهش داشت و از 2,015 تن به 1,713 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 9,451 ریال افزایش داشته و از 612,479 به 621,930 ریال رسید.

2 - کالاهای گروه SBR نسبت به هفته قبل، 302 تن کاهش دارد. کالای 1502 تخت جمشید که هفته گذشته 504 تن عرضه شده بود، امروز 202 تن عرضه شده است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( عرضه 10 بهمن: 9,700 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 19 ریال کاهش داشته و از 368,927 به 368,908 ریال رسید.

2- گرید CR100 جم که هفته قبل در دو عرضه 1012 و 2024 تنی عرضه شده بود، این هفته نیز مانند هفته قبل، عرضه شده است.

3- گرید CR100نچرال جم نیز، همانند هفته قبل، 968 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- کالای EX3 امیرکبیر 2400 تن عرضه سلف با بسته بندی کیسه دارد که نسبت به هفته قبل، بدون تغییر است.

5- گرید 770 ایلام همانند هفته قبل، 1496 تن عرضه نقدی با پالت چوبی دارد.

6- گرید CRP100 مشکی شازند نیز مانند هفته گذشته، 1800 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 144 تن کاهش داشت و از 9,776 تن به 9,632 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,025 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 344,136 ریال به 338,111 ریال رسید.

2- گرید مهم 209 امیرکبیر، 4004 تن عرضه سلف با پالت چوبی و هزار تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- عرضه پودر 209 اراک 40 تن نسبت به هفته قبل کاهش دارد و 20 تن عرضه شده است.

4- گرید 209 اراک با 40 تن افزایش نسبت به هفته قبل، 1380 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- پودر 22B02 لرستان و همچنین 22B03 لرستان که به ترتیب، 420 و 312 تن در هفته قبل عرضه شده بودند، امروز غایب هستند.

6- کالای سبک خطی جدید لرستان با نام 18B04 همانند هفته قبل، 240 عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

7- کالای B2 مهاباد با 168 تن افزایش نسبت به هفته قبل، 2568 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

8- در غیاب پودر b2 لرستان و B03 لرستان، مهاباد امروز 420 تن پودر B2 را به صورت نقدی و با بسته بندی جامبوبگ عرضه کرده است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سبک تزریقی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.(عرضه 10 بهمن: 220 تن)

2 -  گرید 1922 لاله که هفته قبل 220 تن عرضه نقدی با پالت پلاستیکی داشت، امروز نیز به همان میزان عرضه شده است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 212 تن افزایش داشت و از 7,217 تن به 7,429 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,181 ریال افزایش داشته و از 308,821 به 311,002 ریال رسید.

2- گرید Hi500 بندرامام با 198 تن افزایش نسبت به هفته قبل، 704 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت  پلاستیکی دارد.

3- گرید 5030SA تبریز همانند هفته قبل 209 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- گرید 52518 در بسته بندی پالت پلاستیکی 506 تن افزایش عرضه سلف دارد و حجم عرضه این کالا با بسته بندی پالت پلاستیکی، جمعا 2508 تن است.

5- بسته بندی جامبوی گرید 52518 تا 500 تن کاهش دارد و امروز هزار تن عرضه این کالا به صورت بسته بندی جامبوبگ و سلف خواهد بود.

6- گرید 62N07 یووی لرستان، با 312 تن کاهش نسبت به هفته قبل، 2448 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

7- گرید 54B04 که هفته قبل به صورت پودر عرضه شده بود، امروز هم مانند هفته قبل، 240 تن عرضه نقدی دارد.

8- پودر گرید 62N07 (نام پتروشیمی)، که هفته پیش عرضه ای نداشت امروز 320 عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 198 تن کاهش داشت و از 8,546 تن به 8,348 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,069 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 329,886 ریال به 317,817 ریال رسید.

2- گرید 0035 بندرامام با 198 تن کاهش نسبت به هفته قبل، 1518 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- گرید BL3 باختر، 1200 تن کاهش دارد و این گرید امروز 1200 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- گرید BL3 مارون بدون تغییر نسبت به هفته قبل 3014 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید 5510 نیز مانند هفته قبل، 1416 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

6- گرید 6200 هم که هفته قبل غیبت داشت، امروز کسری عرضه BL3 باختر را جبران کرده و 1200 تن عرضه  نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- مهم ترین غایب عرضه های امروز سنگین دورانی است. گرید سنگین دورانی که هفته قبل 1496 تن عرضه سلف با پلاستیکی داشت، این هفته عرضه نشده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,289 ریال افزایش داشته و از 339,282 به 341,571 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 202 تن کاهش داشته است و از 9,042 تن به 8,840 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های 1,124 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 348,172 ریال به 347,048 ریال رسید.

2- گرید EX5 مارون مانند هفته قبل 110 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- گرید F7000 مهر نیز بدون تغییر نسبت به هفته قبل 3504 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

4- گرید F7000 ایلام هم نسبت به هفته قبل بدون تغییر است و 1804 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی دارد.

5- گرید 5110 نسبت به هفته قبل 96 تن کاهش عرضه دارد. این کالا 1608 تن به صورت نقدی و با بسته بندی پالت پلاستیک، عرضه شده است.

6- گرید F7000 میاندوآب هم 216 تن کاهش دارد. این گرید در بسته بندی پالت چوبی با 216 تن کاهش نسبت به هفته قبل، 1392 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

7- عرضه گرید F7000 میاندوـآب با بسته بندی پالت پلاستیکی تغییری نداشته و این کالا 312 تن عرضه نقدی دارد.

8- گرید 3713 که هفته قبل غیبت داشت، امروز 110 عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 10 بهمن: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 1,160 ریال کاهش یافت و از 286,494 ریال به 285,334 ریال رسید.

2- پت 781 همانند هفته قبل 1518 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید 785 هم نسبت به هفته قبل بدون تغییر است و امروز 2002 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- گرید 821، جمعا 66 تن نسبن هفته قبل کاهش دارد و 1914 تن عرضه شده است. هفته قبل این گرید 1980 تن عرضه داشت.

5- گرید 735 بعد از غیبت هفته قبل، امروز 66 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 266 تن افزایش داشته است و از 9,902 تن به 10,168 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,549 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 362,910 ریال به 366,459 ریال رسید.

2- گرید 0075 با 100 تن کاهش، امروز هزار تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- گرید 020 بندر امام هم با 100 تن افزایش، امروز 1100 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- گرید 2420 امیرکبیر با 260 تن رشد نسبت به هفته قبل، امروز 860 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

5- گرید 190 نسبت به هفته قبل 72 تن افزایش عرضه دارد. این گرید امروز 2256 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

6- کالای 2130 آریاساسول با 66 تن کاهش نسبت به هفته قبل، 264 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

7- گرید 2100 بدون تغییر نسبت به هفته قبل، 440 تن عرضه نقدی دارد.

8- گرید 2102 بدون تغییر نسبت به هفته قبل 1848 تن عرضه شده است.

9- عرضه گرید 2420E02 کردستان با 120 تن کاهش، 2280 تن عرضه نقدی دارد.

10- گرید 2426E02 کردستان هم که هفته قبل عرضه نشده بود، این هفته 120 تن عرضه نقدی با پالت چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 20 تن کاهش داشته است و از 2,510 تن به 2,490 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 3,046 ریال افزایش یافت و از 368,558 ریال به 371,604 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 10 بهمن: 6,512 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.(قیمت پایه 8 بهمن: 292,995)


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 682,098 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 779,540 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 682,098 150 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
N50-ghaed-basir 682,098 100 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
855 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 621,930 423 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 621,930 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 596,999 605 302
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 621,930 202 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1411 302
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 368,908 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 388,024 1496 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100B Jam 414,050 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Jam 414,050 2024 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 388,024 968 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 414,050 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
9700 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 338,111 4004 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 338,111 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 338,111 1380 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 327,968 20 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 18B04 Lorestan 338,111 240 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 338,111 2568 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 327,968 420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9632 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 377,453 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 311,002 704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
5030SA Tabriz 360,990 209 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 311,002 2508 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52518 Jam 311,002 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
Lorestam (پودر) 54B04 301,672 240 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 318,512 2448 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 301,672 320 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
7429 0
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 317,817 1416 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 317,817 1518 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 317,817 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 317,817 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 317,817 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8348 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 347,048 1608 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 408,294 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 347,048 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 347,048 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 347,048 3504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 347,048 312 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 347,048 1392 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8840 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 285,334 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 279,739 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 298,921 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 290,396 396 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG735 277,341 66 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 366,459 2256 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2130 Arya 416,664 264 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 366,459 860 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 366,459 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 366,459 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2426E02 Kordestan 368,337 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 366,459 2280 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 366,459 1584 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 366,459 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 399,441 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10168 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 317,817 16 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 347,048 40 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
56 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 393,102 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 393,102 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 371,604 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/11/28
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 371,604 180 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/11/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 371,604 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2490 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 303,652 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 292,995 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 293,775 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 287,536 2288 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 295,334 176 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/12/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟