دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 30 آبان 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 30 آبان 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 30 آبان 1402، با 1,683 تن کاهش نسبت به 23 آبان از 71,456 تن به 69,773 تن رسید.

مقایسه عرضه های 23 آبان با 30 آبان 1402


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته گذشته 60 تن افزایش داشت و از 695 تن به 755 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,938 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشت و از 602,582 ریال به 611,520 ریال رسید.

2- عرضه گرید ABS150 تبریز 60 تن افزایش یافت و از 490 تن به 550 تن رسید.

3- هرچند گرید N50 قائدبصیر هفته گذشته 150 تن عرضه نقدی داشت، امروز 150 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 30 آبان: 1,714 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,027 ریال افزایش داشته و از 608,197 به 610,224 ریال رسید.

2- گرید 1502 بندرامام که هفته گذشته 403 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی داشت، امروز 403 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌فلزی دارد.

3- هرچند گرید 1712 تخت جمشید هفته گذشته 807 تن عرضه نقدی داشت، این هفته 807 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 264 تن کاهش داشت و از 8,974 تن به 8,710 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,206 ریال افزایش داشته و از 362,008 به 363,214 ریال رسید.

2- گرید CRP100B جم که هفته گذشته 44 تن عرضه نقدی داشت، این هفته غایب است.

3- گرید 7700M ایلام که هفته گذشته 264 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 30 آبان: 8,679 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,040 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 312,166 ریال به 313,206 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 1,090 تن کاهش داشت و از 7,340 تن به 6,250 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 981 ریال افزایش داشته و از 294,333 به 295,314 ریال رسید.

2- عرضه گرید 54B04UV مهاباد 960 تن افزایش یافت و از 720 تن به 1,680 تن رسید.

3- گرید 52B18UV میاندوآب که هفته گذشته 408 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 360 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، این هفته در بین عرضه‌های سنگین تزریقی بورس کالا حاضر نشد.

4- پتروشیمی میاندوآب عرضه گرید 62N07UV را 1,272 کاهش داد و از 2,712 تن به 1,440 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 292 تن افزایش داشت و از 9,038 تن به 9,330 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,015 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 304,769 ریال به 305,784 ریال رسید.

2- عرضه گرید BL3 باختر 120 تن افزایش یافت و از 2,280 تن به 2,400 تن رسید.

3- عرضه گرید BL3 مارون 308 تن افزایش یافت و از 3,014 تن به 3,322 تن رسید.

4- هرچند گرید 5510 آریاساسول هفته گذشته 1,408 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,408 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید 8200B میاندوآب که هفته گذشته برای اولین بار با حجم 120 تن عرضه شده بود، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 803 تن کاهش داشت و از 2,508 تن به 1,705 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,077 ریال افزایش داشته و از 323,345 به 324,422 ریال رسید.

2- پتروشیمی تبریز عرضه گرید 3840 را 803 تن کاهش داد و از 2,508 تن به 1,705 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 192 تن کاهش داشته است و از 8,748 تن به 8,556 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,068 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 320,475 ریال به 321,543 ریال رسید.

2- گرید EX5 باختر که هفته گذشته 1,704 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

3- عرضه گرید F700 ایلام با 198 تن کاهش از 2,002 تن به 1,804 تن رسید.

4- عرضه گرید 3713 آریاساسول 484 تن کاهش یافت و از 704 تن به 220 تن رسید.

5- گرید 5110HF آریاساسول که هفته گذشته مجموعا 1,012 تن عرضه نقدی داشت، امروز 110 تن عرضه نقدی و 1,392 تن عرضه سلف دارد.

6-گرید F7000 میاندوآب که از 14 شهریور امسال عرضه شده بود، امروز با 1,704 تن عرضه سلف و بسته‌بندی پالت‌چوبی در بین عرضه‎‌های سنگین فیلم قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. (عرضه 30 آبان : 4,510 تن).

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 2,030 ریال افزایش داشته و از 269,675 ریال به 271,705 ریال رسید.

2- عرضه گرید BG781، ‏1,100 تن افزایش یافت و از 1,012 تن به 2,112 تن رسید.

3- عرضه پت 785، 770 تن افزایش یافت و از 1,518 تن به 2,288 تن رسید.

4- گرید BG821 که هفته گذشته 1,605 تن عرضه داشت امروز غایب است.

5- گرید BG825 که هفته گذشته 374 تن عرضه داشت امروز غایب است.

6- گرید BG735 که از 10 مهر امسال عرضه نشده بود، امروز با 110 تن عرضه در میان عرضه‌های پت بطری قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 674 تن افزایش داشته است و از 10,650 تن به 11,324 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 234 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 328,713 ریال به 328,947 ریال رسید.

2- عرضه گرید 2420H امیرکبیر 352 تن کاهش یافت و از 902 تن به 550 تن رسید.

3- گرید 190 آریاساسول که هفته گذشته مجموعا 1,892 تن عرضه داشت، این هفته به 2,420 تن عرضه رسیده است.

4- پتروشیمی آریاساسول عرضه گرید 2047 را 528 تن کاهش داد و از 616 تن به 88 تن رساند.

5- عرضه گرید 2100 لاله با 330 تن کاهش از 660 تن به 330 تن رسید.

6- گرید 2102 لاله که هفته گذشته مجموعا 1,980 تن عرضه داشت، این هفته به 3,366 تن عرضه رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 140 تن کاهش داشته است و از 2,580 تن به 2,440 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (قیمت پایه 28 آبان: 368,558 ریال)

2- گرید F100 انتخاب که هفته گذشته 550 تن عرضه داشت، این هفته غایب است.

3-  گرید F205 انتخاب که هفته گذشته مجموعا 890 تن عرضه داشت، امروز به 1,450تن عرضه رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 30 آبان: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته قبل 1,484 ریال کاهش داشته است و 297,446 ریال به 295,962 ریال رسیده است.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 611,520 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 698,880 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 611,520 150 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
755 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 610,224 282 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 610,224 121 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 593,425 605 202
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 610,224 302 202
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1310 404
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 348,925 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 363,214 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 381,909 2002 2002
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 406,433 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
6708 2002
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 313,206 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 313,206 4004 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410KJ Tabriz 314,999 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak 313,206 1400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 313,206 2520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
8679 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 338,816 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 295,314 1560 1540
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
54B04UV Mahabad 302,485 1680 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 302,485 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
62N07UV Miandoab 302,485 1440 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4710 1540
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 305,784 1408 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 305,784 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 305,784 2400 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 305,784 3322 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
9330 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 380,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 321,543 1392 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 321,543 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 379,577 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 321,543 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 321,543 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 321,543 3216 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 321,543 1704 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8556 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 271,705 2112 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 266,377 2288 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG735 264,094 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
4510 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 328,947 2310 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 328,947 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2047A Arya 334,326 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 328,947 550 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 328,947 70 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 328,947 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 328,947 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 328,947 2400 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 328,947 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 328,947 3102 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 358,553 330 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
11324 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Mehr 321,543 80 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
80 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F205 Entekhab 376,681 1200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل تبریز
F205 Entekhab 376,681 250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل تهران
F105 Entekhab 376,681 190 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل تبریز
F305 Entekhab 376,681 280 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل تهران
F305 Entekhab 376,681 260 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل تبریز
HS 221Tabriz 368,558 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 368,558 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2440 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG641 (640S) 295,962 1496 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 296,750 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 290,447 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/09/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟