دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 4 مهر 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 4 مهر 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 4 مهر 1402، با 4,963 تن افزایش نسبت به 28 شهریور از 66,486 تن به 71,449تن رسید.

مقایسه عرضه های 28شهریور با 4 مهر 1402

 
 


نکات عرضه ها
نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 576,496 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 576,496 160 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
710 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 601,375 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 601,375 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 584,725 1492 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
2096 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 371,928 500 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 371,928 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 390,953 1980 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 390,953 2024 506
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 415,012 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
8304 506
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 335,415 3520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 335,415 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 335,415 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 335,415 800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 335,415 1656 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
22B03 Lorestan 335,415 360 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 335,415 504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
7950 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 353,189 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 300,028 3100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Mahabad 307,159 3504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
52B18UV Miandoab 307,159 504 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
7108 0
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 316,964 1408 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bandar emam 0035 LMP 316,964 18 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 316,964 2112 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 316,964 2816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 316,964 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8874 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 353,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 329,291 240 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1945 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 343,775 1606 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 343,775 1968 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 343,775 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 343,775 3000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
6728 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 277,794 2508 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 272,347 3014 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 291,023 2728 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
8250 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 342,902 2398 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 342,902 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 342,902 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 342,902 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 342,902 800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 342,902 1300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 342,902 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426f8 Kordestan 344,685 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 342,902 2222 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 373,763 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10736 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Mehr 343,775 80 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
F7000 LMP Miandoab 343,775 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
110 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 415,578 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل تهران
F400 Entekhab 391,938 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 393,687 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1400 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 309,808 1958 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 298,930 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 299,726 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 293,358 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟