چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

78.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 28 شهریور1402
از مجموع 66 هزار و 486 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 52 هزار و 428 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 78.8 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 21 شهریور 1402، از مجموع 66 هزار و 794 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 55 هزار و 648 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 83 درصد شد.

مقایسه معاملات سه‌شنبه 21 شهریور با 28 شهریور 1402


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 576496 550 310
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه576,496 ریال
کمترین قیمت576496 ریال
بیشترین قیمت576496 ریال
تقاضا455 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 602634 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه576,496 ریال
کمترین قیمت598099 ریال
بیشترین قیمت605519 ریال
تقاضا320 تن
دلار کشف شده297,922 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
750 510
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1712-takhe-jamshid 584725 0 81
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه584,725 ریال
کمترین قیمت584725 ریال
بیشترین قیمت584725 ریال
تقاضا81 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 584725 1008 222
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه584,725 ریال
کمترین قیمت584725 ریال
بیشترین قیمت584725 ریال
تقاضا222 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1008 303
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 387944 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,928 ریال
کمترین قیمت386369 ریال
بیشترین قیمت392899 ریال
تقاضا3560 تن
دلار کشف شده297,273 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 442120 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,953 ریال
کمترین قیمت440039 ریال
بیشترین قیمت446999 ریال
تقاضا2596 تن
دلار کشف شده322,300 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 393961 2992 2992
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,953 ریال
کمترین قیمت393339 ریال
بیشترین قیمت396999 ریال
تقاضا3300 تن
دلار کشف شده287,193 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 426623 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,012 ریال
کمترین قیمت425800 ریال
بیشترین قیمت430889 ریال
تقاضا2380 تن
دلار کشف شده292,974 ریال
پتروشیمی شازند
8204 8204
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 359803 4510 4510
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه335,415 ریال
کمترین قیمت358009 ریال
بیشترین قیمت362700 ریال
تقاضا7304 تن
دلار کشف شده305,722 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 412377 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,415 ریال
کمترین قیمت411999 ریال
بیشترین قیمت413889 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده350,394 ریال
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 349718 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه335,415 ریال
کمترین قیمت347010 ریال
بیشترین قیمت351999 ریال
تقاضا2100 تن
دلار کشف شده297,153 ریال
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 347504 1512 1512
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,415 ریال
کمترین قیمت346500 ریال
بیشترین قیمت348899 ریال
تقاضا2112 تن
دلار کشف شده295,272 ریال
پتروشیمی لرستان
7432 7432
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T Arya 353189 330 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,189 ریال
کمترین قیمت353189 ریال
بیشترین قیمت353189 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
1922T Arya 353189 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه353,189 ریال
کمترین قیمت353189 ریال
بیشترین قیمت353189 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
1922T lale 353189 220 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,189 ریال
کمترین قیمت353189 ریال
بیشترین قیمت353189 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
550 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 329191 3102 3102
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,028 ریال
کمترین قیمت326159 ریال
بیشترین قیمت335000 ریال
تقاضا5126 تن
دلار کشف شده312,702 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Mahabad 307159 0 312
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه307,159 ریال
کمترین قیمت307159 ریال
بیشترین قیمت307159 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
62N07UV Mahabad 307159 3240 1608
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه307,159 ریال
کمترین قیمت307159 ریال
بیشترین قیمت307159 ریال
تقاضا1656 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
6342 5022
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 365111 1408 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,964 ریال
کمترین قیمت362999 ریال
بیشترین قیمت367899 ریال
تقاضا3542 تن
دلار کشف شده328,292 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
Bandar emam 0035 LMP 416199 24 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,964 ریال
کمترین قیمت415669 ریال
بیشترین قیمت417559 ریال
تقاضا42 تن
دلار کشف شده374,228 ریال
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 340911 2200 2200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه316,964 ریال
کمترین قیمت338919 ریال
بیشترین قیمت345999 ریال
تقاضا3278 تن
دلار کشف شده306,532 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 345755 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,964 ریال
کمترین قیمت340999 ریال
بیشترین قیمت350119 ریال
تقاضا4906 تن
دلار کشف شده310,888 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 316964 0 480
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه316,964 ریال
کمترین قیمت316964 ریال
بیشترین قیمت316964 ریال
تقاضا480 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 316964 2520 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,964 ریال
کمترین قیمت316964 ریال
بیشترین قیمت316964 ریال
تقاضا360 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8968 7288
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 362200 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,000 ریال
کمترین قیمت360989 ریال
بیشترین قیمت364333 ریال
تقاضا2101 تن
دلار کشف شده294,934 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 376644 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,775 ریال
کمترین قیمت374239 ریال
بیشترین قیمت378999 ریال
تقاضا3916 تن
دلار کشف شده312,249 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 343775 0 768
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه343,775 ریال
کمترین قیمت343775 ریال
بیشترین قیمت343775 ریال
تقاضا768 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 343775 2016 1248
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,775 ریال
کمترین قیمت343775 ریال
بیشترین قیمت343775 ریال
تقاضا1368 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Marun 392201 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,775 ریال
کمترین قیمت390999 ریال
بیشترین قیمت393999 ریال
تقاضا352 تن
دلار کشف شده325,147 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 394128 3000 3000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,775 ریال
کمترین قیمت393000 ریال
بیشترین قیمت400300 ریال
تقاضا6780 تن
دلار کشف شده326,744 ریال
پتروشیمی مهر
6732 6732
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 0 1584 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,794 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 0 2002 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه272,347 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 0 1914 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه291,023 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 360517 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت358999 ریال
بیشترین قیمت361789 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده299,641 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 347777 2398 2398
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت346200 ریال
بیشترین قیمت349900 ریال
تقاضا2882 تن
دلار کشف شده289,052 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 342902 700 630
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت342902 ریال
بیشترین قیمت342902 ریال
تقاضا710 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 342902 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت342902 ریال
بیشترین قیمت342902 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 0 500 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 447851 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت445789 ریال
بیشترین قیمت450999 ریال
تقاضا1630 تن
دلار کشف شده372,227 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 350255 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت347919 ریال
بیشترین قیمت351999 ریال
تقاضا1670 تن
دلار کشف شده291,111 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 342902 0 168
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت342902 ریال
بیشترین قیمت342902 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 342902 2280 1368
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت342902 ریال
بیشترین قیمت342902 ریال
تقاضا1512 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2426f8 Kordestan 344685 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,685 ریال
کمترین قیمت344685 ریال
بیشترین قیمت344685 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 342902 2222 1518
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت342902 ریال
بیشترین قیمت342902 ریال
تقاضا1650 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 342902 0 308
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,902 ریال
کمترین قیمت342902 ریال
بیشترین قیمت342902 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 436247 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,763 ریال
کمترین قیمت430000 ریال
بیشترین قیمت443789 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده332,645 ریال
پتروشیمی لاله
10836 9196
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 377211 25 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,775 ریال
کمترین قیمت369020 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا35 تن
دلار کشف شده312,719 ریال
پتروشیمی میاندوآب
25 25
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 440192 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,578 ریال
کمترین قیمت437999 ریال
بیشترین قیمت443999 ریال
تقاضا1250 تن
دلار کشف شده301,880 ریال
HS 221Tabriz 554270 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه393,687 ریال
کمترین قیمت551999 ریال
بیشترین قیمت555800 ریال
تقاضا310 تن
دلار کشف شده401,250 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 495904 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه393,687 ریال
کمترین قیمت490999 ریال
بیشترین قیمت499020 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده358,997 ریال
پتروشیمی تبریز
1230 1230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر SD250D48FAA 670999 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه665,100 ریال
کمترین قیمت670999 ریال
بیشترین قیمت670999 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده287,528 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه702,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 683000 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه663,894 ریال
کمترین قیمت682001 ریال
بیشترین قیمت683999 ریال
تقاضا114 تن
دلار کشف شده293,202 ریال
نخ پلی استر 48F180DTA 0 38 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه738,503 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 679246 76 76
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه666,466 ریال
کمترین قیمت677777 ریال
بیشترین قیمت681229 ریال
تقاضا171 تن
دلار کشف شده290,465 ریال
نخ پلی استر 48F180DTB 0 45 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه723,733 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F180DTC 0 45 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه708,963 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
Super Bright- TG641 365286 1958 1958
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه309,808 ریال
کمترین قیمت361000 ریال
بیشترین قیمت388005 ریال
تقاضا2772 تن
دلار کشف شده336,036 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 389497 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,930 ریال
کمترین قیمت386000 ریال
بیشترین قیمت424448 ریال
تقاضا2024 تن
دلار کشف شده371,347 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 342902 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,726 ریال
کمترین قیمت341000 ریال
بیشترین قیمت405406 ریال
تقاضا1716 تن
دلار کشف شده326,055 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 450087 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,358 ریال
کمترین قیمت450000 ریال
بیشترین قیمت455989 ریال
تقاضا2398 تن
دلار کشف شده437,264 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه780,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه727,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 665000 40 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه665,000 ریال
کمترین قیمت665000 ریال
بیشترین قیمت665000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 695000 110 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت695000 ریال
بیشترین قیمت695000 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 695000 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت695000 ریال
بیشترین قیمت695000 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 250D48FA 665000 40 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه665,000 ریال
کمترین قیمت665000 ریال
بیشترین قیمت665000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه671,200 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه712,100 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه700,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
7204 6792
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟