شنبه ۲ تير ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 27 شهریور 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 27 شهریور 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 27 شهریور 1402، با 306 تن افزایش نسبت به 20 شهریور از 29,150 تن به 29,456 تن رسید.

مقایسه عرضه های 20 و 27 شهریور 1402    


نکات مهم عرضه‌ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 2 تن کاهش داشته و از 11,514 تن عرضه به 11,512 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,190 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 300,905 ریال به 297,715 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 غدیر که هفته پیش 616 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,040 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 814 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,840 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 55 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 11,6332 تن به 11,578 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت از 357,156 به 357,146 ریال رسید.

2- عرضه گرید 552R مارون 176 تن کاهش یافت و از 880 تن به 704 تن رسید.

3- گرید C30S مارون که هفته گذشته 1,012 تن عرضه داشت، این هفته 880 تن عرضه دارد.

4- هرچند گرید Z30G مارون هفته گذشته 154 تن عرضه داشت، این هفته غایب است.

5- گرید 552R جم که هفته گذشته 552 تن عرضه سلف داشت، این هفته 504 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید Z30S خمین این هفته غایب است. این گرید هفته گذشته 100 تن عرضه داشته است.

7- هر چند گرید Z30S مارون هفته گذشته غایب بود، این هفته 880 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 41 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 3,709 تن به 3,750 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 371,418 به 371,407 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 880 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 415,986 به 416,866 ریال رسید.(گریدهای MR230, ZR230)

2- گرید 3212E که هفته گذشته 174 تن عرضه نقدی داشت، امروز 174 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته گذشته 428 تن افزایش داشت و از 1,602 تن به 2,030 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت از 358,938 به 358,928 ریال رسید.

2- عرضه گرید HP525مارون 88 تن کاهش یافت و از 484 به 396 تن عرضه رسید.

3- پتروشیمی رجال عرضه گرید 1104 را 108 تن افزایش داد و از 218 تن در هفته گذشته به 326 تن رسید.

4- ‏HP525 جم با 408 تن افزایش، این هفته 840 تن عرضه نقدی دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه off


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 297,715 3740 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 297,715 1500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 493,356 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 297,715 2112 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 297,715 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 297,715 1840 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 297,715 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11512 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 357,146 504 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 357,146 624 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 357,146 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 Polynar 357,146 252 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 357,146 630 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 357,146 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 357,146 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 357,146 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 357,146 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 357,146 1050 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 357,146 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 357,146 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 357,146 696 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 357,146 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 357,146 1460 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 357,146 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 357,146 704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 357,146 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 357,146 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S Marun 378,574 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 357,146 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 357,146 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 357,146 252 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11578 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L Jam 371,407 374 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 372,120 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 371,407 484 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 371,407 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 386,560 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 386,560 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 399,930 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 416,866 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 416,866 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 371,407 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 386,560 352 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 373,190 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 371,407 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 416,866 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 417,044 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 386,560 189 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 399,217 63 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3750 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 358,928 840 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 532,207 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 358,928 326 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 358,928 396 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 358,928 336 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2030 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 655,214 110 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 642,622 220 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 622,453 54 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 610,491 90 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 546,229 28 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 612,290 36 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 329,908 48 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
586 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟