دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

54 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 26 شهریور 1402
از مجموع 12 هزار و 807 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 6 هزار و 927 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 54 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 12 شهریور 1402، از مجموع 11هزار و 917 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 5 هزار و 36 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 54 درصد رسید.

 مقایسه معاملات یکشنبه 12 شهریور و 26 شهریور 1402


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S57 Abadan 342631 280 280
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342631 280 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا390 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342631 0 30
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آبادان
560 350
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 540886 1492 444
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه540,886 ریال
کمترین قیمت540886 ریال
بیشترین قیمت540886 ریال
تقاضا444 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 540886 1008 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه540,886 ریال
کمترین قیمت540886 ریال
بیشترین قیمت540886 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
2500 484
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0407UR khozestan 1039000 120 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,039,000 ریال
کمترین قیمت1039000 ریال
بیشترین قیمت1039000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 0 100 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,039,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,155,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,219,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,173,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
PC W1 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,192,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
380 20
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
اپوکسی رزین جامد E011P 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,083,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC 0 70 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,046,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا9 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1181000 62 62
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,181,000 ریال
کمترین قیمت1181000 ریال
بیشترین قیمت1181000 ریال
تقاضا62 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
172 62
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
(پودر) LLD 209 arak 334426 250 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,426 ریال
کمترین قیمت334426 ریال
بیشترین قیمت334426 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 334426 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,426 ریال
کمترین قیمت334426 ریال
بیشترین قیمت334426 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
Lorestan(پودر) 22B02 334426 0 434
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,426 ریال
کمترین قیمت334426 ریال
بیشترین قیمت334426 ریال
تقاضا434 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
Lorestan(پودر) 22B02 334426 1008 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,426 ریال
کمترین قیمت334426 ریال
بیشترین قیمت334426 ریال
تقاضا924 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
1258 1188
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Mahabad (پودر) 62N07 298311 1008 288
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,311 ریال
کمترین قیمت298311 ریال
بیشترین قیمت298311 ریال
تقاضا432 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
1008 288
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
bakhtar (پودر) EX5 0 800 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,943 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده0 ریال
800 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
پلی وینیل کلراید S70 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه537,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هگمتانه
40 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4125 پتروپاک 391924 187 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,924 ریال
کمترین قیمت391924 ریال
بیشترین قیمت391924 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
6045petro-pak 384534 187 187
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه369,076 ریال
کمترین قیمت383009 ریال
بیشترین قیمت386999 ریال
تقاضا363 تن
دلار کشف شده296,937 ریال
HIPS 7240 tabriz 384661 902 902
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه369,076 ریال
کمترین قیمت383199 ریال
بیشترین قیمت389999 ریال
تقاضا1419 تن
دلار کشف شده297,035 ریال
پتروشیمی تبریز
1276 1111
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 346999 300 300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه341,358 ریال
کمترین قیمت346999 ریال
بیشترین قیمت346999 ریال
تقاضا340 تن
دلار کشف شده289,710 ریال
GPPS 1540 tabriz 373523 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,358 ریال
کمترین قیمت372222 ریال
بیشترین قیمت376888 ریال
تقاضا2123 تن
دلار کشف شده311,855 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 345233 956 956
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,358 ریال
کمترین قیمت344569 ریال
بیشترین قیمت345799 ریال
تقاضا1035 تن
دلار کشف شده288,235 ریال
MP08 qom 352008 190 190
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,358 ریال
کمترین قیمت347001 ریال
بیشترین قیمت352909 ریال
تقاضا250 تن
دلار کشف شده293,892 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
2403 2403
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F200 Entekhab 423579 250 250
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه406,277 ریال
کمترین قیمت419999 ریال
بیشترین قیمت425000 ریال
تقاضا380 تن
دلار کشف شده297,137 ریال
F200 Entekhab 423398 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,277 ریال
کمترین قیمت422789 ریال
بیشترین قیمت424999 ریال
تقاضا430 تن
دلار کشف شده297,010 ریال
R310 Entekhab 384550 0 60
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 384550 700 290
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 406277 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه406,277 ریال
کمترین قیمت406277 ریال
بیشترین قیمت406277 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 406277 250 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,277 ریال
کمترین قیمت406277 ریال
بیشترین قیمت406277 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 406277 150 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه406,277 ریال
کمترین قیمت406277 ریال
بیشترین قیمت406277 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 384550 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 384550 0 50
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 384550 250 210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384550 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا250 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 384550 350 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت384500 ریال
بیشترین قیمت384550 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 382841 0 25
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه382,841 ریال
کمترین قیمت382841 ریال
بیشترین قیمت382841 ریال
تقاضا25 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
FC 422 Tabriz 382841 110 65
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه382,841 ریال
کمترین قیمت382841 ریال
بیشترین قیمت382841 ریال
تقاضا65 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
2410 1750
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
bakhtar (پودر) EX5 0 800 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,943 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده0 ریال
800 0
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Lorestan(پودر) 22B02 334426 1008 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,426 ریال
کمترین قیمت334426 ریال
بیشترین قیمت334426 ریال
تقاضا924 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
Lorestan(پودر) 22B02 334426 0 434
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,426 ریال
کمترین قیمت334426 ریال
بیشترین قیمت334426 ریال
تقاضا434 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
1008 938
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Mahabad (پودر) 62N07 298311 1008 288
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,311 ریال
کمترین قیمت298311 ریال
بیشترین قیمت298311 ریال
تقاضا432 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
1008 288
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟