چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

83 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 21 شهریور1402
از مجموع 66 هزار و 794 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 55 هزار و 648 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 83 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 14 شهریور 1402، از مجموع 64 هزار و 602 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 48 هزار و 176 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 74.5 درصد شد.

مقایسه معاملات سه‌شنبه 14 شهریور با 21 شهریور 1402


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 569234 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه569,234 ریال
کمترین قیمت569234 ریال
بیشترین قیمت569234 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 569234 550 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه569,234 ریال
کمترین قیمت569234 ریال
بیشترین قیمت569234 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 592001 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه569,234 ریال
کمترین قیمت590989 ریال
بیشترین قیمت595333 ریال
تقاضا310 تن
دلار کشف شده296,399 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
750 430
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 606943 181 181
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه579,785 ریال
کمترین قیمت602201 ریال
بیشترین قیمت610000 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده298,350 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 579785 423 423
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه579,785 ریال
کمترین قیمت579785 ریال
بیشترین قیمت579785 ریال
تقاضا423 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 580249 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه580,249 ریال
کمترین قیمت580249 ریال
بیشترین قیمت580249 ریال
تقاضا1008 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1612 1612
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 381601 0 90
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه381,601 ریال
کمترین قیمت381601 ریال
بیشترین قیمت381601 ریال
تقاضا90 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 381601 3000 2760
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه381,601 ریال
کمترین قیمت381601 ریال
بیشترین قیمت381601 ریال
تقاضا2940 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 400626 0 506
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه400,626 ریال
کمترین قیمت400626 ریال
بیشترین قیمت400626 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 400626 3278 2772
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,626 ریال
کمترین قیمت400626 ریال
بیشترین قیمت400626 ریال
تقاضا3212 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 441847 1800 1800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه424,686 ریال
کمترین قیمت437159 ریال
بیشترین قیمت444999 ریال
تقاضا2800 تن
دلار کشف شده296,516 ریال
پتروشیمی شازند
8078 7928
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 365901 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,769 ریال
کمترین قیمت364828 ریال
بیشترین قیمت368999 ریال
تقاضا2360 تن
دلار کشف شده302,469 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 358123 3520 3520
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,769 ریال
کمترین قیمت356458 ریال
بیشترین قیمت360889 ریال
تقاضا5214 تن
دلار کشف شده296,039 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 346938 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,769 ریال
کمترین قیمت345333 ریال
بیشترین قیمت349159 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده286,793 ریال
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 353080 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,769 ریال
کمترین قیمت351369 ریال
بیشترین قیمت354999 ریال
تقاضا1920 تن
دلار کشف شده291,870 ریال
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 346177 1512 1512
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,769 ریال
کمترین قیمت345799 ریال
بیشترین قیمت348999 ریال
تقاضا1680 تن
دلار کشف شده286,164 ریال
پتروشیمی لرستان
7442 7442
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T Arya 361772 308 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,772 ریال
کمترین قیمت361772 ریال
بیشترین قیمت361772 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
1922T lale 361772 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه361,772 ریال
کمترین قیمت361772 ریال
بیشترین قیمت361772 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
1922T lale 361772 220 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,772 ریال
کمترین قیمت361772 ریال
بیشترین قیمت361772 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
528 418
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 331538 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,537 ریال
کمترین قیمت328000 ریال
بیشترین قیمت335999 ریال
تقاضا2068 تن
دلار کشف شده307,242 ریال
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 329451 1562 1562
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,537 ریال
کمترین قیمت328000 ریال
بیشترین قیمت333009 ریال
تقاضا3476 تن
دلار کشف شده305,308 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 307537 0 160
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه307,537 ریال
کمترین قیمت307537 ریال
بیشترین قیمت307537 ریال
تقاضا160 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 307537 1540 520
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه307,537 ریال
کمترین قیمت307537 ریال
بیشترین قیمت307537 ریال
تقاضا680 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
HD-6040UV mahabad 386594 96 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,668 ریال
کمترین قیمت382333 ریال
بیشترین قیمت388014 ریال
تقاضا456 تن
دلار کشف شده350,145 ریال
پتروشیمی مهاباد
62N07UV Mahabad 314668 0 456
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه314,668 ریال
کمترین قیمت314668 ریال
بیشترین قیمت314668 ریال
تقاضا456 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
62N07UV Mahabad 314668 2808 1680
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه314,668 ریال
کمترین قیمت314668 ریال
بیشترین قیمت314668 ریال
تقاضا1848 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 392899 25 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,668 ریال
کمترین قیمت371000 ریال
بیشترین قیمت402200 ریال
تقاضا45 تن
دلار کشف شده355,855 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 320238 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,668 ریال
کمترین قیمت319779 ریال
بیشترین قیمت320760 ریال
تقاضا552 تن
دلار کشف شده290,045 ریال
پتروشیمی میاندوآب
7451 5919
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 357112 1408 1408
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,003 ریال
کمترین قیمت355499 ریال
بیشترین قیمت359899 ریال
تقاضا3454 تن
دلار کشف شده310,293 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
Bandar emam 0035 LMP 399540 28 28
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,003 ریال
کمترین قیمت397099 ریال
بیشترین قیمت403403 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده347,158 ریال
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 343486 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,003 ریال
کمترین قیمت340999 ریال
بیشترین قیمت345899 ریال
تقاضا2002 تن
دلار کشف شده298,453 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 337208 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,003 ریال
کمترین قیمت333999 ریال
بیشترین قیمت338899 ریال
تقاضا3454 تن
دلار کشف شده292,998 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 328003 2520 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,003 ریال
کمترین قیمت328003 ریال
بیشترین قیمت328003 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 328003 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,003 ریال
کمترین قیمت328003 ریال
بیشترین قیمت328003 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
7784 5672
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 365774 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,000 ریال
کمترین قیمت364800 ریال
بیشترین قیمت367009 ریال
تقاضا2255 تن
دلار کشف شده297,845 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 369763 2618 2618
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,549 ریال
کمترین قیمت367919 ریال
بیشترین قیمت371999 ریال
تقاضا4796 تن
دلار کشف شده298,070 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 353549 1968 480
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه353,549 ریال
کمترین قیمت353549 ریال
بیشترین قیمت353549 ریال
تقاضا672 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 353549 0 312
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه353,549 ریال
کمترین قیمت353549 ریال
بیشترین قیمت353549 ریال
تقاضا312 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Marun 383979 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,549 ریال
کمترین قیمت382000 ریال
بیشترین قیمت384999 ریال
تقاضا616 تن
دلار کشف شده309,530 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 382733 3000 3000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,549 ریال
کمترین قیمت381209 ریال
بیشترین قیمت385888 ریال
تقاضا6600 تن
دلار کشف شده308,526 ریال
پتروشیمی مهر
7696 6520
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 562558 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه273,880 ریال
کمترین قیمت557557 ریال
بیشترین قیمت571999 ریال
تقاضا2442 تن
دلار کشف شده585,399 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 528781 1694 1694
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه268,510 ریال
کمترین قیمت522000 ریال
بیشترین قیمت542509 ریال
تقاضا2684 تن
دلار کشف شده561,255 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 537471 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,922 ریال
کمترین قیمت528999 ریال
بیشترین قیمت547000 ریال
تقاضا2706 تن
دلار کشف شده533,871 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 581609 286 286
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه278,738 ریال
کمترین قیمت578000 ریال
بیشترین قیمت587019 ریال
تقاضا770 تن
دلار کشف شده594,675 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 351484 2508 1870
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت351484 ریال
بیشترین قیمت351484 ریال
تقاضا2244 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 351484 0 594
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت351484 ریال
بیشترین قیمت351484 ریال
تقاضا594 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 351484 600 310
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت351484 ریال
بیشترین قیمت351484 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 351484 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت351484 ریال
بیشترین قیمت351484 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 0 300 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 452333 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت450000 ریال
بیشترین قیمت459888 ریال
تقاضا1980 تن
دلار کشف شده366,773 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 353219 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت352789 ریال
بیشترین قیمت354079 ریال
تقاضا1420 تن
دلار کشف شده286,407 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 351484 0 144
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت351484 ریال
بیشترین قیمت351484 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 351484 2520 912
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت351484 ریال
بیشترین قیمت351484 ریال
تقاضا1200 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 351484 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت351484 ریال
بیشترین قیمت351484 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 351484 2222 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,484 ریال
کمترین قیمت351484 ریال
بیشترین قیمت351484 ریال
تقاضا1254 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 426372 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه382,346 ریال
کمترین قیمت414800 ریال
بیشترین قیمت436789 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده317,817 ریال
پتروشیمی لاله
10536 7336
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 409265 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,277 ریال
کمترین قیمت407666 ریال
بیشترین قیمت411500 ریال
تقاضا1050 تن
دلار کشف شده287,096 ریال
HS 221Tabriz 521306 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه384,550 ریال
کمترین قیمت510999 ریال
بیشترین قیمت525989 ریال
تقاضا530 تن
دلار کشف شده386,353 ریال
پتروشیمی تبریز
1200 1200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 382498 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه309,808 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت387005 ریال
تقاضا2552 تن
دلار کشف شده351,869 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 391253 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,930 ریال
کمترین قیمت390000 ریال
بیشترین قیمت431500 ریال
تقاضا1980 تن
دلار کشف شده373,021 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 432218 2992 2992
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,358 ریال
کمترین قیمت430000 ریال
بیشترین قیمت451229 ریال
تقاضا3498 تن
دلار کشف شده419,904 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟