سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

98.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 20 شهریور 1402
از مجموع 29 هزار و 150 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 28 هزار و 714 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.5 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 13 شهریور 1402، از مجموع 28 هزار و 328 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 26 هزار و 884 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 93 درصد رسید.

مقایسه معاملات 13 شهریور و 20 شهریور 1402 


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 308979 3740 3740
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,905 ریال
کمترین قیمت307980 ریال
بیشترین قیمت309999 ریال
تقاضا4763 تن
دلار کشف شده292,647 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 306457 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,905 ریال
کمترین قیمت305999 ریال
بیشترین قیمت308179 ریال
تقاضا2120 تن
دلار کشف شده290,259 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 642687 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه498,643 ریال
کمترین قیمت642514 ریال
بیشترین قیمت645999 ریال
تقاضا715 تن
دلار کشف شده367,329 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 308101 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,905 ریال
کمترین قیمت306888 ریال
بیشترین قیمت308330 ریال
تقاضا1580 تن
دلار کشف شده291,816 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 316608 2112 2112
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,905 ریال
کمترین قیمت314010 ریال
بیشترین قیمت320899 ریال
تقاضا3344 تن
دلار کشف شده299,873 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 302775 2040 2040
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,905 ریال
کمترین قیمت301109 ریال
بیشترین قیمت304333 ریال
تقاضا2840 تن
دلار کشف شده286,771 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 315173 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,905 ریال
کمترین قیمت314010 ریال
بیشترین قیمت315999 ریال
تقاضا1518 تن
دلار کشف شده298,514 ریال
پتروشیمی غدیر
11514 11514
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0407UR khozestan 1019000 0 100
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,019,000 ریال
کمترین قیمت1019000 ریال
بیشترین قیمت1019000 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
0 100
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 446252 552 552
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت444899 ریال
بیشترین قیمت447899 ریال
تقاضا1296 تن
دلار کشف شده356,096 ریال
510L Jam 465896 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت462111 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا1560 تن
دلار کشف شده371,771 ریال
550J Jam 476101 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت475519 ریال
بیشترین قیمت476999 ریال
تقاضا816 تن
دلار کشف شده379,915 ریال
YI250 Polynar 442682 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت440111 ریال
بیشترین قیمت447123 ریال
تقاضا651 تن
دلار کشف شده353,247 ریال
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 465807 630 630
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت464000 ریال
بیشترین قیمت468000 ریال
تقاضا1596 تن
دلار کشف شده371,700 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 463946 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت461000 ریال
بیشترین قیمت467813 ریال
تقاضا490 تن
دلار کشف شده370,215 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 438765 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت433000 ریال
بیشترین قیمت443000 ریال
تقاضا190 تن
دلار کشف شده350,122 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 433239 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت428009 ریال
بیشترین قیمت451789 ریال
تقاضا410 تن
دلار کشف شده345,712 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 420117 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت418000 ریال
بیشترین قیمت422699 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده335,241 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 461320 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت459000 ریال
بیشترین قیمت463000 ریال
تقاضا640 تن
دلار کشف شده368,120 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 471104 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت470000 ریال
بیشترین قیمت473999 ریال
تقاضا2740 تن
دلار کشف شده375,927 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 475754 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت472813 ریال
بیشترین قیمت479900 ریال
تقاضا850 تن
دلار کشف شده379,638 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 471135 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت468533 ریال
بیشترین قیمت473789 ریال
تقاضا1262 تن
دلار کشف شده375,952 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 475207 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت472000 ریال
بیشترین قیمت479888 ریال
تقاضا1457 تن
دلار کشف شده379,201 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 472125 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت468000 ریال
بیشترین قیمت475900 ریال
تقاضا609 تن
دلار کشف شده376,742 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 442039 1460 1460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت440500 ریال
بیشترین قیمت443899 ریال
تقاضا1980 تن
دلار کشف شده352,734 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 438160 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت436000 ریال
بیشترین قیمت440949 ریال
تقاضا520 تن
دلار کشف شده349,639 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 443962 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت441813 ریال
بیشترین قیمت445999 ریال
تقاضا1584 تن
دلار کشف شده354,269 ریال
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 437098 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت434899 ریال
بیشترین قیمت438999 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده348,791 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 475934 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت474000 ریال
بیشترین قیمت479519 ریال
تقاضا2200 تن
دلار کشف شده379,781 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 484230 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,585 ریال
کمترین قیمت480000 ریال
بیشترین قیمت489999 ریال
تقاضا858 تن
دلار کشف شده364,530 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 357156 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت357156 ریال
بیشترین قیمت357156 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 462149 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت457999 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا630 تن
دلار کشف شده368,781 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 469194 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,156 ریال
کمترین قیمت467900 ریال
بیشترین قیمت471789 ریال
تقاضا483 تن
دلار کشف شده374,403 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
11633 11633
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 506538 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,418 ریال
کمترین قیمت504000 ریال
بیشترین قیمت510129 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده388,682 ریال
440G Jam 518824 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,131 ریال
کمترین قیمت516999 ریال
بیشترین قیمت521999 ریال
تقاضا352 تن
دلار کشف شده397,346 ریال
548R Jam 483869 484 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,418 ریال
کمترین قیمت481900 ریال
بیشترین قیمت485999 ریال
تقاضا968 تن
دلار کشف شده371,287 ریال
548T Jam 479966 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,418 ریال
کمترین قیمت477919 ریال
بیشترین قیمت482999 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده368,292 ریال
RP340 Jam 505387 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,680 ریال
کمترین قیمت500333 ریال
بیشترین قیمت507507 ریال
تقاضا572 تن
دلار کشف شده373,458 ریال
RP345S Jam 478185 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,680 ریال
کمترین قیمت475789 ریال
بیشترین قیمت482999 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده353,357 ریال
EP 3130UV Jam 540742 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,942 ریال
کمترین قیمت526987 ریال
بیشترین قیمت548899 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده385,335 ریال
PNR 230c Polynar 585459 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,986 ریال
کمترین قیمت583999 ریال
بیشترین قیمت590999 ریال
تقاضا504 تن
دلار کشف شده401,109 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 605794 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,986 ریال
کمترین قیمت600000 ریال
بیشترین قیمت630999 ریال
تقاضا392 تن
دلار کشف شده415,041 ریال
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 444871 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,418 ریال
کمترین قیمت443559 ریال
بیشترین قیمت447010 ریال
تقاضا748 تن
دلار کشف شده341,363 ریال
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 472076 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,680 ریال
کمترین قیمت469567 ریال
بیشترین قیمت482482 ریال
تقاضا990 تن
دلار کشف شده348,843 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 469774 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,200 ریال
کمترین قیمت458019 ریال
بیشترین قیمت477899 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده358,750 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 436736 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,418 ریال
کمترین قیمت435555 ریال
بیشترین قیمت437999 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده335,120 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 666433 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه415,986 ریال
کمترین قیمت661559 ریال
بیشترین قیمت673338 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده456,586 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 631543 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه417,056 ریال
کمترین قیمت627559 ریال
بیشترین قیمت634444 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده431,572 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 503509 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,680 ریال
کمترین قیمت501999 ریال
بیشترین قیمت505678 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده372,070 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 467638 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,228 ریال
کمترین قیمت466001 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا189 تن
دلار کشف شده333,836 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3709 3709
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 401599 432 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,938 ریال
کمترین قیمت401429 ریال
بیشترین قیمت401946 ریال
تقاضا696 تن
دلار کشف شده318,873 ریال
RPX 120L-jam 640260 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,221 ریال
کمترین قیمت640155 ریال
بیشترین قیمت640427 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده342,854 ریال
1104K regal 401667 218 218
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,938 ریال
کمترین قیمت401515 ریال
بیشترین قیمت402024 ریال
تقاضا348 تن
دلار کشف شده318,927 ریال
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 401673 484 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,938 ریال
کمترین قیمت401476 ریال
بیشترین قیمت402099 ریال
تقاضا748 تن
دلار کشف شده318,932 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 401741 336 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,938 ریال
کمترین قیمت401512 ریال
بیشترین قیمت402091 ریال
تقاضا588 تن
دلار کشف شده318,986 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
1602 1602
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD250D48FAA 665555 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه663,000 ریال
کمترین قیمت665555 ریال
بیشترین قیمت665555 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده286,098 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه712,200 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه712,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 696999 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه663,894 ریال
کمترین قیمت691999 ریال
بیشترین قیمت701999 ریال
تقاضا114 تن
دلار کشف شده299,211 ریال
نخ پلی استر 48F180DTA 0 38 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه738,503 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 680255 76 76
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه666,466 ریال
کمترین قیمت677510 ریال
بیشترین قیمت683999 ریال
تقاضا209 تن
دلار کشف شده290,897 ریال
نخ پلی استر 48F180DTB 0 45 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه723,733 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F180DTC 0 45 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه708,963 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 250D48FA 665000 40 40
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه665,000 ریال
کمترین قیمت665000 ریال
بیشترین قیمت665000 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 695000 110 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت695000 ریال
بیشترین قیمت695000 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 695000 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت695000 ریال
بیشترین قیمت695000 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه780,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه727,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 664278 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه660,000 ریال
کمترین قیمت662555 ریال
بیشترین قیمت666000 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده286,847 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه712,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه711,700 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 662500 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه662,500 ریال
کمترین قیمت662500 ریال
بیشترین قیمت662500 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
692 300
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟