دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

پاکان پلاستکار

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

74.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 14 شهریور1402
از مجموع 64 هزار و 602 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 48 هزار و 176 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 74.5 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 31 مرداد 1402، از مجموع 70 هزار و 102 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 56 هزار و 359 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 80.3 درصد شد.

مقایسه معاملات سه‌شنبه 7 شهریور با 14 شهریور 1402  نمودار معاملاتمعاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 574064 550 375
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه574,064 ریال
کمترین قیمت574064 ریال
بیشترین قیمت574064 ریال
تقاضا520 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 574064 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه574,064 ریال
کمترین قیمت574064 ریال
بیشترین قیمت574064 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 606799 150 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه574,064 ریال
کمترین قیمت602009 ریال
بیشترین قیمت615519 ریال
تقاضا360 تن
دلار کشف شده301,252 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
700 545
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 585011 181 181
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه570,842 ریال
کمترین قیمت582222 ریال
بیشترین قیمت586999 ریال
تقاضا262 تن
دلار کشف شده292,074 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 0 423 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه570,842 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 0 1008 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه571,127 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1612 181
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 391489 3000 2670
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,489 ریال
کمترین قیمت391489 ریال
بیشترین قیمت391489 ریال
تقاضا2920 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 391489 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه391,489 ریال
کمترین قیمت391489 ریال
بیشترین قیمت391489 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 413909 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,524 ریال
کمترین قیمت411630 ریال
بیشترین قیمت414999 ریال
تقاضا1892 تن
دلار کشف شده287,350 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 410524 2992 1254
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,524 ریال
کمترین قیمت410524 ریال
بیشترین قیمت410524 ریال
تقاضا1606 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 410524 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,524 ریال
کمترین قیمت410524 ریال
بیشترین قیمت410524 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 434581 1800 1400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه434,581 ریال
کمترین قیمت434581 ریال
بیشترین قیمت434581 ریال
تقاضا1620 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 434581 0 60
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه434,581 ریال
کمترین قیمت434581 ریال
بیشترین قیمت434581 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
8804 6514
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 356395 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت356000 ریال
بیشترین قیمت357519 ریال
تقاضا1580 تن
دلار کشف شده288,829 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 356611 3520 3520
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت355399 ریال
بیشترین قیمت357999 ریال
تقاضا4840 تن
دلار کشف شده289,004 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 381750 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت381000 ریال
بیشترین قیمت383389 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده309,377 ریال
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 351670 1300 1180
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت351670 ریال
بیشترین قیمت351670 ریال
تقاضا1520 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 351670 0 120
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت351670 ریال
بیشترین قیمت351670 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 351670 1512 1128
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت351670 ریال
بیشترین قیمت351670 ریال
تقاضا1368 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 351670 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت351670 ریال
بیشترین قیمت351670 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
7442 7130
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 375661 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,917 ریال
کمترین قیمت373333 ریال
بیشترین قیمت378089 ریال
تقاضا352 تن
دلار کشف شده291,792 ریال
پتروشیمی لاله
220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 348400 704 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,697 ریال
کمترین قیمت336999 ریال
بیشترین قیمت356666 ریال
تقاضا1848 تن
دلار کشف شده315,523 ریال
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 314697 0 80
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه314,697 ریال
کمترین قیمت314697 ریال
بیشترین قیمت314697 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 314697 1200 840
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه314,697 ریال
کمترین قیمت314697 ریال
بیشترین قیمت314697 ریال
تقاضا1160 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Mahabad 321828 2856 792
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه321,828 ریال
کمترین قیمت321828 ریال
بیشترین قیمت321828 ریال
تقاضا1056 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
62N07UV Mahabad 321828 0 72
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه321,828 ریال
کمترین قیمت321828 ریال
بیشترین قیمت321828 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 397441 25 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,828 ریال
کمترین قیمت396096 ریال
بیشترین قیمت399458 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده351,960 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 326674 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,828 ریال
کمترین قیمت325000 ریال
بیشترین قیمت328899 ریال
تقاضا576 تن
دلار کشف شده289,291 ریال
پتروشیمی میاندوآب
5193 2921
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 336331 1408 1408
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه331,405 ریال
کمترین قیمت335033 ریال
بیشترین قیمت336999 ریال
تقاضا2200 تن
دلار کشف شده289,236 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
Bandar emam 0035 LMP 381850 32 32
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,405 ریال
کمترین قیمت371444 ریال
بیشترین قیمت399398 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده328,381 ریال
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 333720 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه331,405 ریال
کمترین قیمت333199 ریال
بیشترین قیمت334555 ریال
تقاضا2134 تن
دلار کشف شده286,991 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 331405 2816 2530
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,405 ریال
کمترین قیمت331405 ریال
بیشترین قیمت331405 ریال
تقاضا3080 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 331405 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,405 ریال
کمترین قیمت331405 ریال
بیشترین قیمت331405 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 331405 2520 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,405 ریال
کمترین قیمت331405 ریال
بیشترین قیمت331405 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8294 5736
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 349736 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه347,000 ریال
کمترین قیمت348999 ریال
بیشترین قیمت350189 ریال
تقاضا1914 تن
دلار کشف شده287,247 ریال
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 356737 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,946 ریال
کمترین قیمت355899 ریال
بیشترین قیمت357899 ریال
تقاضا360 تن
دلار کشف شده295,599 ریال
پتروشیمی لرستان
1825 1825
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 364236 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت362960 ریال
بیشترین قیمت366799 ریال
تقاضا2168 تن
دلار کشف شده290,164 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 357754 1200 312
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت357754 ریال
بیشترین قیمت357754 ریال
تقاضا624 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 357754 0 48
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت357754 ریال
بیشترین قیمت357754 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Marun 371972 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت370960 ریال
بیشترین قیمت373893 ریال
تقاضا550 تن
دلار کشف شده296,327 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 369097 3000 3000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت367159 ریال
بیشترین قیمت372999 ریال
تقاضا6192 تن
دلار کشف شده294,036 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 357754 768 48
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت357754 ریال
بیشترین قیمت357754 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6684 5124
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 555036 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه285,877 ریال
کمترین قیمت551000 ریال
بیشترین قیمت563999 ریال
تقاضا2728 تن
دلار کشف شده553,333 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 498171 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,521 ریال
کمترین قیمت493033 ریال
بیشترین قیمت522009 ریال
تقاضا3520 تن
دلار کشف شده506,125 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 567578 1650 1650
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,883 ریال
کمترین قیمت540740 ریال
بیشترین قیمت589999 ریال
تقاضا2662 تن
دلار کشف شده541,214 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG735 479663 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه278,226 ریال
کمترین قیمت473999 ریال
بیشترین قیمت488899 ریال
تقاضا726 تن
دلار کشف شده491,341 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 356725 2398 1188
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا1430 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 359867 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت358111 ریال
بیشترین قیمت361009 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده287,510 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 356725 0 220
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 356725 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 356725 600 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 356725 350 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 449837 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت442442 ریال
بیشترین قیمت456999 ریال
تقاضا3090 تن
دلار کشف شده359,390 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 356725 0 210
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 356725 1100 890
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا1410 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 356725 2520 1080
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا1488 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 356725 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 356725 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 356725 2178 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا902 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 458168 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,301 ریال
کمترین قیمت430889 ریال
بیشترین قیمت471789 ریال
تقاضا638 تن
دلار کشف شده337,148 ریال
پتروشیمی لاله
10586 6042
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 445472 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,127 ریال
کمترین قیمت441999 ریال
بیشترین قیمت449020 ریال
تقاضا1690 تن
دلار کشف شده328,802 ریال
HS 221Tabriz 486424 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,751 ریال
کمترین قیمت483999 ریال
بیشترین قیمت490000 ریال
تقاضا490 تن
دلار کشف شده380,070 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 478712 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,751 ریال
کمترین قیمت473519 ریال
بیشترین قیمت485400 ریال
تقاضا270 تن
دلار کشف شده374,044 ریال
پتروشیمی تبریز
1230 1230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 368182 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه315,965 ریال
کمترین قیمت365000 ریال
بیشترین قیمت375229 ریال
تقاضا2970 تن
دلار کشف شده332,100 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 448010 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه304,864 ریال
کمترین قیمت447000 ریال
بیشترین قیمت458800 ریال
تقاضا2684 تن
دلار کشف شده418,819 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 423649 2992 2992
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,179 ریال
کمترین قیمت422000 ریال
بیشترین قیمت434449 ریال
تقاضا4510 تن
دلار کشف شده403,571 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX5 Bakhtar 357754 1200 312
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت357754 ریال
بیشترین قیمت357754 ریال
تقاضا624 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EX5 Bakhtar 357754 0 48
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت357754 ریال
بیشترین قیمت357754 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1200 360
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
22B02 Loresatan 351670 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت351670 ریال
بیشترین قیمت351670 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 351670 1512 1128
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,670 ریال
کمترین قیمت351670 ریال
بیشترین قیمت351670 ریال
تقاضا1368 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
3840UA lorestan 356737 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,946 ریال
کمترین قیمت355899 ریال
بیشترین قیمت357899 ریال
تقاضا360 تن
دلار کشف شده295,599 ریال
پتروشیمی لرستان
1632 1320
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
62N07UV Mahabad 321828 2856 792
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه321,828 ریال
کمترین قیمت321828 ریال
بیشترین قیمت321828 ریال
تقاضا1056 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
62N07UV Mahabad 321828 0 72
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه321,828 ریال
کمترین قیمت321828 ریال
بیشترین قیمت321828 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
2856 864
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 356725 2520 1080
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا1488 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 356725 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه356,725 ریال
کمترین قیمت356725 ریال
بیشترین قیمت356725 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2520 1104
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Miandoab 52B18UV LMP 397441 25 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,828 ریال
کمترین قیمت396096 ریال
بیشترین قیمت399458 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده351,960 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 331405 2520 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,405 ریال
کمترین قیمت331405 ریال
بیشترین قیمت331405 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 357754 768 48
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه357,754 ریال
کمترین قیمت357754 ریال
بیشترین قیمت357754 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 326674 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,828 ریال
کمترین قیمت325000 ریال
بیشترین قیمت328899 ریال
تقاضا576 تن
دلار کشف شده289,291 ریال
پتروشیمی میاندوآب
3721 553
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟