یکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

93 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 13 شهریور 1402
از مجموع 28 هزار و 328 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 26 هزار و 884 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 93 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 6 شهریور 1402 از مجموع 27 هزار و 461 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 27 هزار و 23 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد شد.

مقایسه معاملات 6 شهریور و 14 شهریور 1402


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 0 286 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه233,329 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 321614 4158 4158
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه233,329 ریال
کمترین قیمت320000 ریال
بیشترین قیمت329666 ریال
تقاضا7161 تن
دلار کشف شده392,836 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 315199 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه233,329 ریال
کمترین قیمت313333 ریال
بیشترین قیمت318000 ریال
تقاضا2180 تن
دلار کشف شده385,000 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 602162 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,659 ریال
کمترین قیمت602124 ریال
بیشترین قیمت602888 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده443,844 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 0 500 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه233,329 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 315976 2596 2596
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه233,329 ریال
کمترین قیمت314020 ریال
بیشترین قیمت317888 ریال
تقاضا4972 تن
دلار کشف شده385,949 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 314498 2040 2040
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه233,329 ریال
کمترین قیمت311688 ریال
بیشترین قیمت317666 ریال
تقاضا3640 تن
دلار کشف شده384,144 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 317362 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه233,329 ریال
کمترین قیمت316338 ریال
بیشترین قیمت320668 ریال
تقاضا1980 تن
دلار کشف شده387,642 ریال
پتروشیمی غدیر
11802 11016
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 438803 552 552
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت436999 ریال
بیشترین قیمت441900 ریال
تقاضا1032 تن
دلار کشف شده466,246 ریال
510L Jam 467761 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت466789 ریال
بیشترین قیمت473999 ریال
تقاضا1560 تن
دلار کشف شده497,015 ریال
550J Jam 443714 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت441800 ریال
بیشترین قیمت446599 ریال
تقاضا744 تن
دلار کشف شده471,464 ریال
YI250 Polynar 445098 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت442999 ریال
بیشترین قیمت446999 ریال
تقاضا714 تن
دلار کشف شده472,935 ریال
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 443051 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت441813 ریال
بیشترین قیمت444444 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده470,760 ریال
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 445156 693 693
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت441999 ریال
بیشترین قیمت450960 ریال
تقاضا1848 تن
دلار کشف شده472,996 ریال
پتروشیمی پلی نار
V30S JAM 439137 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت436999 ریال
بیشترین قیمت440899 ریال
تقاضا320 تن
دلار کشف شده466,601 ریال
پتروشیمی جم
HP 550P Khomein 437590 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت433789 ریال
بیشترین قیمت440000 ریال
تقاضا360 تن
دلار کشف شده464,957 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
552R Khomin 452514 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت450000 ریال
بیشترین قیمت455000 ریال
تقاضا770 تن
دلار کشف شده480,815 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 450827 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت446999 ریال
بیشترین قیمت454813 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده479,022 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 460359 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت451999 ریال
بیشترین قیمت462999 ریال
تقاضا460 تن
دلار کشف شده489,150 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 447371 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت445999 ریال
بیشترین قیمت450000 ریال
تقاضا700 تن
دلار کشف شده475,350 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 459432 1050 1050
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت453899 ریال
بیشترین قیمت462999 ریال
تقاضا2900 تن
دلار کشف شده488,165 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 448273 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت445999 ریال
بیشترین قیمت454669 ریال
تقاضا680 تن
دلار کشف شده476,308 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 463737 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت460000 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا1827 تن
دلار کشف شده492,739 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 478532 783 783
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت475999 ریال
بیشترین قیمت480559 ریال
تقاضا2240 تن
دلار کشف شده508,460 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 468514 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت456199 ریال
بیشترین قیمت475669 ریال
تقاضا805 تن
دلار کشف شده497,815 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 455056 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت451999 ریال
بیشترین قیمت461999 ریال
تقاضا4180 تن
دلار کشف شده483,516 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 454465 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت450559 ریال
بیشترین قیمت460000 ریال
تقاضا1260 تن
دلار کشف شده482,888 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 448734 880 880
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت446999 ریال
بیشترین قیمت450999 ریال
تقاضا2134 تن
دلار کشف شده476,798 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 459314 484 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت456259 ریال
بیشترین قیمت461813 ریال
تقاضا1232 تن
دلار کشف شده488,040 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 476481 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت474000 ریال
بیشترین قیمت479049 ریال
تقاضا2376 تن
دلار کشف شده506,280 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 465499 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت463999 ریال
بیشترین قیمت471499 ریال
تقاضا483 تن
دلار کشف شده494,612 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 457257 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت455999 ریال
بیشترین قیمت458999 ریال
تقاضا483 تن
دلار کشف شده485,854 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 456126 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,225 ریال
کمترین قیمت451999 ریال
بیشترین قیمت458999 ریال
تقاضا525 تن
دلار کشف شده484,652 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
11582 11582
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 490140 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,348 ریال
کمترین قیمت486400 ریال
بیشترین قیمت496899 ریال
تقاضا946 تن
دلار کشف شده505,485 ریال
440G Jam 516792 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,889 ریال
کمترین قیمت512999 ریال
بیشترین قیمت521020 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده531,931 ریال
548R Jam 470611 484 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,348 ریال
کمترین قیمت468009 ریال
بیشترین قیمت473001 ریال
تقاضا1386 تن
دلار کشف شده485,345 ریال
548T Jam 507911 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,348 ریال
کمترین قیمت505505 ریال
بیشترین قیمت512919 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده523,813 ریال
RP340 Jam 519070 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,593 ریال
کمترین قیمت511999 ریال
بیشترین قیمت523559 ریال
تقاضا726 تن
دلار کشف شده505,600 ریال
RP345S Jam 501260 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,593 ریال
کمترین قیمت499000 ریال
بیشترین قیمت503899 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده488,252 ریال
EP 3130UV Jam 597128 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,008 ریال
کمترین قیمت585119 ریال
بیشترین قیمت605888 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده571,063 ریال
3212E Regal 665081 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه315,607 ریال
کمترین قیمت662519 ریال
بیشترین قیمت666559 ریال
تقاضا653 تن
دلار کشف شده600,583 ریال
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 526632 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,348 ریال
کمترین قیمت521159 ریال
بیشترین قیمت530888 ریال
تقاضا900 تن
دلار کشف شده543,120 ریال
پتروشیمی شازند
EP 548R Maron 440036 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,348 ریال
کمترین قیمت437010 ریال
بیشترین قیمت445789 ریال
تقاضا748 تن
دلار کشف شده453,813 ریال
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 466869 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,593 ریال
کمترین قیمت462999 ریال
بیشترین قیمت470000 ریال
تقاضا1034 تن
دلار کشف شده454,753 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 453173 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,409 ریال
کمترین قیمت443899 ریال
بیشترین قیمت466466 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده460,593 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 428270 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,348 ریال
کمترین قیمت425789 ریال
بیشترین قیمت430000 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده441,678 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 682574 189 189
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه315,607 ریال
کمترین قیمت677890 ریال
بیشترین قیمت684559 ریال
تقاضا546 تن
دلار کشف شده616,379 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 653877 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه311,004 ریال
کمترین قیمت648559 ریال
بیشترین قیمت661789 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده599,204 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 499719 168 168
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه292,593 ریال
کمترین قیمت498000 ریال
بیشترین قیمت501699 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده486,751 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 411533 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,466 ریال
کمترین قیمت396001 ریال
بیشترین قیمت435999 ریال
تقاضا105 تن
دلار کشف شده394,287 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3798 3798
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 0 432 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,579 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
RPX 120L-jam 569927 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه401,164 ریال
کمترین قیمت561736 ریال
بیشترین قیمت609999 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده404,895 ریال
1104K regal 0 87 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,579 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 0 396 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,579 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 0 105 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,579 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
1152 132
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 362680 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه362,680 ریال
کمترین قیمت362680 ریال
بیشترین قیمت362680 ریال
تقاضا33 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 33
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه692,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD160D48FAA 711000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه673,300 ریال
کمترین قیمت711000 ریال
بیشترین قیمت711000 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده300,958 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 690001 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه658,462 ریال
کمترین قیمت690001 ریال
بیشترین قیمت690001 ریال
تقاضا95 تن
دلار کشف شده298,651 ریال
نخ پلی استر 48F180DTA 0 38 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه692,195 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 637026 114 114
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه633,872 ریال
کمترین قیمت634559 ریال
بیشترین قیمت638001 ریال
تقاضا133 تن
دلار کشف شده286,418 ریال
نخ پلی استر 500D96FA 638727 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه630,000 ریال
کمترین قیمت636911 ریال
بیشترین قیمت642000 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده288,948 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750000 60 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه750,000 ریال
کمترین قیمت750000 ریال
بیشترین قیمت750000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه697,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 250D48FA 0 60 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه635,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه665,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 665000 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه665,000 ریال
کمترین قیمت665000 ریال
بیشترین قیمت665000 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه692,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 710000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه674,000 ریال
کمترین قیمت710000 ریال
بیشترین قیمت710000 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده300,223 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
594 356
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟