سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 13 شهریور 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 13 شهریور 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 13 شهریور 1402، با 1,467 تن افزایش نسبت به 6 شهریور از 27,461 تن به 28,928 تن رسید.

مقایسه عرضه های 6 و 13 شهریور 1402 

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 318 تن کاهش داشته و از 12,120 تن عرضه به 11,802 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,269 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 236,598 ریال به 233,329 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 اروند که هفته پیش 4,004 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,250 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 4,158 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید PVC S65 غدیر که هفته پیش 814 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,840 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 616 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,040 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- گرید PVC S65 بندر که هفته پیش 2,076 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 500 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,596 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 500 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)


1- عرضه های پ پ نساجی 467 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 11,115 تن به 11,582 تن رسید.


وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 497 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 267,728 به 268,225 ریال رسید.

2- عرضه گرید 552R مارون 352 تن افزایش یافت و از 528 تن عرضه نقدی در هفته گذشته به 880 تن عرضه سلف رسید.

3- گرید 565S مارون که هفته گذشته 704 تن عرضه داشت، این هفته غایب است.

4- گرید 55R اراک با 340 تن افزایش، از 1,460 تن در هفته گذشته به 1,800 تن عرضه رسید.

5- گرید 552R جم که هفته گذشته 552 تن عرضه نقدی داشت، این هفته 552 تن عرضه سلف دارد.

6- گرید V30S جم برای اولین بار با 100 تن عرضه نقدی در میان عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

7- گرید 060 پلی نار که هفته گذشته 420 تن عرضه داشت، این هفته مجموعا 798 تن عرضه دارد.

8- هر چند گرید Z30s خمین هفته پیش غایب بود این هفته، 100 تن عرضه دارد.

9 - هر چند گرید 550P خمین هفته پیش عرضه نداشت، امروز با 100 تن عرضه مجددا در میان عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

10 - عرضه گرید 1102XK با 174 تن کاهش از 696 تن در هفته گذشته به 522 تن رسید.

11 -  پتروشیمی پلی نار عرضه گرید YI 250 را 168 تن کاهش داد و از 420 تن به 252 تن عرضه رساند.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 259 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 3,539 تن به 3,798 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:  498 ریال  نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 275,850 به 276,348 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

2- هرچند گرید ZB445L نوید هفته گذشته 63 تن عرضه سلف داشت، این هفته 63 تن عرضه نقدی دارد.

3- گرید PNR230 که هفته گذشته 147 تن عرضه نقدی داشت، این هفته عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید EPC40R شازند که از تاریخ 9 مرداد ، عرضه‌ نداشت، امروز 13 شهریور با 300 تن عرضه در میان عرضه‌های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

 

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته گذشته 1,020 تن افزایش داشت و از 132 تن به 1,152 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:  497 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 269,082 به 269,579 ریال رسید.

2- گروه پ پ فیلم که هفته پیش تنها شاهد حضور گرید RPX120L جم با 132 تن عرضه بود، با بازگشت سایر گریدها، امروز جمعا 1,152 تن عرضه دارد که این حجم عرضه نسبت به دوشنبه 30 مرداد 1,019 تن کاهش دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه off


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 233,329 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 233,329 1100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 233,329 4158 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 386,659 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 233,329 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 233,329 2596 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 233,329 616 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 233,329 2040 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11802 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 268,225 552 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 268,225 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 268,225 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 Polynar 268,225 252 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 268,225 105 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 268,225 693 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
V30S JAM 268,225 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
HP 550P Khomein 268,225 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
552R Khomin 268,225 250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 268,225 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 268,225 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 268,225 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 268,225 1050 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 268,225 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 268,225 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 268,225 783 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 268,225 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 268,225 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 268,225 500 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 268,225 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 268,225 484 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 268,225 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 268,225 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 268,225 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 268,225 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11582 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L Jam 276,348 374 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 276,889 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 276,348 484 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 276,348 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 292,593 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 292,593 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 298,008 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
3212E Regal 315,607 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 276,348 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
EP 548R Maron 276,348 396 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 292,593 396 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 280,409 126 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 276,348 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 315,607 189 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 311,004 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 292,593 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 297,466 63 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3798 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 269,579 432 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 401,164 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 269,579 87 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 269,579 396 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 269,579 105 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1152 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD160D48FAA 673,300 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 692,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 692,195 38 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 114 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 665,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 630,000 80 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 250D48FA 635,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 665,000 44 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 697,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 692,500 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 674,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
594 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟