سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

45 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 12 شهریور 1402
از مجموع 11هزار و 917 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 5 هزار و 36 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 54 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 5 شهریور 1402 از مجموع 7 هزار و 373 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 3 هزار و 47 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 41.3 درصد رسید.

 مقایسه معاملات یکشنبه 5 شهریور و 12 شهریور 1402نمودار معاملات


معاملات

پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
پلی وینیل کلراید S70 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه537,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هگمتانه
40 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4125 پتروپاک 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,131 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
7055 petropak 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,858 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
6045petro-pak 362681 253 253
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه362,680 ریال
کمترین قیمت362681 ریال
بیشترین قیمت362681 ریال
تقاضا589 تن
دلار کشف شده285,001 ریال
6045petro-pak 362680 253 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه362,680 ریال
کمترین قیمت362680 ریال
بیشترین قیمت362680 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HIPS 7240 tabriz 366263 902 902
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه362,680 ریال
کمترین قیمت365800 ریال
بیشترین قیمت367199 ریال
تقاضا1342 تن
دلار کشف شده287,816 ریال
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه362,680 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
1870 1375
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 335999 180 180
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت335999 ریال
بیشترین قیمت335999 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده286,551 ریال
1028 petropak 334180 110 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت334180 ریال
بیشترین قیمت334180 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1115 petropak 336727 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت336469 ریال
بیشترین قیمت336999 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده287,172 ریال
GPPS 1540 tabriz 349145 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت347666 ریال
بیشترین قیمت351333 ریال
تقاضا1848 تن
دلار کشف شده297,763 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 342859 450 450
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت341000 ریال
بیشترین قیمت348000 ریال
تقاضا956 تن
دلار کشف شده292,402 ریال
1551 takht-jamshid 334800 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت334600 ریال
بیشترین قیمت335889 ریال
تقاضا821 تن
دلار کشف شده285,529 ریال
24N 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
MP08 qom 334180 110 75
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت334180 ریال
بیشترین قیمت334180 ریال
تقاضا75 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
MP08 qom 334180 80 70
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,180 ریال
کمترین قیمت334180 ریال
بیشترین قیمت334180 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
2701 2436
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 0 484 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,902 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
F200 Entekhab 386902 2000 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,902 ریال
کمترین قیمت386902 ریال
بیشترین قیمت386902 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 365512 1300 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,512 ریال
کمترین قیمت365512 ریال
بیشترین قیمت365512 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 386902 1400 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,902 ریال
کمترین قیمت386902 ریال
بیشترین قیمت386902 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 365512 1400 170
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,512 ریال
کمترین قیمت365512 ریال
بیشترین قیمت365512 ریال
تقاضا190 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 363888 50 45
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,888 ریال
کمترین قیمت363888 ریال
بیشترین قیمت363888 ریال
تقاضا45 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
6634 885
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 715812 88 88
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه499,427 ریال
کمترین قیمت705000 ریال
بیشترین قیمت731789 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده408,481 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 639416 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه486,835 ریال
کمترین قیمت635999 ریال
بیشترین قیمت641123 ریال
تقاضا704 تن
دلار کشف شده374,323 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 606900 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,493 ریال
کمترین قیمت603000 ریال
بیشترین قیمت608999 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده373,987 ریال
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 530999 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه413,810 ریال
کمترین قیمت530999 ریال
بیشترین قیمت530999 ریال
تقاضا56 تن
دلار کشف شده365,711 ریال
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 631999 36 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه464,293 ریال
کمترین قیمت631999 ریال
بیشترین قیمت631999 ریال
تقاضا126 تن
دلار کشف شده387,944 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 304839 24 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه252,014 ریال
کمترین قیمت303888 ریال
بیشترین قیمت305789 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده344,739 ریال
پتروشیمی تندگویان
672 672
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟