شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

93.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 7 شهریور 1402
از مجموع 69 هزار و 334 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 64 هزار و 641 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 93.2 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 31 مرداد 1402، از مجموع 70 هزار و 102 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 56 هزار و 359 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 80.3 درصد شد.

مقایسه معاملات سه‌شنبه 31 مرداد با 7 شهریور 1402


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 482873 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه437,273 ریال
کمترین قیمت478999 ریال
بیشترین قیمت489789 ریال
تقاضا690 تن
دلار کشف شده314,721 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 522892 150 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه437,273 ریال
کمترین قیمت519300 ریال
بیشترین قیمت524809 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده340,804 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
700 700
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 493321 181 181
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه423,175 ریال
کمترین قیمت488444 ریال
بیشترین قیمت496989 ریال
تقاضا282 تن
دلار کشف شده332,242 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 423175 423 423
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه423,175 ریال
کمترین قیمت423175 ریال
بیشترین قیمت423175 ریال
تقاضا423 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 423189 1008 141
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه423,189 ریال
کمترین قیمت423189 ریال
بیشترین قیمت423189 ریال
تقاضا141 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1612 745
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 308517 3000 3000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,406 ریال
کمترین قیمت306911 ریال
بیشترین قیمت310009 ریال
تقاضا4520 تن
دلار کشف شده296,645 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 346962 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,826 ریال
کمترین قیمت341330 ریال
بیشترین قیمت348898 ریال
تقاضا2024 تن
دلار کشف شده318,134 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 313003 2992 2992
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,826 ریال
کمترین قیمت311999 ریال
بیشترین قیمت314400 ریال
تقاضا3674 تن
دلار کشف شده286,996 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 353193 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه329,117 ریال
کمترین قیمت345800 ریال
بیشترین قیمت360999 ریال
تقاضا2920 تن
دلار کشف شده305,849 ریال
پتروشیمی شازند
8804 8804
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PC 1012UR 1019000 0 130
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,019,000 ریال
کمترین قیمت1019000 ریال
بیشترین قیمت1019000 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
0 130
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 296726 4620 4620
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه266,697 ریال
کمترین قیمت293999 ریال
بیشترین قیمت302999 ریال
تقاضا6754 تن
دلار کشف شده317,090 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 299525 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,697 ریال
کمترین قیمت296999 ریال
بیشترین قیمت302799 ریال
تقاضا2680 تن
دلار کشف شده320,081 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 367333 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,697 ریال
کمترین قیمت362009 ریال
بیشترین قیمت369330 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده392,542 ریال
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 290139 1300 1300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,697 ریال
کمترین قیمت288599 ریال
بیشترین قیمت292999 ریال
تقاضا2220 تن
دلار کشف شده310,051 ریال
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 283875 1560 1560
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,697 ریال
کمترین قیمت281000 ریال
بیشترین قیمت287020 ریال
تقاضا3000 تن
دلار کشف شده303,357 ریال
پتروشیمی لرستان
8590 8590
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 339510 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,640 ریال
کمترین قیمت336899 ریال
بیشترین قیمت344444 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده344,785 ریال
پتروشیمی لاله
220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 238944 3100 3000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه238,944 ریال
کمترین قیمت238944 ریال
بیشترین قیمت238944 ریال
تقاضا3100 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 238944 0 100
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه238,944 ریال
کمترین قیمت238944 ریال
بیشترین قیمت238944 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Mahabad 249542 3240 3240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,359 ریال
کمترین قیمت246119 ریال
بیشترین قیمت250899 ریال
تقاضا3912 تن
دلار کشف شده291,045 ریال
پتروشیمی مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 399081 25 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,359 ریال
کمترین قیمت398669 ریال
بیشترین قیمت399700 ریال
تقاضا75 تن
دلار کشف شده465,455 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6365 6365
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 274229 1408 1408
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,630 ریال
کمترین قیمت272279 ریال
بیشترین قیمت276999 ریال
تقاضا2706 تن
دلار کشف شده310,596 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 256492 2200 2200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,630 ریال
کمترین قیمت255999 ریال
بیشترین قیمت258889 ریال
تقاضا3080 تن
دلار کشف شده290,507 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 268466 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,630 ریال
کمترین قیمت265789 ریال
بیشترین قیمت270999 ریال
تقاضا5676 تن
دلار کشف شده304,069 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 251630 1704 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,630 ریال
کمترین قیمت251630 ریال
بیشترین قیمت251630 ریال
تقاضا432 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 251630 0 216
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,630 ریال
کمترین قیمت251630 ریال
بیشترین قیمت251630 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8128 7072
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 331809 1705 1705
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه320,000 ریال
کمترین قیمت330999 ریال
بیشترین قیمت333179 ریال
تقاضا2288 تن
دلار کشف شده295,517 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 307180 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت305999 ریال
بیشترین قیمت308899 ریال
تقاضا3762 تن
دلار کشف شده320,148 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 302615 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت300300 ریال
بیشترین قیمت304999 ریال
تقاضا4466 تن
دلار کشف شده315,390 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 274276 1224 1224
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت273899 ریال
بیشترین قیمت275111 ریال
تقاضا1320 تن
دلار کشف شده285,855 ریال
EX5 Marun 298913 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت296779 ریال
بیشترین قیمت302789 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده311,532 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 309877 3000 3000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت306999 ریال
بیشترین قیمت311888 ریال
تقاضا6780 تن
دلار کشف شده322,959 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 273456 0 168
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت273456 ریال
بیشترین قیمت273456 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 273456 768 96
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت273456 ریال
بیشترین قیمت273456 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8512 8008
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-YSY01 300501 1320 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,501 ریال
کمترین قیمت300501 ریال
بیشترین قیمت300501 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
PET-YSY01 300501 0 880
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه300,501 ریال
کمترین قیمت300501 ریال
بیشترین قیمت300501 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 300501 176 176
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,501 ریال
کمترین قیمت300501 ریال
بیشترین قیمت300501 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
PET-BG781 (780S) 420279 1364 1364
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,425 ریال
کمترین قیمت412900 ریال
بیشترین قیمت440100 ریال
تقاضا1782 تن
دلار کشف شده416,733 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 416328 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه282,040 ریال
کمترین قیمت408700 ریال
بیشترین قیمت439999 ریال
تقاضا2750 تن
دلار کشف شده420,697 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 502295 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,501 ریال
کمترین قیمت499000 ریال
بیشترین قیمت510999 ریال
تقاضا1672 تن
دلار کشف شده476,385 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 472080 1122 1122
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه292,296 ریال
کمترین قیمت461789 ریال
بیشترین قیمت477121 ریال
تقاضا1936 تن
دلار کشف شده460,296 ریال
پتروشیمی تندگویان
6996 6996
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 282188 2398 2398
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت280999 ریال
بیشترین قیمت286010 ریال
تقاضا3850 تن
دلار کشف شده294,759 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 300499 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت299999 ریال
بیشترین قیمت301800 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده313,886 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 273449 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت273000 ریال
بیشترین قیمت276666 ریال
تقاضا680 تن
دلار کشف شده285,631 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 403108 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت399000 ریال
بیشترین قیمت410999 ریال
تقاضا2360 تن
دلار کشف شده421,066 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 293627 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت291151 ریال
بیشترین قیمت295000 ریال
تقاضا2070 تن
دلار کشف شده306,708 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 279537 2520 2520
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت277399 ریال
بیشترین قیمت282282 ریال
تقاضا3504 تن
دلار کشف شده291,990 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 272845 2200 2178
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت272845 ریال
بیشترین قیمت272845 ریال
تقاضا2244 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 272845 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت272845 ریال
بیشترین قیمت272845 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 517946 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,232 ریال
کمترین قیمت466000 ریال
بیشترین قیمت575999 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده498,307 ریال
پتروشیمی لاله
10236 10236
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Mehr 384589 90 90
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت383383 ریال
بیشترین قیمت387000 ریال
تقاضا170 تن
دلار کشف شده400,825 ریال
پتروشیمی مهر
90 90
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 386902 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,902 ریال
کمترین قیمت386902 ریال
بیشترین قیمت386902 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F100 Entekhab 386902 2000 1120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,902 ریال
کمترین قیمت386902 ریال
بیشترین قیمت386902 ریال
تقاضا1130 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 398269 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,512 ریال
کمترین قیمت396779 ریال
بیشترین قیمت402669 ریال
تقاضا370 تن
دلار کشف شده310,542 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 388012 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,512 ریال
کمترین قیمت385999 ریال
بیشترین قیمت389989 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده302,544 ریال
پتروشیمی تبریز
2290 1470
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
TG641 (640S) 392455 1892 1892
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه304,864 ریال
کمترین قیمت392000 ریال
بیشترین قیمت398800 ریال
تقاضا2992 تن
دلار کشف شده366,884 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 393198 3014 3014
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,179 ریال
کمترین قیمت393000 ریال
بیشترین قیمت395999 ریال
تقاضا4246 تن
دلار کشف شده374,563 ریال
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 332676 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه307,301 ریال
کمترین قیمت332000 ریال
بیشترین قیمت333800 ریال
تقاضا2200 تن
دلار کشف شده308,534 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX5 Bakhtar 274276 1224 1224
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت273899 ریال
بیشترین قیمت275111 ریال
تقاضا1320 تن
دلار کشف شده285,855 ریال
1224 1224
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
22B02 Loresatan 283875 1560 1560
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,697 ریال
کمترین قیمت281000 ریال
بیشترین قیمت287020 ریال
تقاضا3000 تن
دلار کشف شده303,357 ریال
پتروشیمی لرستان
1560 1560
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
62N07UV Mahabad 249542 3240 3240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,359 ریال
کمترین قیمت246119 ریال
بیشترین قیمت250899 ریال
تقاضا3912 تن
دلار کشف شده291,045 ریال
پتروشیمی مهاباد
3240 3240
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 279537 2520 2520
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,845 ریال
کمترین قیمت277399 ریال
بیشترین قیمت282282 ریال
تقاضا3504 تن
دلار کشف شده291,990 ریال
پتروشیمی کردستان
2520 2520
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Miandoab 52B18UV LMP 399081 25 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,359 ریال
کمترین قیمت398669 ریال
بیشترین قیمت399700 ریال
تقاضا75 تن
دلار کشف شده465,455 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 251630 1704 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,630 ریال
کمترین قیمت251630 ریال
بیشترین قیمت251630 ریال
تقاضا432 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 251630 0 216
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,630 ریال
کمترین قیمت251630 ریال
بیشترین قیمت251630 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 273456 768 96
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت273456 ریال
بیشترین قیمت273456 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 273456 0 168
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه273,456 ریال
کمترین قیمت273456 ریال
بیشترین قیمت273456 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
2497 937
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟