چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

از مجموع 27 هزار و 461 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 27 هزار و 23 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،معاملات هفته گذشته، از مجموع 27 هزار و 611 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 27 هزار و 189 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد شد.

مقایسه معاملات 30 مرداد و 6 شهریور 1402


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 250649 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه236,598 ریال
کمترین قیمت248789 ریال
بیشترین قیمت251000 ریال
تقاضا720 تن
دلار کشف شده301,925 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 284144 4004 4004
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه236,598 ریال
کمترین قیمت282288 ریال
بیشترین قیمت287999 ریال
تقاضا6864 تن
دلار کشف شده342,273 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 279841 1250 1250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه236,598 ریال
کمترین قیمت277899 ریال
بیشترین قیمت283789 ریال
تقاضا1990 تن
دلار کشف شده337,089 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 595885 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه389,824 ریال
کمترین قیمت595687 ریال
بیشترین قیمت600000 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده435,651 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 274074 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه236,598 ریال
کمترین قیمت270700 ریال
بیشترین قیمت278333 ریال
تقاضا1160 تن
دلار کشف شده330,143 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 283751 2706 2706
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه236,598 ریال
کمترین قیمت281960 ریال
بیشترین قیمت288010 ریال
تقاضا4906 تن
دلار کشف شده341,799 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 279930 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه236,598 ریال
کمترین قیمت276999 ریال
بیشترین قیمت281888 ریال
تقاضا1628 تن
دلار کشف شده337,197 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 273273 1840 1840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه236,598 ریال
کمترین قیمت270899 ریال
بیشترین قیمت275519 ریال
تقاضا2660 تن
دلار کشف شده329,178 ریال
پتروشیمی غدیر
12120 12120
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 430300 552 552
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت426999 ریال
بیشترین قیمت433999 ریال
تقاضا1488 تن
دلار کشف شده458,060 ریال
510L Jam 432108 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت428999 ریال
بیشترین قیمت438009 ریال
تقاضا2400 تن
دلار کشف شده459,985 ریال
550J Jam 408143 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت405899 ریال
بیشترین قیمت409634 ریال
تقاضا816 تن
دلار کشف شده434,474 ریال
YI250 Polynar 388025 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت385911 ریال
بیشترین قیمت390888 ریال
تقاضا714 تن
دلار کشف شده413,058 ریال
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 431970 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت428001 ریال
بیشترین قیمت433999 ریال
تقاضا1806 تن
دلار کشف شده459,838 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 397669 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت391999 ریال
بیشترین قیمت405519 ریال
تقاضا610 تن
دلار کشف شده423,324 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 412199 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت405879 ریال
بیشترین قیمت418999 ریال
تقاضا570 تن
دلار کشف شده438,791 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 388355 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت382999 ریال
بیشترین قیمت394888 ریال
تقاضا260 تن
دلار کشف شده413,409 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 413808 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت407999 ریال
بیشترین قیمت415813 ریال
تقاضا790 تن
دلار کشف شده440,504 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 413930 950 950
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت410900 ریال
بیشترین قیمت422889 ریال
تقاضا2870 تن
دلار کشف شده440,634 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 390827 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت388999 ریال
بیشترین قیمت392789 ریال
تقاضا830 تن
دلار کشف شده416,041 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 410314 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت404999 ریال
بیشترین قیمت417059 ریال
تقاضا1740 تن
دلار کشف شده436,785 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 427077 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت420889 ریال
بیشترین قیمت430999 ریال
تقاضا2306 تن
دلار کشف شده454,629 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 402548 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت399889 ریال
بیشترین قیمت405900 ریال
تقاضا653 تن
دلار کشف شده428,518 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 417851 1460 1460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت413999 ریال
بیشترین قیمت426399 ریال
تقاضا2520 تن
دلار کشف شده444,808 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 422773 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت421229 ریال
بیشترین قیمت426789 ریال
تقاضا800 تن
دلار کشف شده450,047 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 425372 528 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت422000 ریال
بیشترین قیمت429000 ریال
تقاضا1474 تن
دلار کشف شده452,814 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 425671 594 594
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت423000 ریال
بیشترین قیمت428999 ریال
تقاضا1430 تن
دلار کشف شده453,132 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 441131 594 594
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت439000 ریال
بیشترین قیمت443900 ریال
تقاضا1716 تن
دلار کشف شده469,590 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 467916 704 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,791 ریال
کمترین قیمت466666 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا1166 تن
دلار کشف شده469,909 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 438199 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت433699 ریال
بیشترین قیمت440700 ریال
تقاضا651 تن
دلار کشف شده466,469 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 422584 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت420000 ریال
بیشترین قیمت428999 ریال
تقاضا588 تن
دلار کشف شده449,846 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 412458 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,728 ریال
کمترین قیمت408749 ریال
بیشترین قیمت421660 ریال
تقاضا567 تن
دلار کشف شده439,067 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
11115 11115
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 462893 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,850 ریال
کمترین قیمت460569 ریال
بیشترین قیمت468999 ریال
تقاضا946 تن
دلار کشف شده478,247 ریال
440G Jam 497515 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,392 ریال
کمترین قیمت496789 ریال
بیشترین قیمت498999 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده513,010 ریال
548R Jam 442312 484 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,850 ریال
کمترین قیمت439009 ریال
بیشترین قیمت445400 ریال
تقاضا1298 تن
دلار کشف شده456,984 ریال
548T Jam 442734 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,850 ریال
کمترین قیمت440899 ریال
بیشترین قیمت447268 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده457,420 ریال
RP340 Jam 473716 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,742 ریال
کمترین قیمت471999 ریال
بیشترین قیمت477779 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده464,360 ریال
RP345S Jam 488613 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,742 ریال
کمترین قیمت482999 ریال
بیشترین قیمت493238 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده478,963 ریال
EP 3130UV Jam 576619 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,510 ریال
کمترین قیمت571999 ریال
بیشترین قیمت580580 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده552,373 ریال
PNR 230c Polynar 561088 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,755 ریال
کمترین قیمت554999 ریال
بیشترین قیمت563999 ریال
تقاضا504 تن
دلار کشف شده509,665 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 634150 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,755 ریال
کمترین قیمت629999 ریال
بیشترین قیمت634999 ریال
تقاضا544 تن
دلار کشف شده576,031 ریال
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 413267 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,850 ریال
کمترین قیمت411779 ریال
بیشترین قیمت415999 ریال
تقاضا726 تن
دلار کشف شده426,975 ریال
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 440497 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,742 ریال
کمترین قیمت437999 ریال
بیشترین قیمت442999 ریال
تقاضا1078 تن
دلار کشف شده431,797 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 449784 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,912 ریال
کمترین قیمت442999 ریال
بیشترین قیمت453453 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده457,960 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 428478 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,850 ریال
کمترین قیمت426989 ریال
بیشترین قیمت430000 ریال
تقاضا357 تن
دلار کشف شده442,691 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 620275 168 168
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه313,755 ریال
کمترین قیمت616999 ریال
بیشترین قیمت621000 ریال
تقاضا441 تن
دلار کشف شده563,428 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 612566 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,506 ریال
کمترین قیمت609577 ریال
بیشترین قیمت621000 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده562,248 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 464144 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,742 ریال
کمترین قیمت460000 ریال
بیشترین قیمت465999 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده454,977 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 476200 63 63
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه296,969 ریال
کمترین قیمت473800 ریال
بیشترین قیمت480999 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده457,007 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3539 3539
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 623213 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,666 ریال
کمترین قیمت567889 ریال
بیشترین قیمت637019 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده443,301 ریال
132 132
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 364812 0 6
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه364,812 ریال
کمترین قیمت364812 ریال
بیشترین قیمت364812 ریال
تقاضا6 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 6
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 0 38 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه658,462 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F180DTA 0 38 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه719,283 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 633872 95 57
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه633,872 ریال
کمترین قیمت633872 ریال
بیشترین قیمت633872 ریال
تقاضا76 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه750,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه750,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه697,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه665,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه635,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 250D48FA 635000 60 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه635,000 ریال
کمترین قیمت635000 ریال
بیشترین قیمت635000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 635000 60 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه635,000 ریال
کمترین قیمت635000 ریال
بیشترین قیمت635000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 650110 100 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه650,110 ریال
کمترین قیمت650110 ریال
بیشترین قیمت650110 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قیام نخ
555 117
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟