چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

91.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 2 خرداد 1402
از مجموع 57 هزار و 59 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 52 هزار و 95 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 91.3 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 27 اردیبهشت 1402، از مجموع 68 هزار و 732 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 56 هزار و 858 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 82.7 درصد شد.

مقایسه معاملات 27 اردیبهشت و 2 خرداد 1402  


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 659900 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه497,174 ریال
کمترین قیمت652999 ریال
بیشترین قیمت672599 ریال
تقاضا805 تن
دلار کشف شده378,281 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 737778 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه568,199 ریال
کمترین قیمت735869 ریال
بیشترین قیمت741850 ریال
تقاضا150 تن
دلار کشف شده370,058 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 714242 160 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه497,174 ریال
کمترین قیمت701700 ریال
بیشترین قیمت728000 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده409,432 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
765 765
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 473672 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,205 ریال
کمترین قیمت471666 ریال
بیشترین قیمت479500 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده299,191 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 451205 494 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه451,205 ریال
کمترین قیمت451205 ریال
بیشترین قیمت451205 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 451205 0 10
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه451,205 ریال
کمترین قیمت451205 ریال
بیشترین قیمت451205 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
704 704
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 378596 2400 2400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,647 ریال
کمترین قیمت375999 ریال
بیشترین قیمت383001 ریال
تقاضا3670 تن
دلار کشف شده328,315 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 374078 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,307 ریال
کمترین قیمت371389 ریال
بیشترین قیمت375000 ریال
تقاضا770 تن
دلار کشف شده309,643 ریال
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 406279 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,307 ریال
کمترین قیمت402402 ریال
بیشترین قیمت409001 ریال
تقاضا4136 تن
دلار کشف شده336,297 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 387029 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,307 ریال
کمترین قیمت383333 ریال
بیشترین قیمت390889 ریال
تقاضا3234 تن
دلار کشف شده320,363 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 394453 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,192 ریال
کمترین قیمت393000 ریال
بیشترین قیمت397999 ریال
تقاضا2680 تن
دلار کشف شده319,198 ریال
پتروشیمی شازند
EX3 Marun 380691 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,647 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت383222 ریال
تقاضا748 تن
دلار کشف شده330,132 ریال
پتروشیمی مارون
8908 8908
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 342005 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت338999 ریال
بیشترین قیمت346789 ریال
تقاضا4554 تن
دلار کشف شده350,665 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 332414 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت330999 ریال
بیشترین قیمت335879 ریال
تقاضا3990 تن
دلار کشف شده340,831 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0220AA Tabriz 291740 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت290000 ریال
بیشترین قیمت292999 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده299,127 ریال
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 379418 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت376960 ریال
بیشترین قیمت385000 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده389,025 ریال
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 324694 1300 1300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت321699 ریال
بیشترین قیمت336779 ریال
تقاضا2220 تن
دلار کشف شده332,915 ریال
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 269623 700 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,623 ریال
کمترین قیمت269623 ریال
بیشترین قیمت269623 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 269623 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه269,623 ریال
کمترین قیمت269623 ریال
بیشترین قیمت269623 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 277962 1752 1728
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت277962 ریال
بیشترین قیمت277962 ریال
تقاضا1872 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 277962 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت277962 ریال
بیشترین قیمت277962 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
LLD 22B03 Mahabad 323440 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت323189 ریال
بیشترین قیمت323899 ریال
تقاضا648 تن
دلار کشف شده331,630 ریال
پتروشیمی مهاباد
8665 8065
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5030SA Tabriz 465186 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه284,993 ریال
کمترین قیمت460900 ریال
بیشترین قیمت477599 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده465,197 ریال
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 274740 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه258,471 ریال
کمترین قیمت272009 ریال
بیشترین قیمت276999 ریال
تقاضا2794 تن
دلار کشف شده302,939 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 258471 1580 1380
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه258,471 ریال
کمترین قیمت258471 ریال
بیشترین قیمت258471 ریال
تقاضا1560 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 258471 0 200
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه258,471 ریال
کمترین قیمت258471 ریال
بیشترین قیمت258471 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
62N07UV Mahabad 279480 1488 1488
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,868 ریال
کمترین قیمت275899 ریال
بیشترین قیمت295999 ریال
تقاضا2592 تن
دلار کشف شده313,753 ریال
پتروشیمی مهاباد
52B18UV Miandoab 272980 96 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,886 ریال
کمترین قیمت271011 ریال
بیشترین قیمت278886 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده294,822 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 275079 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,886 ریال
کمترین قیمت273779 ریال
بیشترین قیمت275999 ریال
تقاضا696 تن
دلار کشف شده297,089 ریال
پتروشیمی میاندوآب
4646 4646
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 275198 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه261,971 ریال
کمترین قیمت271999 ریال
بیشترین قیمت288889 ریال
تقاضا4576 تن
دلار کشف شده299,390 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 279695 2200 2200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه261,971 ریال
کمترین قیمت277599 ریال
بیشترین قیمت285000 ریال
تقاضا3542 تن
دلار کشف شده304,282 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 274973 1992 1992
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه261,971 ریال
کمترین قیمت272800 ریال
بیشترین قیمت283555 ریال
تقاضا3168 تن
دلار کشف شده299,145 ریال
7206 7206
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 346500 1705 1485
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه346,500 ریال
کمترین قیمت346500 ریال
بیشترین قیمت346500 ریال
تقاضا1551 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 346500 0 220
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه346,500 ریال
کمترین قیمت346500 ریال
بیشترین قیمت346500 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 350374 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه271,114 ریال
کمترین قیمت347099 ریال
بیشترین قیمت354888 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده368,320 ریال
پتروشیمی لرستان
1945 1945
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 388554 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت382020 ریال
بیشترین قیمت395999 ریال
تقاضا3465 تن
دلار کشف شده404,494 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 351863 2208 2208
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت346999 ریال
بیشترین قیمت373800 ریال
تقاضا3216 تن
دلار کشف شده366,298 ریال
EX5 Marun 412049 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت410999 ریال
بیشترین قیمت414414 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده428,953 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 LMP Miandoab 319999 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت317319 ریال
بیشترین قیمت321339 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده333,127 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 355059 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت352850 ریال
بیشترین قیمت360999 ریال
تقاضا1344 تن
دلار کشف شده369,625 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 357180 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت355100 ریال
بیشترین قیمت363789 ریال
تقاضا1488 تن
دلار کشف شده371,833 ریال
پتروشیمی میاندوآب
5248 5248
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 277505 2376 2376
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,295 ریال
کمترین قیمت275010 ریال
بیشترین قیمت281879 ریال
تقاضا4444 تن
دلار کشف شده311,013 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 306707 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,295 ریال
کمترین قیمت304999 ریال
بیشترین قیمت307778 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده343,741 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420d Amir 316394 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,404 ریال
کمترین قیمت311000 ریال
بیشترین قیمت327700 ریال
تقاضا1562 تن
دلار کشف شده338,479 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 341503 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه254,295 ریال
کمترین قیمت339899 ریال
بیشترین قیمت344800 ریال
تقاضا2030 تن
دلار کشف شده382,738 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 283684 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه254,295 ریال
کمترین قیمت280999 ریال
بیشترین قیمت290900 ریال
تقاضا1440 تن
دلار کشف شده317,938 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 273240 2208 2208
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,295 ریال
کمترین قیمت270999 ریال
بیشترین قیمت279789 ریال
تقاضا3744 تن
دلار کشف شده306,233 ریال
پتروشیمی کردستان
7300 7300
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 346049 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,379 ریال
کمترین قیمت346049 ریال
بیشترین قیمت346049 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده280,677 ریال
0 88
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 372281 500 380
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,281 ریال
کمترین قیمت372281 ریال
بیشترین قیمت372281 ریال
تقاضا520 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F100 Entekhab 372281 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه372,281 ریال
کمترین قیمت372281 ریال
بیشترین قیمت372281 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 372281 2000 340
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,281 ریال
کمترین قیمت372281 ریال
بیشترین قیمت372281 ریال
تقاضا340 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 372281 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه372,281 ریال
کمترین قیمت372281 ریال
بیشترین قیمت372281 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 350892 980 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,892 ریال
کمترین قیمت350892 ریال
بیشترین قیمت350892 ریال
تقاضا140 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 0 540 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,281 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
R200 Entekhab 350892 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه350,892 ریال
کمترین قیمت350892 ریال
بیشترین قیمت350892 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 350892 840 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,892 ریال
کمترین قیمت350892 ریال
بیشترین قیمت350892 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 365841 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,892 ریال
کمترین قیمت364079 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا180 تن
دلار کشف شده297,142 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 350892 110 50
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,892 ریال
کمترین قیمت350892 ریال
بیشترین قیمت350892 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
FC 422 Tabriz 349268 40 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,268 ریال
کمترین قیمت349268 ریال
بیشترین قیمت349268 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
5160 1374
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 357798 1980 1980
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه311,348 ریال
کمترین قیمت357000 ریال
بیشترین قیمت363229 ریال
تقاضا3894 تن
دلار کشف شده327,519 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 430803 3014 3014
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,413 ریال
کمترین قیمت430000 ریال
بیشترین قیمت437600 ریال
تقاضا7062 تن
دلار کشف شده408,700 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 391269 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه294,813 ریال
کمترین قیمت388000 ریال
بیشترین قیمت402999 ریال
تقاضا4422 تن
دلار کشف شده378,245 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 274973 1992 1992
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه261,971 ریال
کمترین قیمت272800 ریال
بیشترین قیمت283555 ریال
تقاضا3168 تن
دلار کشف شده299,145 ریال
EX5 Bakhtar 351863 2208 2208
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت346999 ریال
بیشترین قیمت373800 ریال
تقاضا3216 تن
دلار کشف شده366,298 ریال
4200 4200
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
22B02 Loresatan 277962 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت277962 ریال
بیشترین قیمت277962 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 277962 1752 1728
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت277962 ریال
بیشترین قیمت277962 ریال
تقاضا1872 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
3840UA lorestan 350374 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه271,114 ریال
کمترین قیمت347099 ریال
بیشترین قیمت354888 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده368,320 ریال
پتروشیمی لرستان
1992 1992
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
62N07UV Mahabad 279480 1488 1488
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,868 ریال
کمترین قیمت275899 ریال
بیشترین قیمت295999 ریال
تقاضا2592 تن
دلار کشف شده313,753 ریال
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 323440 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,962 ریال
کمترین قیمت323189 ریال
بیشترین قیمت323899 ریال
تقاضا648 تن
دلار کشف شده331,630 ریال
پتروشیمی مهاباد
1728 1728
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 273240 2208 2208
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,295 ریال
کمترین قیمت270999 ریال
بیشترین قیمت279789 ریال
تقاضا3744 تن
دلار کشف شده306,233 ریال
پتروشیمی کردستان
2208 2208
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 319999 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت317319 ریال
بیشترین قیمت321339 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده333,127 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 357180 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت355100 ریال
بیشترین قیمت363789 ریال
تقاضا1488 تن
دلار کشف شده371,833 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 355059 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,769 ریال
کمترین قیمت352850 ریال
بیشترین قیمت360999 ریال
تقاضا1344 تن
دلار کشف شده369,625 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 275079 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,886 ریال
کمترین قیمت273779 ریال
بیشترین قیمت275999 ریال
تقاضا696 تن
دلار کشف شده297,089 ریال
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 272980 96 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,886 ریال
کمترین قیمت271011 ریال
بیشترین قیمت278886 ریال
تقاضا216 تن
دلار کشف شده294,822 ریال
پتروشیمی میاندوآب
1494 1494
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟