جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

99.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 1 خرداد 1402
از مجموع 28 هزار و 345 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 28 هزار و 137 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.2 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،معاملات هفته گذشته، از مجموع 28 هزارو 230 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 28 هزار و 888 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.7 درصد شد.

 مقایسه معاملات 25 اردیبهشت و 1 خرداد 1402


نمودار معاملات


  معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332841 280 250
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت332841 ریال
بیشترین قیمت332841 ریال
تقاضا270 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 299748 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه229,454 ریال
کمترین قیمت296999 ریال
بیشترین قیمت301619 ریال
تقاضا2660 تن
دلار کشف شده372,311 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 308111 3762 3762
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه229,454 ریال
کمترین قیمت305888 ریال
بیشترین قیمت325999 ریال
تقاضا5247 تن
دلار کشف شده382,698 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 392005 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه325,942 ریال
کمترین قیمت392000 ریال
بیشترین قیمت392221 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده342,765 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 299227 2596 2596
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه229,454 ریال
کمترین قیمت297000 ریال
بیشترین قیمت303333 ریال
تقاضا4598 تن
دلار کشف شده371,664 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 309917 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه229,454 ریال
کمترین قیمت307000 ریال
بیشترین قیمت313888 ریال
تقاضا1450 تن
دلار کشف شده384,941 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 311999 682 682
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه229,454 ریال
کمترین قیمت306000 ریال
بیشترین قیمت322889 ریال
تقاضا2266 تن
دلار کشف شده387,527 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 297891 1960 1960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه229,454 ریال
کمترین قیمت295000 ریال
بیشترین قیمت298999 ریال
تقاضا3840 تن
دلار کشف شده370,004 ریال
پتروشیمی غدیر
11786 11756
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1712-takhe-jamshid 446196 0 383
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه446,196 ریال
کمترین قیمت446196 ریال
بیشترین قیمت446196 ریال
تقاضا383 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
0 383
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 480324 888 888
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت472601 ریال
بیشترین قیمت483899 ریال
تقاضا3192 تن
دلار کشف شده482,372 ریال
552R Jam 468196 27 27
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت460700 ریال
بیشترین قیمت478888 ریال
تقاضا99 تن
دلار کشف شده470,192 ریال
510L Jam 482786 960 960
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت478000 ریال
بیشترین قیمت493999 ریال
تقاضا2592 تن
دلار کشف شده484,844 ریال
550J Jam 485792 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت484484 ریال
بیشترین قیمت493899 ریال
تقاضا1344 تن
دلار کشف شده487,863 ریال
SF 060 Polynar 482463 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت479000 ریال
بیشترین قیمت485000 ریال
تقاضا1780 تن
دلار کشف شده484,520 ریال
پتروشیمی پلی نار
HP 550J Khoemin 470307 450 450
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت464899 ریال
بیشترین قیمت474699 ریال
تقاضا920 تن
دلار کشف شده472,312 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550P Khomein 430912 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت421889 ریال
بیشترین قیمت437899 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده432,749 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 461526 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت457700 ریال
بیشترین قیمت466999 ریال
تقاضا920 تن
دلار کشف شده463,494 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
552R Khomin 461801 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت459700 ریال
بیشترین قیمت465999 ریال
تقاضا1110 تن
دلار کشف شده463,770 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 452218 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت444789 ریال
بیشترین قیمت455899 ریال
تقاضا530 تن
دلار کشف شده454,146 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 443074 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت436500 ریال
بیشترین قیمت452579 ریال
تقاضا610 تن
دلار کشف شده444,963 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 494255 1050 1050
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت491789 ریال
بیشترین قیمت498999 ریال
تقاضا2520 تن
دلار کشف شده496,362 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 499018 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت497119 ریال
بیشترین قیمت500989 ریال
تقاضا783 تن
دلار کشف شده501,146 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 481003 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت476899 ریال
بیشترین قیمت485999 ریال
تقاضا892 تن
دلار کشف شده483,054 ریال
پتروشیمی رجال
HP 565S Arak 411663 580 580
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,817 ریال
کمترین قیمت408760 ریال
بیشترین قیمت420879 ریال
تقاضا740 تن
دلار کشف شده390,018 ریال
پتروشیمی شازند
Z30G Marun 389999 12 12
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت389999 ریال
بیشترین قیمت389999 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده391,662 ریال
پتروشیمی مارون
HP 500J Maroun 445699 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت441215 ریال
بیشترین قیمت450564 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده447,599 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 503161 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت493493 ریال
بیشترین قیمت519989 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده505,306 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 482267 27 27
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت478900 ریال
بیشترین قیمت484000 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده484,323 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 434033 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,817 ریال
کمترین قیمت421760 ریال
بیشترین قیمت440000 ریال
تقاضا616 تن
دلار کشف شده411,211 ریال
پتروشیمی مارون
F30S Marun 447445 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت444444 ریال
بیشترین قیمت450445 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده449,353 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 482531 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت472000 ریال
بیشترین قیمت496666 ریال
تقاضا441 تن
دلار کشف شده484,588 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 506630 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت501760 ریال
بیشترین قیمت511999 ریال
تقاضا819 تن
دلار کشف شده508,790 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
8134 8134
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S Jam 560091 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,926 ریال
کمترین قیمت556555 ریال
بیشترین قیمت565789 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده506,868 ریال
EP 3130UV Jam 368880 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,865 ریال
کمترین قیمت365000 ریال
بیشترین قیمت377919 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده338,188 ریال
440L Jam 446009 792 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه289,205 ریال
کمترین قیمت442888 ریال
بیشترین قیمت450888 ریال
تقاضا1276 تن
دلار کشف شده439,524 ریال
440G Jam 312393 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه289,746 ریال
کمترین قیمت308000 ریال
بیشترین قیمت316999 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده307,276 ریال
548R Jam 449262 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه289,205 ریال
کمترین قیمت442000 ریال
بیشترین قیمت456000 ریال
تقاضا1386 تن
دلار کشف شده442,730 ریال
548T Jam 423917 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه289,205 ریال
کمترین قیمت402000 ریال
بیشترین قیمت435999 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده417,753 ریال
RP340 Jam 563470 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,926 ریال
کمترین قیمت560333 ریال
بیشترین قیمت566999 ریال
تقاضا572 تن
دلار کشف شده509,926 ریال
PNR 230c Polynar 478550 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,940 ریال
کمترین قیمت468960 ریال
بیشترین قیمت507579 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده403,583 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 509810 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,940 ریال
کمترین قیمت504111 ریال
بیشترین قیمت515519 ریال
تقاضا413 تن
دلار کشف شده429,946 ریال
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 550440 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه289,205 ریال
کمترین قیمت540333 ریال
بیشترین قیمت570799 ریال
تقاضا1960 تن
دلار کشف شده542,437 ریال
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 505314 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,940 ریال
کمترین قیمت496999 ریال
بیشترین قیمت518960 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده426,154 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 500M Navid 418193 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,790 ریال
کمترین قیمت417000 ریال
بیشترین قیمت418789 ریال
تقاضا147 تن
دلار کشف شده419,976 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 474759 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,974 ریال
کمترین قیمت429999 ریال
بیشترین قیمت485899 ریال
تقاضا189 تن
دلار کشف شده457,156 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 497529 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,940 ریال
کمترین قیمت485700 ریال
بیشترین قیمت521888 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده419,589 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 779761 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,861 ریال
کمترین قیمت776779 ریال
بیشترین قیمت781700 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده686,195 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 544738 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,926 ریال
کمترین قیمت541541 ریال
بیشترین قیمت548100 ریال
تقاضا441 تن
دلار کشف شده492,974 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
5577 5577
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 468512 1536 1536
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه285,144 ریال
کمترین قیمت455849 ریال
بیشترین قیمت470983 ریال
تقاضا1824 تن
دلار کشف شده468,275 ریال
1104K regal 470793 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,144 ریال
کمترین قیمت470516 ریال
بیشترین قیمت471800 ریال
تقاضا283 تن
دلار کشف شده470,555 ریال
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 470653 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,144 ریال
کمترین قیمت470488 ریال
بیشترین قیمت471011 ریال
تقاضا546 تن
دلار کشف شده470,415 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
2217 2217
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 346049 0 6
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,379 ریال
کمترین قیمت346049 ریال
بیشترین قیمت346049 ریال
تقاضا6 تن
دلار کشف شده280,677 ریال
0 6
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 720000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت720000 ریال
بیشترین قیمت720000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه655,964 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه655,964 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 599862 54 54
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه599,862 ریال
کمترین قیمت599862 ریال
بیشترین قیمت599862 ریال
تقاضا54 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر 48F180DTA 652840 95 57
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه652,840 ریال
کمترین قیمت652840 ریال
بیشترین قیمت652840 ریال
تقاضا57 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 636280 95 95
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه598,699 ریال
کمترین قیمت629000 ریال
بیشترین قیمت642999 ریال
تقاضا152 تن
دلار کشف شده302,890 ریال
DDB280D48FAA 712300 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه700,000 ریال
کمترین قیمت712300 ریال
بیشترین قیمت712300 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده290,008 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 785000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه760,000 ریال
کمترین قیمت785000 ریال
بیشترین قیمت785000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده294,375 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700000 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه700,000 ریال
کمترین قیمت700000 ریال
بیشترین قیمت700000 ریال
تقاضا63 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه820,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD250D48FAA 671100 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه671,100 ریال
کمترین قیمت671100 ریال
بیشترین قیمت671100 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه671,100 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر SD485D96FAA 655964 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه655,964 ریال
کمترین قیمت655964 ریال
بیشترین قیمت655964 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه655,964 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
631 453
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟