جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

97.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 16 اسفند 1401
از مجموع 74 هزارو 46 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 72 هزار و 201 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.5 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 9 اسفند، از مجموع 58 هزارو 188 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 57 هزار و 236 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.3 درصد شد.

 مقایسه معاملات 9 و 16 اسفند 1401 


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 342194 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,854 ریال
کمترین قیمت342000 ریال
بیشترین قیمت343000 ریال
تقاضا726 تن
پتروشیمی اروند
506 506
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 647976 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه533,000 ریال
کمترین قیمت640999 ریال
بیشترین قیمت680899 ریال
تقاضا1105 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 750093 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه613,000 ریال
کمترین قیمت712258 ریال
بیشترین قیمت765889 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 709258 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه533,000 ریال
کمترین قیمت688888 ریال
بیشترین قیمت730999 ریال
تقاضا350 تن
پتروشیمی قائد بصیر
810 810
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 501442 222 181
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه501,442 ریال
کمترین قیمت501442 ریال
بیشترین قیمت501442 ریال
تقاضا181 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 501442 273 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه501,442 ریال
کمترین قیمت501442 ریال
بیشترین قیمت501442 ریال
تقاضا252 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 501442 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه501,442 ریال
کمترین قیمت501442 ریال
بیشترین قیمت501442 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 501442 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه501,442 ریال
کمترین قیمت501442 ریال
بیشترین قیمت501442 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 554136 202 202
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه501,442 ریال
کمترین قیمت551149 ریال
بیشترین قیمت558999 ریال
تقاضا343 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 497491 645 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه497,491 ریال
کمترین قیمت497491 ریال
بیشترین قیمت497491 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 497491 0 161
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه497,491 ریال
کمترین قیمت497491 ریال
بیشترین قیمت497491 ریال
تقاضا161 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1342 1341
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 348490 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,028 ریال
کمترین قیمت346999 ریال
بیشترین قیمت349999 ریال
تقاضا1100 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 383275 2800 2800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,570 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت390000 ریال
تقاضا4790 تن
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 401985 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,213 ریال
کمترین قیمت399999 ریال
بیشترین قیمت403403 ریال
تقاضا1188 تن
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 359625 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,213 ریال
کمترین قیمت356500 ریال
بیشترین قیمت362000 ریال
تقاضا1166 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 380821 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,213 ریال
کمترین قیمت377999 ریال
بیشترین قیمت385889 ریال
تقاضا3366 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 445387 3600 3600
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,022 ریال
کمترین قیمت439999 ریال
بیشترین قیمت457628 ریال
تقاضا4980 تن
پتروشیمی شازند
10624 10624
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 351741 4510 4510
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت348889 ریال
بیشترین قیمت365000 ریال
تقاضا6952 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 308762 550 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت308762 ریال
بیشترین قیمت308762 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی جم
LL 235F6 jam 323215 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت319999 ریال
بیشترین قیمت325999 ریال
تقاضا924 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 336216 2600 2600
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت333899 ریال
بیشترین قیمت343599 ریال
تقاضا3420 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 336718 2112 2112
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت335111 ریال
بیشترین قیمت340888 ریال
تقاضا2952 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 308762 120 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت308762 ریال
بیشترین قیمت308762 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 308762 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت308762 ریال
بیشترین قیمت308762 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ 310110 72 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,110 ریال
کمترین قیمت310110 ریال
بیشترین قیمت310110 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی مهاباد
10514 10294
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 308114 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه291,967 ریال
کمترین قیمت306699 ریال
بیشترین قیمت309899 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی لاله
220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 259802 0 484
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه259,802 ریال
کمترین قیمت259802 ریال
بیشترین قیمت259802 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 259802 880 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,802 ریال
کمترین قیمت259802 ریال
بیشترین قیمت259802 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 267740 2420 2420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,802 ریال
کمترین قیمت265200 ریال
بیشترین قیمت271888 ریال
تقاضا3168 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 265556 2304 2304
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,192 ریال
کمترین قیمت265339 ریال
بیشترین قیمت266000 ریال
تقاضا2496 تن
پتروشیمی لرستان
Miandoab 52B18UV LMP 330619 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,192 ریال
کمترین قیمت320459 ریال
بیشترین قیمت335699 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 265192 720 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,192 ریال
کمترین قیمت265192 ریال
بیشترین قیمت265192 ریال
تقاضا432 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 265192 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه265,192 ریال
کمترین قیمت265192 ریال
بیشترین قیمت265192 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی میاندوآب
6354 6186
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 259377 1408 1122
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,377 ریال
کمترین قیمت259377 ریال
بیشترین قیمت259377 ریال
تقاضا1188 تن
پتروشیمی آریا ساسول
HBM 5510 259377 0 176
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه259,377 ریال
کمترین قیمت259377 ریال
بیشترین قیمت259377 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 259377 2200 2112
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,377 ریال
کمترین قیمت259377 ریال
بیشترین قیمت259377 ریال
تقاضا2244 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 264377 4200 4200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,377 ریال
کمترین قیمت261619 ریال
بیشترین قیمت267789 ریال
تقاضا4464 تن
Bl3 Jam 289588 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,377 ریال
کمترین قیمت285559 ریال
بیشترین قیمت291999 ریال
تقاضا561 تن
پتروشیمی جم
Bl3 Marun 259831 1408 1408
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,377 ریال
کمترین قیمت259378 ریال
بیشترین قیمت260599 ریال
تقاضا1452 تن
پتروشیمی مارون
9447 9249
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 282954 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,954 ریال
کمترین قیمت282954 ریال
بیشترین قیمت282954 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 401970 803 803
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,000 ریال
کمترین قیمت398999 ریال
بیشترین قیمت407888 ریال
تقاضا1749 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 409874 902 902
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,000 ریال
کمترین قیمت405989 ریال
بیشترین قیمت411999 ریال
تقاضا1430 تن
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 408716 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,954 ریال
کمترین قیمت407778 ریال
بیشترین قیمت410001 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی لرستان
1858 1858
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 324641 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,744 ریال
کمترین قیمت320559 ریال
بیشترین قیمت332119 ریال
تقاضا2310 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 338494 1804 1804
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,744 ریال
کمترین قیمت330330 ریال
بیشترین قیمت356000 ریال
تقاضا3146 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 299052 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,744 ریال
کمترین قیمت295999 ریال
بیشترین قیمت302887 ریال
تقاضا960 تن
EX5 Jam 310449 77 77
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,744 ریال
کمترین قیمت306999 ریال
بیشترین قیمت324888 ریال
تقاضا165 تن
پتروشیمی جم
EX5 Marun 314473 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,744 ریال
کمترین قیمت311559 ریال
بیشترین قیمت319999 ریال
تقاضا1892 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 338089 4004 4004
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,744 ریال
کمترین قیمت334619 ریال
بیشترین قیمت347289 ریال
تقاضا6215 تن
پتروشیمی مهر
9223 9223
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 505194 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,359 ریال
کمترین قیمت500849 ریال
بیشترین قیمت513999 ریال
تقاضا2178 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 507035 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه294,470 ریال
کمترین قیمت503999 ریال
بیشترین قیمت509999 ریال
تقاضا3432 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 610072 1122 1122
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه314,662 ریال
کمترین قیمت605555 ریال
بیشترین قیمت628888 ریال
تقاضا2772 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 516506 1144 1144
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,688 ریال
کمترین قیمت513200 ریال
بیشترین قیمت524000 ریال
تقاضا2112 تن
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 489058 704 704
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه317,186 ریال
کمترین قیمت461888 ریال
بیشترین قیمت535789 ریال
تقاضا1122 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 290472 2156 2156
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت288555 ریال
بیشترین قیمت298889 ریال
تقاضا2948 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 306529 352 352
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت304001 ریال
بیشترین قیمت321369 ریال
تقاضا594 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 283857 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت283857 ریال
بیشترین قیمت283857 ریال
تقاضا900 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 350003 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت340459 ریال
بیشترین قیمت358358 ریال
تقاضا1910 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 312674 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت310888 ریال
بیشترین قیمت315900 ریال
تقاضا2010 تن
پتروشیمی بندرامام
0220AA Tabriz 308762 308 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت308762 ریال
بیشترین قیمت308762 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تبریز
0220AA Tabriz 308762 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه308,762 ریال
کمترین قیمت308762 ریال
بیشترین قیمت308762 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تبریز
2426E02 Kordestan 285205 360 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,205 ریال
کمترین قیمت285205 ریال
بیشترین قیمت285205 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 Kordestan 285205 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه285,205 ریال
کمترین قیمت285205 ریال
بیشترین قیمت285205 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 305259 1848 1848
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت302111 ریال
بیشترین قیمت312999 ریال
تقاضا2736 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 283980 2398 2398
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت283857 ریال
بیشترین قیمت286889 ریال
تقاضا3190 تن
پتروشیمی لاله
2100 Lale 463992 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,188 ریال
کمترین قیمت457999 ریال
بیشترین قیمت468855 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی لاله
10332 10310
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 938949 120 120
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه370,741 ریال
کمترین قیمت921239 ریال
بیشترین قیمت952999 ریال
تقاضا400 تن
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 748415 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه370,741 ریال
کمترین قیمت703000 ریال
بیشترین قیمت826999 ریال
تقاضا340 تن
پتروشیمی تبریز
FC 422 Tabriz 694061 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,975 ریال
کمترین قیمت687559 ریال
بیشترین قیمت703000 ریال
تقاضا75 تن
پتروشیمی تبریز
260 260
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 633276 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه456,427 ریال
کمترین قیمت631000 ریال
بیشترین قیمت640879 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 600650 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه443,835 ریال
کمترین قیمت600500 ریال
بیشترین قیمت601999 ریال
تقاضا792 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 595174 108 108
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه433,606 ریال
کمترین قیمت588888 ریال
بیشترین قیمت613899 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 588833 54 54
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه421,643 ریال
کمترین قیمت581500 ریال
بیشترین قیمت602999 ریال
تقاضا162 تن
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 491888 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,260 ریال
کمترین قیمت491888 ریال
بیشترین قیمت491888 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 387963 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,963 ریال
کمترین قیمت387963 ریال
بیشترین قیمت387963 ریال
تقاضا14 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 299594 24 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه230,514 ریال
کمترین قیمت298888 ریال
بیشترین قیمت300300 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 459456 1298 1298
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,817 ریال
کمترین قیمت450000 ریال
بیشترین قیمت476000 ریال
تقاضا2662 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 387014 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,153 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت413500 ریال
تقاضا4620 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 415952 3014 3014
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,691 ریال
کمترین قیمت414000 ریال
بیشترین قیمت431879 ریال
تقاضا8294 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 429936 682 682
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,494 ریال
کمترین قیمت420000 ریال
بیشترین قیمت457999 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی تندگویان
7056 7056
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟