جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

98.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 9 اسفند 1401
از مجموع 58 هزارو 188 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 57 هزار و 236 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.3 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 3 اسفند، از مجموع 61 هزارو 756 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 61 هزار و 292 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.2 درصد شد.

 مقایسه معاملات 2 و 9 اسفند 1401  


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 675277 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه533,000 ریال
کمترین قیمت669666 ریال
بیشترین قیمت678999 ریال
تقاضا1400 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 755916 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه613,000 ریال
کمترین قیمت750999 ریال
بیشترین قیمت759555 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 792934 160 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه533,000 ریال
کمترین قیمت787999 ریال
بیشترین قیمت795899 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی قائد بصیر
790 790
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 489192 483 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه489,192 ریال
کمترین قیمت489192 ریال
بیشترین قیمت489192 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 544710 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه489,192 ریال
کمترین قیمت540100 ریال
بیشترین قیمت555899 ریال
تقاضا494 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 489192 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه489,192 ریال
کمترین قیمت489192 ریال
بیشترین قیمت489192 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 489192 81 81
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه489,192 ریال
کمترین قیمت489192 ریال
بیشترین قیمت489192 ریال
تقاضا81 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 484998 585 585
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,998 ریال
کمترین قیمت484998 ریال
بیشترین قیمت484998 ریال
تقاضا585 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1391 1223
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 436172 2800 2800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,570 ریال
کمترین قیمت431999 ریال
بیشترین قیمت440789 ریال
تقاضا5980 تن
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 431458 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,213 ریال
کمترین قیمت431159 ریال
بیشترین قیمت432999 ریال
تقاضا2090 تن
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 467027 2200 2200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,213 ریال
کمترین قیمت462169 ریال
بیشترین قیمت471009 ریال
تقاضا5126 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 519124 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,213 ریال
کمترین قیمت515989 ریال
بیشترین قیمت522899 ریال
تقاضا3586 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 511059 1800 1800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,022 ریال
کمترین قیمت502159 ریال
بیشترین قیمت519800 ریال
تقاضا3200 تن
پتروشیمی شازند
8318 8318
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220 shazand 440792 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه440,792 ریال
کمترین قیمت440792 ریال
بیشترین قیمت440792 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
0 40
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 414199 4202 3586
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,639 ریال
کمترین قیمت412559 ریال
بیشترین قیمت418669 ریال
تقاضا8844 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 378388 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,639 ریال
کمترین قیمت372569 ریال
بیشترین قیمت385899 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 425430 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,639 ریال
کمترین قیمت422222 ریال
بیشترین قیمت431999 ریال
تقاضا3300 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 413155 1248 1248
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,639 ریال
کمترین قیمت410000 ریال
بیشترین قیمت415999 ریال
تقاضا3648 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 423991 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,639 ریال
کمترین قیمت421888 ریال
بیشترین قیمت426509 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی مهاباد
7970 7354
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 355806 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,207 ریال
کمترین قیمت353222 ریال
بیشترین قیمت361009 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی لاله
176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 316383 704 704
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه260,085 ریال
کمترین قیمت311559 ریال
بیشترین قیمت320900 ریال
تقاضا946 تن
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 314600 3212 3212
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه260,085 ریال
کمترین قیمت310699 ریال
بیشترین قیمت320999 ریال
تقاضا4730 تن
پتروشیمی جم
52511 Jam 260085 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه260,085 ریال
کمترین قیمت260085 ریال
بیشترین قیمت260085 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 303118 2088 2088
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,475 ریال
کمترین قیمت300559 ریال
بیشترین قیمت306888 ریال
تقاضا3144 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 370807 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,475 ریال
کمترین قیمت370000 ریال
بیشترین قیمت372519 ریال
تقاضا840 تن
پتروشیمی لرستان
Miandoab 52B18UV LMP 287503 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,475 ریال
کمترین قیمت279333 ریال
بیشترین قیمت291588 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 296683 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,475 ریال
کمترین قیمت293089 ریال
بیشترین قیمت305999 ریال
تقاضا768 تن
پتروشیمی میاندوآب
6866 6866
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 331753 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,943 ریال
کمترین قیمت325960 ریال
بیشترین قیمت348999 ریال
تقاضا1628 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 377326 1716 1716
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,943 ریال
کمترین قیمت373999 ریال
بیشترین قیمت382779 ریال
تقاضا3058 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 369387 3216 3216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,943 ریال
کمترین قیمت365911 ریال
بیشترین قیمت375999 ریال
تقاضا5568 تن
Bl3 Marun 368005 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,943 ریال
کمترین قیمت360960 ریال
بیشترین قیمت371000 ریال
تقاضا2244 تن
پتروشیمی مارون
6956 6956
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 302966 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,251 ریال
کمترین قیمت288899 ریال
بیشترین قیمت310000 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 409870 1408 1408
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,000 ریال
کمترین قیمت405999 ریال
بیشترین قیمت420999 ریال
تقاضا2651 تن
پتروشیمی تبریز
1441 1441
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 394015 48 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,329 ریال
کمترین قیمت393999 ریال
بیشترین قیمت394061 ریال
تقاضا204 تن
پتروشیمی آریا ساسول
5110 Arya 437230 726 726
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه279,329 ریال
کمترین قیمت435500 ریال
بیشترین قیمت445999 ریال
تقاضا2816 تن
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 406997 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,806 ریال
کمترین قیمت405559 ریال
بیشترین قیمت410999 ریال
تقاضا1210 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 413774 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,329 ریال
کمترین قیمت410569 ریال
بیشترین قیمت418669 ریال
تقاضا1848 تن
EX5 Marun 408614 1496 1496
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,329 ریال
کمترین قیمت406666 ریال
بیشترین قیمت412899 ریال
تقاضا4532 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 431845 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,329 ریال
کمترین قیمت429559 ریال
بیشترین قیمت435123 ریال
تقاضا7194 تن
پتروشیمی مهر
5414 5414
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 545207 1386 1386
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه307,143 ریال
کمترین قیمت538000 ریال
بیشترین قیمت551869 ریال
تقاضا3212 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 523977 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه301,121 ریال
کمترین قیمت515989 ریال
بیشترین قیمت536219 ریال
تقاضا4576 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 582271 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه321,769 ریال
کمترین قیمت577577 ریال
بیشترین قیمت592999 ریال
تقاضا3696 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 373652 48 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,951 ریال
کمترین قیمت370009 ریال
بیشترین قیمت380999 ریال
تقاضا432 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 384478 1650 1650
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,951 ریال
کمترین قیمت381381 ریال
بیشترین قیمت386960 ریال
تقاضا4554 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0075 Bandar 430884 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,951 ریال
کمترین قیمت426889 ریال
بیشترین قیمت436999 ریال
تقاضا2450 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 386494 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,951 ریال
کمترین قیمت382400 ریال
بیشترین قیمت390000 ریال
تقاضا2710 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 379096 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,951 ریال
کمترین قیمت375375 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا3264 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 383613 1496 1496
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,951 ریال
کمترین قیمت379029 ریال
بیشترین قیمت392559 ریال
تقاضا3850 تن
پتروشیمی لاله
2100 Lale 578617 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,719 ریال
کمترین قیمت570000 ریال
بیشترین قیمت601889 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی لاله
6604 6604
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 833987 120 120
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه373,571 ریال
کمترین قیمت800000 ریال
بیشترین قیمت866779 ریال
تقاضا660 تن
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 827559 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه373,571 ریال
کمترین قیمت823000 ریال
بیشترین قیمت835519 ریال
تقاضا510 تن
پتروشیمی تبریز
FC 422 Tabriz 782780 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,792 ریال
کمترین قیمت780559 ریال
بیشترین قیمت785000 ریال
تقاضا105 تن
پتروشیمی تبریز
250 250
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 407360 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,817 ریال
کمترین قیمت406000 ریال
بیشترین قیمت415555 ریال
تقاضا4400 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 312174 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,153 ریال
کمترین قیمت312000 ریال
بیشترین قیمت315999 ریال
تقاضا4334 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 319680 3476 3476
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,691 ریال
کمترین قیمت319000 ریال
بیشترین قیمت324899 ریال
تقاضا10164 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟