جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

100 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 8 اسفند 1401
از مجموع 33 هزارو 941 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 33 هزار و 941 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 100 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،معاملات 1 اسفند 1401، از مجموع 38 هزارو 213 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 37 هزار و 989 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.4 درصد شد.


 مقایسه معاملات 1 اسفند و 8 اسفند 1401   


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 426123 280 280
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت421888 ریال
بیشترین قیمت430989 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 368138 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,142 ریال
کمترین قیمت366960 ریال
بیشترین قیمت375999 ریال
تقاضا4000 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 408992 3245 3245
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,142 ریال
کمترین قیمت406000 ریال
بیشترین قیمت411889 ریال
تقاضا6875 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 379522 3102 3102
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه256,142 ریال
کمترین قیمت377089 ریال
بیشترین قیمت385899 ریال
تقاضا5742 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 379218 2660 2660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,142 ریال
کمترین قیمت375813 ریال
بیشترین قیمت385559 ریال
تقاضا5320 تن
پتروشیمی غدیر
11287 11287
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 418751 864 864
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت411500 ریال
بیشترین قیمت422000 ریال
تقاضا1800 تن
510L Jam 416965 744 744
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت413000 ریال
بیشترین قیمت422001 ریال
تقاضا1848 تن
550J Jam 416645 288 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت414000 ریال
بیشترین قیمت420420 ریال
تقاضا648 تن
SF 060 Polynar 408035 860 860
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت403999 ریال
بیشترین قیمت420000 ریال
تقاضا1760 تن
پتروشیمی پلی نار
HP 550P Khomein 393593 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت391879 ریال
بیشترین قیمت395999 ریال
تقاضا310 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 408857 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت407000 ریال
بیشترین قیمت412999 ریال
تقاضا800 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 373000 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت370000 ریال
بیشترین قیمت376699 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 380006 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت376376 ریال
بیشترین قیمت385999 ریال
تقاضا610 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 395970 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت391888 ریال
بیشترین قیمت414999 ریال
تقاضا670 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 408125 950 950
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت407000 ریال
بیشترین قیمت412960 ریال
تقاضا1760 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 422391 1305 1305
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت420222 ریال
بیشترین قیمت427519 ریال
تقاضا2719 تن
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 407838 1305 1305
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت400899 ریال
بیشترین قیمت416888 ریال
تقاضا2523 تن
پتروشیمی رجال
1102L Regal 397130 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت394000 ریال
بیشترین قیمت402579 ریال
تقاضا479 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 411884 1300 1300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت408960 ریال
بیشترین قیمت415889 ریال
تقاضا2520 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 399026 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت395395 ریال
بیشترین قیمت404599 ریال
تقاضا780 تن
پتروشیمی شازند
552R Shazand پودر 382499 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,509 ریال
کمترین قیمت380999 ریال
بیشترین قیمت384999 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 408138 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت404999 ریال
بیشترین قیمت411111 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 408844 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت404000 ریال
بیشترین قیمت415000 ریال
تقاضا1628 تن
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 391919 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت366999 ریال
بیشترین قیمت411777 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 405620 1320 1320
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت401999 ریال
بیشترین قیمت425999 ریال
تقاضا2244 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 408644 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت407999 ریال
بیشترین قیمت410559 ریال
تقاضا651 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 410683 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت408828 ریال
بیشترین قیمت416779 ریال
تقاضا588 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 425720 273 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,710 ریال
کمترین قیمت422659 ریال
بیشترین قیمت427299 ریال
تقاضا609 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
13862 13862
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP 3130UV پودر 396190 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه327,575 ریال
کمترین قیمت380380 ریال
بیشترین قیمت411999 ریال
تقاضا63 تن
RP345S Jam 465646 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,359 ریال
کمترین قیمت461000 ریال
بیشترین قیمت467559 ریال
تقاضا242 تن
EP 3130UV Jam 559283 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,706 ریال
کمترین قیمت555555 ریال
بیشترین قیمت566699 ریال
تقاضا220 تن
440L Jam 496615 770 770
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,144 ریال
کمترین قیمت490222 ریال
بیشترین قیمت520499 ریال
تقاضا1672 تن
440G Jam 498463 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,683 ریال
کمترین قیمت495559 ریال
بیشترین قیمت501999 ریال
تقاضا748 تن
548R Jam 493073 814 814
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه316,144 ریال
کمترین قیمت488999 ریال
بیشترین قیمت516999 ریال
تقاضا1650 تن
548T Jam 523179 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,144 ریال
کمترین قیمت519000 ریال
بیشترین قیمت525999 ریال
تقاضا242 تن
RP340 Jam 451429 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,359 ریال
کمترین قیمت450699 ریال
بیشترین قیمت452889 ریال
تقاضا308 تن
RP340 Jam 441849 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,359 ریال
کمترین قیمت441659 ریال
بیشترین قیمت442029 ریال
تقاضا220 تن
RPX-345S Jam 455962 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,359 ریال
کمترین قیمت455000 ریال
بیشترین قیمت456899 ریال
تقاضا286 تن
EPX-3130UV Jam 578216 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,706 ریال
کمترین قیمت576888 ریال
بیشترین قیمت578989 ریال
تقاضا176 تن
PNR 230c Polynar 559180 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,269 ریال
کمترین قیمت556556 ریال
بیشترین قیمت565899 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 602100 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,269 ریال
کمترین قیمت598999 ریال
بیشترین قیمت605999 ریال
تقاضا500 تن
پتروشیمی رجال
MR230 Marun 619999 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,269 ریال
کمترین قیمت612000 ریال
بیشترین قیمت636999 ریال
تقاضا946 تن
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 442318 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,359 ریال
کمترین قیمت440789 ریال
بیشترین قیمت445999 ریال
تقاضا682 تن
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 515251 105 105
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,839 ریال
کمترین قیمت508999 ریال
بیشترین قیمت519899 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 469460 147 147
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه316,144 ریال
کمترین قیمت452222 ریال
بیشترین قیمت475999 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 625681 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,269 ریال
کمترین قیمت624001 ریال
بیشترین قیمت629999 ریال
تقاضا651 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 668243 147 147
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,644 ریال
کمترین قیمت663999 ریال
بیشترین قیمت680059 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 442540 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,359 ریال
کمترین قیمت440001 ریال
بیشترین قیمت445789 ریال
تقاضا525 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
4920 4920
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 396150 912 912
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,058 ریال
کمترین قیمت396070 ریال
بیشترین قیمت396420 ریال
تقاضا1272 تن
1104K regal 396196 1305 1305
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,058 ریال
کمترین قیمت396132 ریال
بیشترین قیمت396481 ریال
تقاضا1762 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 396183 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,058 ریال
کمترین قیمت396101 ریال
بیشترین قیمت396410 ریال
تقاضا990 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 396101 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,058 ریال
کمترین قیمت396039 ریال
بیشترین قیمت396323 ریال
تقاضا882 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3442 3442
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 585000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه585,000 ریال
کمترین قیمت585000 ریال
بیشترین قیمت585000 ریال
تقاضا20 تن
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 633609 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه574,100 ریال
کمترین قیمت633609 ریال
بیشترین قیمت633609 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 600649 76 76
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه492,330 ریال
کمترین قیمت595595 ریال
بیشترین قیمت606999 ریال
تقاضا323 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 619731 152 152
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه461,921 ریال
کمترین قیمت615615 ریال
بیشترین قیمت626999 ریال
تقاضا589 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 574999 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه452,683 ریال
کمترین قیمت574999 ریال
بیشترین قیمت574999 ریال
تقاضا165 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 561444 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه434,575 ریال
کمترین قیمت556009 ریال
بیشترین قیمت566879 ریال
تقاضا105 تن
DDB280D48FAA 625999 22 22
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه560,000 ریال
کمترین قیمت625999 ریال
بیشترین قیمت625999 ریال
تقاضا143 تن
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD485D96FAA 527702 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه519,100 ریال
کمترین قیمت523000 ریال
بیشترین قیمت530053 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 641999 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه574,100 ریال
کمترین قیمت641999 ریال
بیشترین قیمت641999 ریال
تقاضا70 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
430 430
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟