جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 14 اسفند 1401 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه 1401)، با دلار نیمایی 283,718 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 14 اسفند 1401 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 283,718 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

دانلود قیمت ها

تغییرات محدود در پایه ها

چهل و دومین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال 1401، امروز (یکشنبه 7 اسفند 1401) در حالی اعلام شد که بخش زیادی از کالاها بدون تغییرند و افزایش و کاهش ها نیز، جزئی و محدود هستند.

به گزارش ویکی پلاست، همان طور که مدیریت توسعه صنایع پایین دستی اعلام کرده بود، نرخ دلار قیمت های پایه بدون تغییر ماند و قیمت های امروز، همانند هفته های قبل با دلار 28,371 تومان محاسبه شد.

در قیمت های امروز، SBR 1502، با 3.1 درصد، 1,497 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در رتبه نخست افزایشی ها ایستاد. پ پ شیمیایی MR230 با 3.1 درصد، 1,091 تومان رشد قیمت داشت و در جایگاه دوم بیشترین افزایش امروز قرار گرفت و پس از آن، پلی اتیلن سبک خطی با 1.2 درصد، 367 تومان بیشتر از هفته قبل، قیمت گذاری شد.

در سمت مقابل و در کاهشی ها، پلی استایرن انبساطی 200 دیده می شود که 94 صدم درصد، یعنی 353 تومان کمتر از هفته قبل، قیمت گذاری شد. پی وی سی های S60، S65 و E6834 با 45 صدم درصد، بین 114 تا 134 تومان کاهش قیمت پیدا کردند.

کالاهای زیادی از جمله سنگین تزریقی، پت های نساجی، سبک فیلم، اکستروژن ها و PVC S57 و S70 نیز جزء گروه های بدون تغییر امروز بودند.

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 آبادان
PVC S65 Arvand 256,142 257,288 -1,146 اروند
E 7242 296,382 297,708 -1,326 اروند
E 7244 296,382 297,708 -1,326 اروند
E 6644-Arvand 299,274 300,613 -1,339 اروند
E 7044 298,310 - - اروند
E6834 arvand 301,202 302,549 -1,347 اروند
PVC S7042 268,190 269,390 -1,200 اروند
PVC S65 Bandar 256,142 257,288 -1,146 بندرامام
PVC S70 Bandar 269,395 270,600 -1,205 بندرامام
PVC S60 Bandar 292,286 293,594 -1,308 بندرامام
PVC S65 Ghadir 256,142 257,288 -1,146 غدیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 489,192 474,219 14,973 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 484,348 469,524 14,824 بندرامام
1712-takhe-jamshid 484,998 469,729 15,269 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 489,192 474,219 14,973 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 319,028 319,028 0 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 328,570 328,570 0 امیرکبیر
EX6N 341,947 341,947 0 امیرکبیر
7700M Ilam 344,213 344,213 0 ایلام
CRP100 Kermanshah 334,761 334,761 0 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 290,110 287,988 2,122 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 303,412 301,188 2,224 جم
CRP100B Jam 352,022 352,022 0 جم
CRP100N jam 344,213 344,213 0 جم
MD 3510 307,007 307,007 0 جم
MD 3520 307,007 307,007 0 جم
ARM PCF55 350,944 350,944 0 شازند
CRP100B Arak 352,022 352,022 0 شازند
مارون CRP 100B 352,022 352,022 0 مارون
CRP100 Maroun 344,213 344,213 0 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 455,347 440,792 14,555 تخت جمشید
1202 jamshid 482,300 467,745 14,555 تخت جمشید
PBR Shazand 455,347 440,792 14,555 شازند
1210S Shazand 482,300 467,745 14,555 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 259,943 259,802 141 آریا ساسول
8200 B ilam 259,943 259,802 141 ایلام
EA 5218 260,085 260,085 0 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 306,639 302,960 3,679 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 307,987 304,308 3,679 امیرکبیر
0205AA 314,725 311,046 3,679 امیرکبیر
0410A A 306,639 302,960 3,679 تبریز
0220KJ 310,682 307,003 3,679 تبریز
LL 0209KJ 307,987 304,308 3,679 تبریز
LLD 209 Tabriz 306,639 302,960 3,679 تبریز
LL 235F6 jam 306,639 302,960 3,679 جم
18XF 5N 314,725 311,046 3,679 جم
32604 UV 271,340 271,340 0 جم
LLD 22501 jam 306,639 302,960 3,679 جم
22501KJ 307,987 304,308 3,679 جم
LLD 209 Arak 306,639 302,960 3,679 شازند
0410 306,639 302,960 3,679 شازند
0209 KJ 307,987 304,308 3,679 شازند
20075AA 306,639 302,960 3,679 شازند
22B02 Loresatan 306,639 302,960 3,679 لرستان
22B01 Lorestan 306,639 302,960 3,679 لرستان
22B03 Lorestan 306,639 302,960 3,679 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 306,639 302,960 3,679 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 306,639 302,960 3,679 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 306,639 302,960 3,679 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 314,725 311,046 3,679 مهاباد
18B01 mahabad 306,639 302,960 3,679 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 307,987 304,308 3,679 مهاباد
LL 22B02 KJ 307,987 304,308 3,679 مهاباد
LL 20BF5 314,725 311,046 3,679 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 297,207 297,207 0 آریا ساسول
2200 260,085 260,085 0 ایلام
1922T lale 297,207 297,207 0 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 260,085 260,085 0 امیرکبیر
2208 ilam 265,475 265,475 0 ایلام
Hi500 Bandar 260,085 260,085 0 بندرامام
HI0500UA Bandar 265,475 265,475 0 بندرامام
I4 Kermanshah 260,085 260,085 0 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 265,475 265,475 0 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 265,475 265,475 0 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 260,085 - - پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 264,809 264,809 0 تبریز
5030EA Tabriz 267,384 267,384 0 تبریز
5218UA Tabriz 265,475 265,475 0 تبریز
4440UA Tabriz 265,039 265,039 0 تبریز
5030SA Tabriz 296,946 296,946 0 تبریز
6070EA Tabriz 260,085 260,085 0 تبریز
6070UA Tabriz 258,044 258,044 0 تبریز
6040UA Tabriz 277,860 277,860 0 تبریز
52518 Jam 260,085 260,085 0 جم
52511 Jam 260,085 260,085 0 جم
52505UV Jam 260,085 265,475 -5,390 جم
60507 Jam 260,085 260,085 0 جم
52502 Jam 272,470 272,470 0 جم
60511 Jam 260,085 260,085 0 جم
SU52502 Tabriz 277,860 - - جم
HD534F7 Jam 290,110 287,988 2,122 جم
60507UV Jam 265,475 265,475 0 جم
60511UV Jam 265,475 265,475 0 جم
52511UV Jam 265,475 265,475 0 جم
52501SU Jam 277,860 277,860 0 جم
HD 50401 290,110 287,988 2,122 جم
52528 261,432 261,432 0 جم
60505 260,085 260,085 0 جم
52518UV Jam 265,475 265,475 0 جم
60505UV Jam 265,475 265,475 0 جم
5620 Arak 260,085 260,085 0 شازند
62N07UV Lorestan 265,475 265,475 0 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 265,475 265,475 0 لرستان
54B04UV lorestan 265,475 265,475 0 لرستان
54B04 lorestan 260,085 260,085 0 لرستان
62N11UV Lorestan 265,475 265,475 0 لرستان
52B11UV Lorestan 265,475 265,475 0 لرستان
52B18 Lorestan 260,085 260,085 0 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 279,329 277,207 2,122 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 284,790 - - لرستان
HD50 B01 Lorestan 284,790 282,708 2,082 لرستان
62N18 Lorestan 260,085 - - لرستان
52B07 Lorestan 260,085 260,085 0 لرستان
5030SA Lorestan 296,946 296,946 0 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 260,085 260,085 0 لرستان
62N07 Lorestan 260,085 260,085 0 لرستان
62N18UV 265,475 265,475 0 لرستان
I4UV Marun 265,475 265,475 0 مارون
I4 Marun 260,085 260,085 0 مارون
62N07UV Miandoab 265,475 265,475 0 میاندوآب
52B18UV Miandoab 265,475 265,475 0 میاندوآب
62N07 Miandoab 260,085 260,085 0 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 259,943 259,802 141 آریا ساسول
4265 259,943 259,802 141 آریا ساسول
Bl3 Amir 259,943 259,802 141 امیرکبیر
0035 Bandar 259,943 259,802 141 بندرامام
Bl3 Bakhtar 259,943 259,802 141 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 259,943 259,802 141 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 259,943 259,802 141 جم
BL4 Jam 259,943 259,802 141 جم
BL3 Arak 259,943 259,802 141 شازند
Bl3 Marun 259,943 259,802 141 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 283,251 283,251 0 تبریز
3840 Arak 283,251 - - شازند
3840UA lorestan 283,251 283,251 0 لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 279,329 277,207 2,122 آریا ساسول
3713 arya 292,806 290,683 2,123 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 279,329 277,207 2,122 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 279,329 277,207 2,122 امیرکبیر
F7000 Ilam 279,329 277,207 2,122 ایلام
EX5 Bakhtar 279,329 277,207 2,122 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 279,329 277,207 2,122 جم
EX5 shazand 279,329 277,207 2,122 شازند
EX5 Marun 279,329 277,207 2,122 مارون
F7000 Mehr 279,329 277,207 2,122 مهر
f7000 Miandoab 279,329 277,207 2,122 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
WK 821 321,769 319,955 1,814 تندگویان
WK 801L 307,143 305,411 1,732 تندگویان
PET-BG781 (780S) 307,143 305,411 1,732 تندگویان
PET-BG785 (780N) 301,121 299,423 1,698 تندگویان
PET-BG821 (820S) 321,769 319,955 1,814 تندگویان
PET-BG825 (820N) 312,592 310,829 1,763 تندگویان
BG 730N 298,540 296,856 1,684 تندگویان
BG 730S 304,562 302,845 1,717 تندگویان
BG 760N 299,687 297,997 1,690 تندگویان
BG 760S 305,709 303,985 1,724 تندگویان
BG 800N 305,709 303,985 1,724 تندگویان
BG 800S 314,599 312,825 1,774 تندگویان
BG 840N 315,173 313,396 1,777 تندگویان
BG 840S 324,350 322,521 1,829 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 292,994 292,994 0 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 288,951 288,951 0 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 302,711 302,711 0 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 292,994 292,994 0 آریا ساسول
LFI2125A Arya 292,994 292,994 0 آریا ساسول
2420h Amir 288,951 288,951 0 امیرکبیر
2420d Amir 302,711 302,711 0 امیرکبیر
2420K Amir 288,951 288,951 0 امیرکبیر
2420F Amir 288,951 288,951 0 امیرکبیر
0075 Bandar 288,951 288,951 0 بندرامام
020 Bandar 288,951 288,951 0 بندرامام
0220AA Tabriz 306,639 302,960 3,679 تبریز
2426E02 Kordestan 290,299 290,299 0 کردستان
2420E02 Kordestan 288,951 288,951 0 کردستان
2420F8 Kordestan 288,951 288,951 0 کردستان
3020F9 Kordestan 288,951 288,951 0 کردستان
2426f8 Kordestan 290,299 290,299 0 کردستان
2420F3 Kordestan 313,719 313,719 0 کردستان
2102TX00-Lale 288,951 288,951 0 لاله
2100 Lale 313,719 313,719 0 لاله
2102tn 42 Lale 288,951 288,951 0 لاله
2100 TN42 Lale 288,951 288,951 0 لاله
2404 TC47 Lale 288,951 288,951 0 لاله
2004 TC37 Lale 288,951 288,951 0 لاله
2101 TN47 Lale 288,951 288,951 0 لاله
2102TN Lale 288,951 288,951 0 لاله
2004Tc Lale 288,951 288,951 0 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 306,710 303,880 2,830 پلی پروپیلن جم
C30s Jam 306,710 303,880 2,830 پلی پروپیلن جم
510L Jam 306,710 303,880 2,830 پلی پروپیلن جم
550J Jam 306,710 303,880 2,830 پلی پروپیلن جم
HP 500J Jam 306,710 303,880 2,830 پلی پروپیلن جم
Z30s Jam 306,710 303,880 2,830 پلی پروپیلن جم
564s Jam 325,113 322,113 3,000 پلی پروپیلن جم
YI250 Polynar 306,710 303,880 2,830 پلی نار
SF 060 Polynar 306,710 303,880 2,830 پلی نار
SIF010 Polynar 306,710 303,880 2,830 پلی نار
CR 380 Polynar 306,710 303,880 2,830 پلی نار
pi 110 Polynar 306,710 303,880 2,830 پلی نار
Z30S Khomein 306,710 - - دی آریا پلیمر
HP 550P Khomein 306,710 303,880 2,830 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 306,710 303,880 2,830 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 306,710 303,880 2,830 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 306,710 303,880 2,830 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 306,710 303,880 2,830 دی آریا پلیمر
510L Khomein 306,710 303,880 2,830 دی آریا پلیمر
1101M Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1101XR Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1102G Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1102K Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1102XK Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1102XL Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1102L Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1101s Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1101SL Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1102M Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1101XS Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1101XXR Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
1102H Regal 306,710 303,880 2,830 رجال
552R Arak 306,710 303,880 2,830 شازند
Z30s Arak 306,710 303,880 2,830 شازند
HP 502N Arak 306,710 303,880 2,830 شازند
510L Arak 306,710 303,880 2,830 شازند
HP 550J Arak 306,710 303,880 2,830 شازند
HP 565S Arak 325,113 322,113 3,000 شازند
V30S Arak 306,710 303,880 2,830 شازند
ARP 512A Arak 306,710 303,880 2,830 شازند
552R Maroun 306,710 303,880 2,830 مارون
Z30S Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
Z30G Marun 306,710 - - مارون
F 30G Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
V30G Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
V 30S Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
HP 501D- Maron 306,710 303,880 2,830 مارون
HP 500J Maroun 306,710 303,880 2,830 مارون
C30S Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
HP 562S Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
HP 550J Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
565S Marun 325,113 322,113 3,000 مارون
V 79S Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
552R Navid 306,710 303,880 2,830 نوید زرشیمی
510L Navid 306,710 303,880 2,830 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 306,710 303,880 2,830 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 316,144 313,314 2,830 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 316,144 313,314 2,830 پلی پروپیلن جم
440G Jam 316,683 313,853 2,830 پلی پروپیلن جم
548R Jam 316,144 313,314 2,830 پلی پروپیلن جم
548T Jam 316,144 313,314 2,830 پلی پروپیلن جم
RP340 Jam 336,359 325,443 10,916 پلی پروپیلن جم
RPX-345S Jam 336,359 325,443 10,916 پلی پروپیلن جم
RPX 230C Jam 359,269 348,353 10,916 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV Jam 337,706 - - پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 316,144 - - پلی پروپیلن جم
PNR 230c Polynar 359,269 348,353 10,916 پلی نار
PNR 340R Polynar 336,359 325,443 10,916 پلی نار
EPD 60R Jam 306,710 303,880 2,830 جم
HP515J Khomein 306,710 303,880 2,830 دی آریا پلیمر
3212E Regal 359,269 348,353 10,916 رجال
3212XE Regal 359,269 348,353 10,916 رجال
EPC40R Arak 316,144 313,314 2,830 شازند
RP 210G Arak 332,316 321,400 10,916 شازند
EPQ30RF Arak 316,144 313,314 2,830 شازند
EP2X83CE Arak 336,359 - - شازند
RP340 Arak 336,359 325,443 10,916 شازند
MR 240C Marun 370,050 359,134 10,916 مارون
X30G Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
C30G Marun 306,710 303,880 2,830 مارون
EP 548R Maron 316,144 313,314 2,830 مارون
MR230 Marun 359,269 348,353 10,916 مارون
RP340R Marun 336,359 325,443 10,916 مارون
RP240G Marun 336,359 - - مارون
EP1 X30F Marun 336,359 325,443 10,916 مارون
ZH 500M Navid 306,710 303,880 2,830 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 318,839 316,009 2,830 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 316,144 313,314 2,830 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 316,144 313,314 2,830 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 316,144 313,314 2,830 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 359,269 348,353 10,916 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 370,050 359,134 10,916 نوید زرشیمی
332C Navid 350,644 347,814 2,830 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 336,359 325,443 10,916 نوید زرشیمی
ZB532C Navid 350,644 347,814 2,830 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 316,144 313,314 2,830 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 336,359 325,443 10,916 نوید زرشیمی
332L Navid 316,144 313,314 2,830 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 337,167 334,337 2,830 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 439,050 436,220 2,830 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 308,058 305,228 2,830 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 439,050 436,220 2,830 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 434,199 431,369 2,830 رجال
1104K regal 308,058 305,228 2,830 رجال
RP 210M 308,058 305,228 2,830 مارون
HP 525J maron 308,058 305,228 2,830 مارون
ZH 525J navid 308,058 305,228 2,830 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 358,730 355,900 2,830 پلی پروپیلن جم
ARP801 356,573 345,657 10,916 شازند
Rp 270G shazand 358,730 355,900 2,830 شازند
V 30GA 309,405 306,575 2,830 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 449,191 447,681 1,510 پتروپاک مشرق زمین
4125 پتروپاک 421,116 419,701 1,415 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 421,116 419,701 1,415 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 421,116 419,701 1,415 تبریز
4512 Qom 421,116 419,701 1,415 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 397,202 397,202 0 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 397,202 397,202 0 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 397,202 397,202 0 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 397,202 397,202 0 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 397,202 397,202 0 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 397,202 397,202 0 تبریز
GPPS 1460 tabriz 397,202 397,202 0 تبریز
1460FG 389,258 389,258 0 تبریز
GPPS 1160-tabriz 397,202 397,202 0 تبریز
takht-jamshid 1461 397,202 397,202 0 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 397,202 397,202 0 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 397,202 397,202 0 تخت جمشید پارس
14N 397,202 397,202 0 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 397,202 397,202 0 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 400,228 400,228 0 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 397,202 397,202 0 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 359,340 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 395,511 399,116 -3,605 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 371,792 375,313 -3,521 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 395,511 399,116 -3,605 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 395,511 399,116 -3,605 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 377,722 381,158 -3,436 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 345,054 348,373 -3,319 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 304,691 307,577 -2,886 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 377,722 381,158 -3,436 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 361,118 364,538 -3,420 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 377,722 381,158 -3,436 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 381,657 385,194 -3,537 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 381,657 385,194 -3,537 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 395,511 399,116 -3,605 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 395,511 399,116 -3,605 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 373,571 377,108 -3,537 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 350,715 354,202 -3,487 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 350,715 354,202 -3,487 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 354,758 358,245 -3,487 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 337,238 340,725 -3,487 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 316,646 319,644 -2,998 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 304,691 307,577 -2,886 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 337,238 340,725 -3,487 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 381,657 385,194 -3,537 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 371,792 375,313 -3,521 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 371,792 375,313 -3,521 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 371,792 375,313 -3,521 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 373,571 377,108 -3,537 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 395,511 399,116 -3,605 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 373,571 377,108 -3,537 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 359,340 362,742 -3,402 تبریز
HS 221Tabriz 373,571 377,108 -3,537 تبریز
HS 321Tabriz 373,571 377,108 -3,537 تبریز
FC 422 Tabriz 371,792 375,313 -3,521 تبریز
526WP Tabriz 362,897 366,334 -3,437 تبریز
HS121 Tabriz 373,571 377,108 -3,537 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 295,299 298,095 -2,796 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 304,691 307,577 -2,886 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 316,646 319,644 -2,998 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HY01 293,153 293,153 0 تندگویان
TG 620N 291,593 291,593 0 تندگویان
TG 620S 288,992 288,992 0 تندگویان
TG 640MOD S 293,934 293,934 0 تندگویان
TG 620SB N 287,691 287,691 0 تندگویان
TG 640MOD-SB N 296,275 296,275 0 تندگویان
TG 620SB S 290,292 290,292 0 تندگویان
TG 640MOD N 288,212 288,212 0 تندگویان
TG 640MOD-SB S 304,598 304,598 0 تندگویان
TG 640HB N 297,575 297,575 0 تندگویان
TG 640HB S 306,158 306,158 0 تندگویان
TG 640SB N 295,494 295,494 0 تندگویان
TG 640SB S 303,817 303,817 0 تندگویان
TG 670S 302,553 302,553 0 تندگویان
TG641 (640S) 293,153 293,153 0 تندگویان
PET N 287,068 285,450 1,618 تندگویان
PET S 289,936 288,301 1,635 تندگویان
TG645 (640N) 287,691 287,691 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 318,383 318,383 0 تندگویان
FG 640 N 309,540 309,540 0 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 90%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟