دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

91.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 4 بهمن 1401
از مجموع 72 هزارو 101 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 66 هزار و 205 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 91.8 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات چهارشنبه 28 دی، از مجموع 58 هزارو 56 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 51 هزار و 2 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 87.8 درصد شد.

 مقایسه معاملات چهارشنبه 28 دی و سه شنبه 4 بهمن 1401


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 568301 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه550,000 ریال
کمترین قیمت565960 ریال
بیشترین قیمت571571 ریال
تقاضا715 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 776892 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه632,500 ریال
کمترین قیمت771771 ریال
بیشترین قیمت781919 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 636845 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه550,000 ریال
کمترین قیمت625625 ریال
بیشترین قیمت663789 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی قائد بصیر
785 785
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 412968 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه412,968 ریال
کمترین قیمت412968 ریال
بیشترین قیمت412968 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 412968 564 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,968 ریال
کمترین قیمت412968 ریال
بیشترین قیمت412968 ریال
تقاضا121 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 423764 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,968 ریال
کمترین قیمت420420 ریال
بیشترین قیمت435000 ریال
تقاضا323 تن
پتروشیمی بندرامام
806 403
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 318038 3000 3000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه305,654 ریال
کمترین قیمت316887 ریال
بیشترین قیمت321551 ریال
تقاضا3620 تن
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 320417 0 220
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه320,417 ریال
کمترین قیمت320417 ریال
بیشترین قیمت320417 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی ایلام
7700M Ilam 320417 1518 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه320,417 ریال
کمترین قیمت320417 ریال
بیشترین قیمت320417 ریال
تقاضا1298 تن
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 337892 3212 3212
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه320,417 ریال
کمترین قیمت333989 ریال
بیشترین قیمت340989 ریال
تقاضا4774 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 394472 1800 1800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,886 ریال
کمترین قیمت388911 ریال
بیشترین قیمت398619 ریال
تقاضا2780 تن
پتروشیمی شازند
9530 9530
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0407UR khozestan 1000000 0 5
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,000,000 ریال
کمترین قیمت1000000 ریال
بیشترین قیمت1000000 ریال
تقاضا5 تن
پتروشیمی خوزستان
0 5
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 311160 4202 4202
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه272,183 ریال
کمترین قیمت309919 ریال
بیشترین قیمت315989 ریال
تقاضا7216 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 304037 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه272,183 ریال
کمترین قیمت300300 ریال
بیشترین قیمت308879 ریال
تقاضا2400 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 300301 1656 1656
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,183 ریال
کمترین قیمت297999 ریال
بیشترین قیمت304555 ریال
تقاضا3096 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ 278547 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,531 ریال
کمترین قیمت277000 ریال
بیشترین قیمت280388 ریال
تقاضا480 تن
پتروشیمی مهاباد
7518 7518
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 310755 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,474 ریال
کمترین قیمت308911 ریال
بیشترین قیمت315555 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی لاله
176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5030SA tabriz 451781 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,428 ریال
کمترین قیمت450000 ریال
بیشترین قیمت452890 ریال
تقاضا121 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 253124 3300 3300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه243,210 ریال
کمترین قیمت251000 ریال
بیشترین قیمت265999 ریال
تقاضا4180 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 248601 0 552
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه248,601 ریال
کمترین قیمت248601 ریال
بیشترین قیمت248601 ریال
تقاضا552 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 248601 4608 4056
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,601 ریال
کمترین قیمت248601 ریال
بیشترین قیمت248601 ریال
تقاضا4296 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 272576 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,601 ریال
کمترین قیمت264264 ریال
بیشترین قیمت275899 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 259237 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,601 ریال
کمترین قیمت251200 ریال
بیشترین قیمت262999 ریال
تقاضا456 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 249844 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,601 ریال
کمترین قیمت249119 ریال
بیشترین قیمت250399 ریال
تقاضا1104 تن
پتروشیمی میاندوآب
9549 9549
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 249678 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه247,349 ریال
کمترین قیمت247888 ریال
بیشترین قیمت250299 ریال
تقاضا1100 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 262590 1716 1716
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه247,349 ریال
کمترین قیمت260519 ریال
بیشترین قیمت267999 ریال
تقاضا3080 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 247349 0 432
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه247,349 ریال
کمترین قیمت247349 ریال
بیشترین قیمت247349 ریال
تقاضا432 تن
Bl3 Bakhtar 247349 4608 1728
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه247,349 ریال
کمترین قیمت247349 ریال
بیشترین قیمت247349 ریال
تقاضا1848 تن
Bl3 Bakhtar 260011 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه247,349 ریال
کمترین قیمت254889 ریال
بیشترین قیمت284999 ریال
تقاضا3096 تن
Bl3 Marun 249078 2420 2420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه247,349 ریال
کمترین قیمت248799 ریال
بیشترین قیمت249999 ریال
تقاضا2530 تن
پتروشیمی مارون
11556 9108
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 283936 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,573 ریال
کمترین قیمت280011 ریال
بیشترین قیمت285899 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 306000 0 187
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه306,000 ریال
کمترین قیمت306000 ریال
بیشترین قیمت306000 ریال
تقاضا187 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 306000 1408 968
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,000 ریال
کمترین قیمت306000 ریال
بیشترین قیمت306000 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 284900 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,573 ریال
کمترین قیمت283999 ریال
بیشترین قیمت286200 ریال
تقاضا576 تن
پتروشیمی لرستان
1849 1596
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 318302 1210 1210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه256,618 ریال
کمترین قیمت316000 ریال
بیشترین قیمت320999 ریال
تقاضا2794 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 314168 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,618 ریال
کمترین قیمت310999 ریال
بیشترین قیمت320889 ریال
تقاضا4488 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 331807 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,618 ریال
کمترین قیمت328960 ریال
بیشترین قیمت344344 ریال
تقاضا5522 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 295646 528 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,618 ریال
کمترین قیمت292999 ریال
بیشترین قیمت301023 ریال
تقاضا1392 تن
پتروشیمی میاندوآب
6138 6138
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 407037 1386 1386
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,112 ریال
کمترین قیمت401888 ریال
بیشترین قیمت415999 ریال
تقاضا2926 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 397127 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه284,423 ریال
کمترین قیمت395200 ریال
بیشترین قیمت401888 ریال
تقاضا3300 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 422600 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,927 ریال
کمترین قیمت420700 ریال
بیشترین قیمت425789 ریال
تقاضا3982 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 401973 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,674 ریال
کمترین قیمت400789 ریال
بیشترین قیمت406599 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی تندگویان
MBG820 moheb khavaran 345000 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه345,000 ریال
کمترین قیمت345000 ریال
بیشترین قیمت345000 ریال
تقاضا20 تن
MBG780 moheb khavaran 339500 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه339,500 ریال
کمترین قیمت339500 ریال
بیشترین قیمت339500 ریال
تقاضا10 تن
5500 5530
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 282814 1716 1716
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت282009 ریال
بیشترین قیمت284000 ریال
تقاضا2178 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 286792 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت285500 ریال
بیشترین قیمت288999 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 351579 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,816 ریال
کمترین قیمت348999 ریال
بیشترین قیمت352999 ریال
تقاضا616 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 317486 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت315111 ریال
بیشترین قیمت322889 ریال
تقاضا2070 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 296197 800 800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت293293 ریال
بیشترین قیمت303599 ریال
تقاضا1890 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 287582 1488 1488
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت285889 ریال
بیشترین قیمت291000 ریال
تقاضا2040 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 280893 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت280469 ریال
بیشترین قیمت281159 ریال
تقاضا696 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 281809 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه281,809 ریال
کمترین قیمت281809 ریال
بیشترین قیمت281809 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 281809 408 312
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,809 ریال
کمترین قیمت281809 ریال
بیشترین قیمت281809 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 283865 1430 1430
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت283008 ریال
بیشترین قیمت284960 ریال
تقاضا1936 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 396165 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,501 ریال
کمترین قیمت372889 ریال
بیشترین قیمت410789 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی لاله
9032 8984
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 388301 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,301 ریال
کمترین قیمت388301 ریال
بیشترین قیمت388301 ریال
تقاضا70 تن
F100 Entekhab 388301 1000 810
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,301 ریال
کمترین قیمت388301 ریال
بیشترین قیمت388301 ریال
تقاضا820 تن
F200 Entekhab 388301 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,301 ریال
کمترین قیمت388301 ریال
بیشترین قیمت388301 ریال
تقاضا30 تن
F200 Entekhab 388301 500 245
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,301 ریال
کمترین قیمت388301 ریال
بیشترین قیمت388301 ریال
تقاضا245 تن
R310 Entekhab 366496 600 245
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,496 ریال
کمترین قیمت366496 ریال
بیشترین قیمت366496 ریال
تقاضا245 تن
F300 Entekhab 388301 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,301 ریال
کمترین قیمت388301 ریال
بیشترین قیمت388301 ریال
تقاضا10 تن
F300 Entekhab 388301 300 70
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,301 ریال
کمترین قیمت388301 ریال
بیشترین قیمت388301 ریال
تقاضا70 تن
R200-entekhab 366496 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه366,496 ریال
کمترین قیمت366496 ریال
بیشترین قیمت366496 ریال
تقاضا30 تن
R200-entekhab 366496 500 265
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,496 ریال
کمترین قیمت366496 ریال
بیشترین قیمت366496 ریال
تقاضا265 تن
FC 422 tabriz 552778 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,750 ریال
کمترین قیمت550999 ریال
بیشترین قیمت555555 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی تبریز
HS 221 tabriz 438248 120 120
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,496 ریال
کمترین قیمت433000 ریال
بیشترین قیمت444389 ریال
تقاضا260 تن
پتروشیمی تبریز
HS 321 tabriz 389188 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,496 ریال
کمترین قیمت387209 ریال
بیشترین قیمت396999 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی تبریز
3150 2025
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 335740 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,817 ریال
کمترین قیمت335000 ریال
بیشترین قیمت336549 ریال
تقاضا2706 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 330134 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,153 ریال
کمترین قیمت330000 ریال
بیشترین قیمت335999 ریال
تقاضا6402 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 321032 3476 3476
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,691 ریال
کمترین قیمت321000 ریال
بیشترین قیمت321400 ریال
تقاضا9086 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟