دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

99.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 3 بهمن 1401
از مجموع 31 هزارو 790 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 31 هزار و 710 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.7 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،معاملات 27 دی 1401، از مجموع 29 هزارو 541 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 269 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99 درصد شد.

 مقایسه معاملات 27 دی و 3 بهمن 1401


نمودار معاملات 


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 335379 400 400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت334011 ریال
بیشترین قیمت336014 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342631 0 80
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342631 280 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا260 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 319640 4455 4455
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,205 ریال
کمترین قیمت316529 ریال
بیشترین قیمت327999 ریال
تقاضا7898 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 312019 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,205 ریال
کمترین قیمت308500 ریال
بیشترین قیمت315619 ریال
تقاضا2510 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 342202 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,748 ریال
کمترین قیمت342000 ریال
بیشترین قیمت343999 ریال
تقاضا792 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 311413 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه253,205 ریال
کمترین قیمت310960 ریال
بیشترین قیمت313999 ریال
تقاضا1782 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 315253 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه253,205 ریال
کمترین قیمت313960 ریال
بیشترین قیمت320222 ریال
تقاضا3630 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 333142 616 616
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,935 ریال
کمترین قیمت332559 ریال
بیشترین قیمت348889 ریال
تقاضا979 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 301012 902 902
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,935 ریال
کمترین قیمت301000 ریال
بیشترین قیمت301030 ریال
تقاضا1012 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 305376 2320 2320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,205 ریال
کمترین قیمت303000 ریال
بیشترین قیمت307779 ریال
تقاضا3560 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 322736 704 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,205 ریال
کمترین قیمت319999 ریال
بیشترین قیمت327000 ریال
تقاضا3366 تن
پتروشیمی غدیر
13773 13773
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1712-takhe-jamshid 385057 0 423
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه385,057 ریال
کمترین قیمت385057 ریال
بیشترین قیمت385057 ریال
تقاضا423 تن
پتروشیمی تخت جمشید
0 423
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
06 EXC 1179500 0 9
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,179,500 ریال
کمترین قیمت1179500 ریال
بیشترین قیمت1179500 ریال
تقاضا9 تن
پتروشیمی خوزستان
0 9
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 418142 960 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت413009 ریال
بیشترین قیمت429999 ریال
تقاضا2400 تن
510L Jam 406611 984 984
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت401999 ریال
بیشترین قیمت410400 ریال
تقاضا2496 تن
550J Jam 418702 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت417019 ریال
بیشترین قیمت420899 ریال
تقاضا624 تن
SF 060 polynar 390874 840 840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت386899 ریال
بیشترین قیمت402000 ریال
تقاضا1660 تن
پتروشیمی پلی نار
HP 550J 404188 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت400000 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا780 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M khomin 408479 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت405999 ریال
بیشترین قیمت410500 ریال
تقاضا790 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S khomin 412750 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت408200 ریال
بیشترین قیمت425000 ریال
تقاضا880 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L khomin 396454 750 750
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت392579 ریال
بیشترین قیمت398879 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
RG 1102 XK Rejal 398947 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت392579 ریال
بیشترین قیمت405899 ریال
تقاضا1740 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 397804 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت395999 ریال
بیشترین قیمت406799 ریال
تقاضا1892 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 397177 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت395000 ریال
بیشترین قیمت400000 ریال
تقاضا479 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 432447 1300 1300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت430500 ریال
بیشترین قیمت436999 ریال
تقاضا3040 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 430603 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت425999 ریال
بیشترین قیمت435789 ریال
تقاضا980 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 429793 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت426579 ریال
بیشترین قیمت433489 ریال
تقاضا1166 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 421059 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت416019 ریال
بیشترین قیمت425425 ریال
تقاضا1694 تن
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 414970 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت413519 ریال
بیشترین قیمت417789 ریال
تقاضا638 تن
پتروشیمی مارون
V30G Marun 400322 594 594
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت395619 ریال
بیشترین قیمت407999 ریال
تقاضا1188 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 423615 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت421999 ریال
بیشترین قیمت425899 ریال
تقاضا651 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 397292 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت392999 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا588 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 418966 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,461 ریال
کمترین قیمت415888 ریال
بیشترین قیمت420919 ریال
تقاضا609 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
11014 11014
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S jam 449349 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,371 ریال
کمترین قیمت446019 ریال
بیشترین قیمت455899 ریال
تقاضا330 تن
EP 3130UV 509614 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,110 ریال
کمترین قیمت495499 ریال
بیشترین قیمت520520 ریال
تقاضا286 تن
440L jam 532277 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,547 ریال
کمترین قیمت528500 ریال
بیشترین قیمت541899 ریال
تقاضا924 تن
440L jam 534594 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,547 ریال
کمترین قیمت530530 ریال
بیشترین قیمت544000 ریال
تقاضا858 تن
440G jam 478339 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه289,086 ریال
کمترین قیمت450999 ریال
بیشترین قیمت497023 ریال
تقاضا330 تن
440G jam 506391 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه289,086 ریال
کمترین قیمت502999 ریال
بیشترین قیمت510456 ریال
تقاضا242 تن
548R jam 473679 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,547 ریال
کمترین قیمت467467 ریال
بیشترین قیمت490999 ریال
تقاضا968 تن
548R jam 495388 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,547 ریال
کمترین قیمت491888 ریال
بیشترین قیمت497619 ریال
تقاضا462 تن
548T jam 462185 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,547 ریال
کمترین قیمت457919 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا374 تن
RP340 jam 462818 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,371 ریال
کمترین قیمت460559 ریال
بیشترین قیمت464006 ریال
تقاضا242 تن
RP340 jam 460902 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,371 ریال
کمترین قیمت457899 ریال
بیشترین قیمت463889 ریال
تقاضا418 تن
RPX-345S jam 435088 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,371 ریال
کمترین قیمت432009 ریال
بیشترین قیمت440789 ریال
تقاضا264 تن
EPX-3130UV jam 509853 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,110 ریال
کمترین قیمت505505 ریال
بیشترین قیمت515989 ریال
تقاضا198 تن
PNR 230c polynar 559753 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه326,282 ریال
کمترین قیمت555556 ریال
بیشترین قیمت565999 ریال
تقاضا460 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 631136 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه326,282 ریال
کمترین قیمت626519 ریال
بیشترین قیمت634519 ریال
تقاضا718 تن
پتروشیمی رجال
MR230 641535 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه326,282 ریال
کمترین قیمت640559 ریال
بیشترین قیمت643999 ریال
تقاضا418 تن
پتروشیمی مارون
RP340R maron 421836 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,371 ریال
کمترین قیمت419899 ریال
بیشترین قیمت424699 ریال
تقاضا836 تن
پتروشیمی مارون
ZB 440L-navid 451999 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,547 ریال
کمترین قیمت447999 ریال
بیشترین قیمت458999 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R navid 476298 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,547 ریال
کمترین قیمت461600 ریال
بیشترین قیمت501999 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 633620 105 105
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه326,282 ریال
کمترین قیمت630555 ریال
بیشترین قیمت634529 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 645823 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,047 ریال
کمترین قیمت640799 ریال
بیشترین قیمت660999 ریال
تقاضا609 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 422202 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,371 ریال
کمترین قیمت420899 ریال
بیشترین قیمت424888 ریال
تقاضا441 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 423303 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,590 ریال
کمترین قیمت418555 ریال
بیشترین قیمت426899 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
4139 4139
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 417515 816 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,809 ریال
کمترین قیمت417331 ریال
بیشترین قیمت418073 ریال
تقاضا1392 تن
RG 1104 K-rejal 417861 783 783
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,809 ریال
کمترین قیمت417585 ریال
بیشترین قیمت418500 ریال
تقاضا1131 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 417530 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه281,809 ریال
کمترین قیمت417359 ریال
بیشترین قیمت417958 ریال
تقاضا946 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 417564 441 441
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,809 ریال
کمترین قیمت417387 ریال
بیشترین قیمت418099 ریال
تقاضا756 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2590 2590
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 512000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه512,000 ریال
کمترین قیمت512000 ریال
بیشترین قیمت512000 ریال
تقاضا20 تن
نخ پلی استر 96F560DTA 489000 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه473,510 ریال
کمترین قیمت489000 ریال
بیشترین قیمت489000 ریال
تقاضا114 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 475500 114 114
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه447,321 ریال
کمترین قیمت474000 ریال
بیشترین قیمت479999 ریال
تقاضا437 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 451999 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه438,375 ریال
کمترین قیمت451999 ریال
بیشترین قیمت451999 ریال
تقاضا90 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 411535 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه411,535 ریال
کمترین قیمت411535 ریال
بیشترین قیمت411535 ریال
تقاضا30 تن
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 510000 42 42
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه510,000 ریال
کمترین قیمت510000 ریال
بیشترین قیمت510000 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
274 274
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟