دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 4 بهمن 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 4 بهمن 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 4 بهمن 1401 با 16,695 تن افزایش نسبت به 28 دی 1401 از 55,461 تن به 72,156 تن رسید.

مقایسه عرضه های چهارشنبه 28 دی و سه‌شنبه 4 بهمن 1401


نکات عرضه ها

همان طور که هفته قبل شرکت بازرگانی کالای باختر طی اطلاعیه ای اعلام کرد به علت پایان سال مالی شرکت های زیرمجموعه این شرکت در 30 دی عرضه نخواهند داشت و هفته آینده (یعنی هفته جاری) عدم عرضه را جبران خواهند کرد، امروز عرضه پتروشیمی های این شرکت بازرگانی، در بیشتر گریدها بیشتر از عرضه هفتگی است.

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 95 تن افزایش داشته و از 690 تن به 785 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است و قیمت پایه این هفته آن 550,000 تومان است.

2- گرید ABS157W2901 تبریز که هفته پایانی دی عرضه ای نداشت، امروز با 55 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 1,512 تن کاهش داشته است و از 2,318 تن به 806 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 21,776 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 391,192 ریال به 412,968 ریال رسید.

2- هر چند گرید 1712 تخت جمشید هفته گذشته 1,512 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جمع عرضه ها قرار نگرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 924 تن کاهش داشت و از 10,509 تن به 9,585 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,837 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 302,923 ریال به 305,654 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته قبل 3,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد.

3- پتروشیمی ایلام عرضه گرید 7700M را 990 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 2,508 تن به 1,518 تن رسید.

4- گرید ARM PCF55 برخلاف هفته گذشته که 100 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید 5000S جم بعد از 1 ماه غیبت، امروز با 55 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین اکستروژن قرار گرفت.

6- عرضه گرید CRP100B شازند امروز 100 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 1,700 تن به 1,800 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 2,016 تن افزایش یافت و از 5,502 تن به 7,518 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,183 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 269,000 ریال به 272,183 ریال رسید.

2- گرید LLD 22b02 مهاباد که هفته قبل در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 1,656 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک خطی قرار گرفت.

3- هر چند گرید LL 22B02 KJ مهاباد هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز 360 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 6,216 تن افزایش داشت و از 3,333 تن به 9,549 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,784 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 239,426 ریال به 243,210 ریال رسید.

2- گرید 54B04UV لرستان برخلاف هفته قبل که در بین عرضه ها قرار نداشت، امروز 360 تن عرضه نقدی دارد.

3- هر چند گرید 62N07UV لرستان هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز با 4,608 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

4- گرید 6040UV لرستان امروز 240 تن عرضه نقدی دارد، این گرید هفته پیش در جدول عرضه ها حضور نداشت.

5- گرید 52B18UV میاندوآب که هفته پایانی دی عرضه ای نداشت، امروز 1,008 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته قبل 6,408 تن افزایش داشته است و از 5,148 تن عرضه به 11,556 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,961 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 243,388 ریال به 247,349 ریال رسید.

2- گرید Bl3 باختر که هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز 1,800  تن عرضه نقدی و 4,608 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته قبل 748 تن افزایش داشته و از 5,390 تن به 6,138 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,942 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 250,676 ریال به 256,618 ریال رسید.

2- پتروشیمی ایلام عرضه گرید F7000 را 198 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 2,002 تن به 2,200 تن رساند.

3- هرچند گرید f7000 میاندوآب هفته قبل در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 528 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

3- گرید 5110 آریاساسول که هفته پیش 1,188 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,210 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 14,288 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 275,824 ریال به 290,112 ریال رسید.

2- گرید PET-BG825  تندگویان امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته قبل 792 تن عرضه سلف داشت.

3- هر چند گرید PET-BG731 تندگویان هفته قبل در جدول عرضه ها قرار نداشت، امروز با 110 تن عرضه سلف در جمع عرضه ها قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم 

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 2,400
تن افزایش داشته است و از 6,632 تن به 9,032 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,112 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 277,349 ریال به 280,461 ریال رسید.

2- گرید 2420E02 کردستان که هفته پایانی دی عرضه ای نداشت، امروز 1,488 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 504 تن با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- گرید 2426E02 کردستان امروز 408 تن عرضه نقدی دارد، این گرید هفته قبل عرضه ای نداشت.

4- گرید LF 190 - 2119 آریاساسول که هفته قبل 1,716 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,716 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 840 تن افزایش یافت و از 2,310 تن به 3,150 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,782 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 358,714 ریال به 366,496 ریال رسید.

2- گرید F400 انتخاب که هفته پیش 50 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی انتخاب عرضه گرید R200 را 400 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 100 تن به 500 تن رساند.

4- عرضه گرید R310 انتخاب امروز با 500 تن افزایش از 100 تن به 600 تن افزایش یافت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش بدون تغییر بوده و این هفته 6,512 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,338 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 282,815 ریال به 293,153 ریال رسید.

2- عرضه گرید TG641 تندگویان امروز 462 تن نسبت به هفته پیش کاهش داشت و از 1,980 تن به 1,518 تن رسید.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید TG645 را 462 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 3,014 تن به 3,476  تن رساند.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 550,000 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 632,500 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 550,000 180 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
785 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 412,968 242 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 412,968 564 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
806 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 305,654 300 2700
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 320,417 1518 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
5000S Jam 279,619 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 320,417 1012 2200
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 328,886 1800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
4685 4900
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 272,183 418 3784
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 272,183 1300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 272,183 1656 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ 273,531 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3734 3784
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 288,474 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
176 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5030SA tabriz 279,428 33 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 243,210 1012 2288
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 248,601 4608 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 248,601 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 248,601 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 248,601 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
7261 2288
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 247,349 1012 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 247,349 1716 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 247,349 4608 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Bakhtar 247,349 1800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 247,349 2420 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
11556 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 265,573 33 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 306,000 1408 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 265,573 408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1849 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 256,618 1210 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 256,618 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 256,618 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 256,618 528 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6138 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 290,112 1386 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 284,423 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 303,927 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 287,674 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 280,461 1716 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 280,461 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 293,816 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 280,461 1300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 280,461 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 280,461 1488 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 280,461 504 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 281,809 408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 280,461 1430 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 304,501 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
9032 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 388,301 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 388,301 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل تهران
R310 Entekhab 366,496 600 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل تهران
F300 Entekhab 388,301 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل تهران
R200-entekhab 366,496 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل تهران
FC 422 tabriz 364,750 20 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 221 tabriz 366,496 120 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321 tabriz 366,496 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3150 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 303,817 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 293,153 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 287,691 3476 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟