دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

99 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 27 دی 1401
از مجموع 29 هزارو 541 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 269 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،معاملات 12 دی 1401، از مجموع 33 هزارو 67 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 32 هزار و 873 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.4 درصد شد.

 مقایسه معاملات 19 و 27 دی 1401


نمودار معاملات 


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332841 0 10
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت332841 ریال
بیشترین قیمت332841 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan 332841 280 270
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت332841 ریال
بیشترین قیمت332841 ریال
تقاضا270 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342631 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342631 280 60
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 290760 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت288699 ریال
بیشترین قیمت295800 ریال
تقاضا1930 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 279538 4763 4763
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت276999 ریال
بیشترین قیمت288009 ریال
تقاضا5808 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 310052 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,433 ریال
کمترین قیمت310000 ریال
بیشترین قیمت310599 ریال
تقاضا726 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 286239 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت284555 ریال
بیشترین قیمت288999 ریال
تقاضا2057 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 278896 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت276999 ریال
بیشترین قیمت280559 ریال
تقاضا693 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 302006 902 902
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,688 ریال
کمترین قیمت302000 ریال
بیشترین قیمت302020 ریال
تقاضا1144 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 332390 616 616
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,688 ریال
کمترین قیمت327111 ریال
بیشترین قیمت333000 ریال
تقاضا1133 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 250813 814 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,813 ریال
کمترین قیمت250813 ریال
بیشترین قیمت250813 ریال
تقاضا792 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 306893 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,813 ریال
کمترین قیمت304999 ریال
بیشترین قیمت308989 ریال
تقاضا3120 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 250813 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه250,813 ریال
کمترین قیمت250813 ریال
بیشترین قیمت250813 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی غدیر
13607 13427
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 269425 24 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت269425 ریال
بیشترین قیمت269425 ریال
تقاضا24 تن
552R Jam 404929 864 864
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت401000 ریال
بیشترین قیمت410000 ریال
تقاضا1680 تن
510L Jam 374377 960 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت370989 ریال
بیشترین قیمت388999 ریال
تقاضا1584 تن
550J Jam 269425 24 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت269425 ریال
بیشترین قیمت269425 ریال
تقاضا24 تن
550J Jam 419699 144 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت415891 ریال
بیشترین قیمت425000 ریال
تقاضا312 تن
Z30s jam 326683 84 84
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت319989 ریال
بیشترین قیمت333999 ریال
تقاضا96 تن
SF 060 polynar 376376 780 780
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت374899 ریال
بیشترین قیمت382000 ریال
تقاضا1160 تن
پتروشیمی پلی نار
HP 550J 367889 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت363999 ریال
بیشترین قیمت373009 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S khomin 300717 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت296500 ریال
بیشترین قیمت303999 ریال
تقاضا350 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M khomin 311604 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت306000 ریال
بیشترین قیمت313999 ریال
تقاضا410 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L khomin 337583 950 950
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت333000 ریال
بیشترین قیمت353000 ریال
تقاضا1430 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
RG 1102 XK Rejal 405252 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت400555 ریال
بیشترین قیمت407519 ریال
تقاضا1066 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 360016 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت355000 ریال
بیشترین قیمت386899 ریال
تقاضا1196 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 379055 87 87
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت378000 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا174 تن
پتروشیمی رجال
Z30s Ar 408746 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت405111 ریال
بیشترین قیمت413999 ریال
تقاضا540 تن
پتروشیمی شازند
510L Arak 357989 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت355999 ریال
بیشترین قیمت360360 ریال
تقاضا560 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 429200 462 462
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت425999 ریال
بیشترین قیمت433519 ریال
تقاضا946 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 432070 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت429009 ریال
بیشترین قیمت435439 ریال
تقاضا1562 تن
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 406327 704 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت403900 ریال
بیشترین قیمت410169 ریال
تقاضا1078 تن
پتروشیمی مارون
V 30S 316376 418 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت308999 ریال
بیشترین قیمت328899 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 331712 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت325825 ریال
بیشترین قیمت336619 ریال
تقاضا252 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 367143 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت364789 ریال
بیشترین قیمت368999 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 373955 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت371999 ریال
بیشترین قیمت375999 ریال
تقاضا357 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
9705 9705
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S jam 437113 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت429889 ریال
بیشترین قیمت450450 ریال
تقاضا176 تن
EP 3130UV 488726 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه299,074 ریال
کمترین قیمت460000 ریال
بیشترین قیمت500689 ریال
تقاضا264 تن
440L jam 507547 594 594
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت500500 ریال
بیشترین قیمت600000 ریال
تقاضا1210 تن
440G jam 479027 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,050 ریال
کمترین قیمت473300 ریال
بیشترین قیمت500111 ریال
تقاضا330 تن
440G jam 475499 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,050 ریال
کمترین قیمت471999 ریال
بیشترین قیمت481999 ریال
تقاضا176 تن
548R jam 482114 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت478000 ریال
بیشترین قیمت488999 ریال
تقاضا1210 تن
548R jam 474494 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت470999 ریال
بیشترین قیمت480888 ریال
تقاضا374 تن
548T jam 371796 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت362141 ریال
بیشترین قیمت390390 ریال
تقاضا154 تن
RP340 jam 378873 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت376619 ریال
بیشترین قیمت380000 ریال
تقاضا110 تن
RP340 jam 416199 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت403789 ریال
بیشترین قیمت420999 ریال
تقاضا220 تن
RPX-345S jam 366862 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت358991 ریال
بیشترین قیمت372009 ریال
تقاضا132 تن
EPX-3130UV jam 383944 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه299,074 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت388888 ریال
تقاضا132 تن
PNR 230c polynar 534266 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت527000 ریال
بیشترین قیمت550999 ریال
تقاضا360 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 588528 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت586599 ریال
بیشترین قیمت590449 ریال
تقاضا479 تن
پتروشیمی رجال
X30G marun 332809 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت328449 ریال
بیشترین قیمت336999 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی مارون
MR230 598751 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت592000 ریال
بیشترین قیمت605999 ریال
تقاضا836 تن
پتروشیمی مارون
RP340R maron 395999 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت391022 ریال
بیشترین قیمت405999 ریال
تقاضا660 تن
پتروشیمی مارون
ZB 440L-navid 377966 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت365999 ریال
بیشترین قیمت400901 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R navid 471981 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت450900 ریال
بیشترین قیمت476890 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 585968 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت576998 ریال
بیشترین قیمت596999 ریال
تقاضا525 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 584311 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,011 ریال
کمترین قیمت580222 ریال
بیشترین قیمت590559 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 406620 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت402999 ریال
بیشترین قیمت417500 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 386082 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,554 ریال
کمترین قیمت380999 ریال
بیشترین قیمت395309 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 423426 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,535 ریال
کمترین قیمت418999 ریال
بیشترین قیمت426579 ریال
تقاضا105 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
4676 4676
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 349608 432 432
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه270,773 ریال
کمترین قیمت349433 ریال
بیشترین قیمت350182 ریال
تقاضا768 تن
RG 1104 K-rejal 349759 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,773 ریال
کمترین قیمت349595 ریال
بیشترین قیمت350355 ریال
تقاضا761 تن
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 349634 357 357
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,773 ریال
کمترین قیمت349514 ریال
بیشترین قیمت350005 ریال
تقاضا588 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
1311 1311
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه512,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا20 تن
نخ پلی استر SD485D96FAA 462000 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,000 ریال
کمترین قیمت459001 ریال
بیشترین قیمت464999 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 481350 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه473,510 ریال
کمترین قیمت475699 ریال
بیشترین قیمت487001 ریال
تقاضا57 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 467362 114 114
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه447,321 ریال
کمترین قیمت465559 ریال
بیشترین قیمت470999 ریال
تقاضا209 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 419000 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه411,535 ریال
کمترین قیمت413999 ریال
بیشترین قیمت424000 ریال
تقاضا45 تن
242 222
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟