چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 28 دی 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 28 دی 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 28 دی 1401 با 3,681 تن کاهش نسبت به 20 دی 1401 از 61,737 تن به 58,056 تن رسید.

مقایسه عرضه های سه‌شنبه 20 دی و چهارشنبه 28 دی 1401


نکات عرضه ها

 

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 80 تن کاهش داشته و از 770 تن به 690 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است و قیمت پایه این هفته آن 550,000 تومان است.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده و این هفته 2,318 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,013 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 398,205 ریال به 391,192 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 1,814 تن افزایش داشت و از 8,695 تن به 10,509 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,438 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 311,361 ریال به 302,923 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,614 تن کاهش یافت و از 7,116 تن به 5,502 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,441 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 266,559 ریال به 269,000 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 2,727 تن کاهش داشت و از 6,060 تن به 3,333 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 632 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 238,794 ریال به 239,426 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته قبل 3,106 تن کاهش داشته است و از 8,254 تن عرضه به 5,148 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,062 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 242,326 ریال به 243,388 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 447 تن کاهش یافت و از 1,888 تن به 1,441 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 249 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 261,360 ریال به 261,609 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته قبل 944 تن کاهش داشته و از 6,334 تن به 5,390 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,214 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 249,462 ریال به 250,676 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,900 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 272,924 ریال به 275,824 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم 

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 1,200 تن کاهش داشته است و از 7,832 تن به 6,632 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,959 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 275,390 ریال به 277,349 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 2,050 تن افزایش یافت و از 260 تن به 2,310 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 670 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 359,384 ریال به 358,714 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 22 تن کاهش یافت و از 6,534  تن به 6,512 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,508 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 281,307 ریال به 282,815 ریال رسید.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 550,000 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 550,000 140 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
690 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 391,192 564 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 391,192 242 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 385,057 1512 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
2318 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 302,923 300 2700
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 317,580 2508 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 317,580 1012 2189
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 325,050 100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 326,128 1700 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
5620 4889
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 269,000 418 3784
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 269,000 1300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
1718 3784
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 285,274 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
176 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5030SA tabriz 275,500 33 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 239,426 1012 2288
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
1045 2288
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 243,388 1012 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 243,388 1716 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 243,388 2420 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
5148 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 261,609 33 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 306,000 1408 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1441 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 250,676 1188 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 250,676 2002 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 250,676 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
5390 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 275,824 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 270,416 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 288,958 1694 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 280,717 792 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 277,349 1716 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 277,349 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 290,556 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 277,349 1200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 277,349 900 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2102TX00-lale 277,349 1430 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 301,122 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6632 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
564s jam 285,590 55 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
HP 565S Arak 285,590 2540 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
2595 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 380,371 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 380,371 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل تهران
R310 Entekhab 358,714 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل تهران
F400 Entekhab 357,006 50 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل تهران
F300 Entekhab 380,371 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل تهران
R200-entekhab 358,714 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل تهران
FC 422 tabriz 357,006 30 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 221 tabriz 358,714 120 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321 tabriz 358,714 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2310 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 293,093 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 282,815 1980 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 277,551 3014 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟