چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 27 دی 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 27 دی 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 27 دی 1401 با 14,872 تن افزایش نسبت به 19 دی 1401 از 60,881 تن به75,753 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 19 و 27 دی 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 250 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 12,214 تن به 12,464    تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,108 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 264,317 ریال به 269,425 ریال رسید.

2- گرید C30S مارون برخلاف هفته قبل که 594 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 858 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,320 تن به 462  تن رساند.

4- هر چند گرید 552R شازند هفته قبل 1,300 تن عرضه سلف داشت، امروز در بین عرضه های پ پ نساجی قرار ندارد.

5- گرید 552R نوید برخلاف هفته پیش که 210 تن عرضه سلف داشت، امروز 210 تن عرضه نقدی دارد.

6- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102 XK را 522 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 957 تن به 435 تن رساند.

7- عرضه گرید RG 1102XL پتروشیمی رجال امروز با 348 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 957 تن به 609 تن رسید.

8- گرید HP515J خمین امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته گذشته 180 تن عرضه نقدی داشت.

9- گرید 552R جم که هفته قبل 768 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 24 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 864 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

10- گرید Z30G مارون که از 21 آذر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 704 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

11- گرید Z30s شازند برخلاف هفته پیش که در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 300 تن عرضه نقدی دارد.

12- گرید 550J جم که هفته قبل 193 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 24 تن عرضه نقدی  با بسته بندی پالت چوبی و 144 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

13- گرید 564s جم که از 9 خرداد تا امروز عرضه ای نداشت، امروز 55 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

14- هر چند گرید HP 565S شازند هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز با 2,550 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

15- گرید V 30S مارون بعد از 5 هفته غیبت امروز با 418 تن عرضه نقدی در جدول عرضه ها قرار گرفت.

16- گرید X30G مارون که از 23 اسفند 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 154 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

17- پتروشیمی جم عرضه گرید Z30s را 228 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 312 تن به 84 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 366 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 4,888 تن به 4,522 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,964 ریال نسبت به قیمت پایه قبل افزایش یافت و از 272,547 ریال به 277,511 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,263 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 312,330 ریال به 316,593 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید MR230 را 154 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 242 تن به 396 تن رساند.

3- گرید RP340 جم که هفته قبل 198 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 110 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 66 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- گرید ZB 445L نوید برخلاف هفته گذشته که عرضه ای نداشت، امروز 63 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید RP345S جم بعد از دو هفته غیبت امروز با 66 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

6- گرید ZR230 نوید که هفته پیش 126 تن عرضه نقدی و 126 تن عرضه سلف داشت، امروز 252 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 247 تن کاهش داشته و از 13,854 تن عرضه به 13,607 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,955 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته افزایش یافت و از 250,813 ریال به 251,236 ریال رسید.

2- پتروشیمی آبادان عرضه گرید PVC S57 را 220 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 500 تن به 280 تن رساند.

3- گرید PVC S65 اروند که هفته قبل که 4,004 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,260 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ و 726 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 4,763 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,200 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته سوم دی 156 تن کاهش داشت و از 1,467 تن به 1,311 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,085 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 265,688 ریال به 270,773 ریال رسید.

2- عرضه گرید ZH 525J نوید امروز 105 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 252 تن به 357 تن رسید.

3- گرید HP525j جم امروز برخلاف هفته پیش که 432 تن عرضه نقدی داشت، امروز 432 تن عرضه سلف دارد.

4- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1104 K را 261 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 783 تن به 522 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن پزشکی

2- هر چند گرید ARP801 شازند هفته قبل 410 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.


عرضه های off


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 280 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 280 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 251,236 1200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 251,236 4763 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 295,433 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 251,236 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 251,236 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 286,688 902 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 286,688 616 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 250,813 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 250,813 814 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
13607 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 269,425 24 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
552R Jam 269,425 864 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 269,425 960 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 269,425 24 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 269,425 144 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
Z30s jam 269,425 84 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
564s jam 285,590 55 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 269,425 780 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
HP500M khomin 269,425 350 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J 269,425 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S khomin 269,425 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L khomin 269,425 950 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
RG 1102 XK Rejal 269,425 435 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 269,425 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 269,425 87 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
Z30s Ar 269,425 300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
510L Arak 269,425 400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 285,590 2550 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 269,425 462 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 269,425 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 269,425 704 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S 269,425 418 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
X30G marun 269,425 154 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 269,425 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 269,425 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 269,425 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
12464 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S jam 293,683 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV 299,074 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
440L jam 277,511 594 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 278,050 88 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 278,050 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 277,511 506 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 277,511 154 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 277,511 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 293,683 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 293,683 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 293,683 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 299,074 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 316,593 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 316,593 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
MR230 316,593 396 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R maron 293,683 396 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 440L-navid 277,511 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R navid 277,511 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 316,593 252 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 312,011 231 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 293,683 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 281,554 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 298,535 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
4522 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 270,773 432 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/16
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 270,773 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 270,773 357 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1311 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 512,000 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر SD485D96FAA 459,000 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 473,510 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 447,321 114 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 411,535 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/11/02
محل تحویل انبار کارخانه
242 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟