جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 20 دی 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 20 دی 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 20 دی 1401 با 2,898 تن کاهش نسبت به 13 دی 1401 از 64,635 تن به 61,737 تن رسید.

  مقایسه عرضه های 13 و 20 دی 1401


نکات عرضه ها

مقایسه حجم عرضه (تن) محصولات پلیمری در تاریخ سه شنبه ۱۳ دى ۱۴۰۱ و سه شنبه ۲۰ دى ۱۴۰۱ 

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش بدون تغییر بوده و این هفته 770 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است و قیمت پایه این هفته آن 550,000 تومان است.

2- گرید ABS157W2901 تبریز برخلاف هفته پیش که 80 تن عرضه نقدی داشت، امروز 80 تن عرضه سلف دارد.

3- هر چند گرید N50 قائدبصیر هفته قبل 140 تن عرضه سلف داشت، امروز اما 140 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 4 تن افزایش یافت و از 2,314 تن عرضه به 2,318 تن عرضه رسید. 

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,013 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 398,205 ریال به 391,192 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 1,324 تن کاهش داشت و از 10,019 تن به 8,695 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,438 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 311,361 ریال به 302,923 ریال رسید.

2- هر چند گرید 5000S جم هفته گذشته 110 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- عرضه گرید EX3 امیرکبیر 600 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 2,400 تن به 3,000   تن رسید.

4- پتروشیمی ایلام عرضه گرید 7700M را 1,914 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 2,508 تن به 594 تن رساند.

5- پتروشیمی شازند عرضه گرید CRP100B  را 100 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,700 تن به 1,800  تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 414 تن افزایش یافت و از 6,702 تن به 7,116 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,441 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 266,559 ریال به 269,000 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته پیش 4,202 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 2,508 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 1,700   تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید LLD 22B03 مهاباد برخلاف هفته قبل که 120 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- پتروشیمی مهاباد عرضه گرید LLD 22b02 را 408 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 960 تن به 1,368  تن رساند.

5- عرضه گرید LL 22B02 KJ مهاباد امروز 120 تن نسبت به هفته دوم دی افزایش یافت و از 120 تن به 240 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 51 تن افزایش داشت و از 6,009 تن به 6,060 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 632 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 238,794 ریال به 239,426 ریال رسید.
2- گرید 54B04UV لرستان که هفته پیش 120 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 144 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 480 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 62N07UV را 624 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,920 تن به 1,296 تن رساند.

4- عرضه گرید 6040UV لرستان امروز 360 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 120 تن به 480 تن رسید.
نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته قبل 902 تن کاهش داشته است و از 9,156  تن عرضه به 8,254 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,062 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 242,326 ریال به 243,388 ریال رسید.

2- گرید 0035 بندرامام برخلاف هفته قبل که 1,606 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,606 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی آریاساسول عرضه گرید 5510 را 902 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,914 تن به 1,012  تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 177 تن کاهش یافت و از 2,065 تن به 1,888 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 249 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 261,360 ریال به 261,609 ریال رسید.

2- پتروشیمی تبریز عرضه گرید 3840 را 297 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,705 تن به 1,408 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته قبل 1,826 تن افزایش داشته و از 4,508 تن به 6,334 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,214 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 249,462 ریال به 250,676 ریال رسید.

2- گرید 5110 آریاساسول که از 19 مهر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 1,210 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

3- پتروشیمی ایلام عرضه گرید F7000 را 616 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 1,804 تن به 2,420 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,900 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 272,924 ریال به 275,824 ریال رسید.

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید PET-BG781 را 198 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و در مقابل عرضه گرید PET-BG785 را 198 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم 

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 1,326 تن کاهش داشته است و از 9,158 تن به 7,832 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,959 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 275,390 ریال به 277,349 ریال رسید.

2- گرید 020 بندرامام برخلاف هفته قبل که 1,100 تن عرضه سلف داشت، امروز با 200 تن کاهش 900 تن عرضه نقدی دارد.

3- گرید 2420h امیرکبیر که هفته گذشته 2,816 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 1,716 تن کاهش 1,100 تن عرضه سلف دارد.

4- پتروشیمی کردستان عرضه گرید 2426E02 را 288 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 120 تن به 408 تن رساند.

5- عرضه گرید LF 190 - 2119 آریاساسول امروز 198 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 1,518   تن به 1,716 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 10 تن افزایش یافت و از 250 تن به 260 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 670 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 359,384 ریال به 358,714 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 1,474 تن کاهش یافت و از 8,008 تن به 6,534 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,508 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 281,307 ریال به 282,815 ریال رسید.

2- گرید TG645 تندگویان که هفته پیش 506 تن عرضه نقدی و 2,992 تن عرضه سلف داشت، امروز 2,508 تن عرضه سلف دارد.

3- هر چند گرید Super Bright TG645 تندگویان که هفته قبل در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 506 تن عرضه سلف دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 550,000 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 632,500 80 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 550,000 140 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
770 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 391,192 564 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 391,192 242 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 385,057 1512 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
2318 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 302,923 300 2700
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 317,580 594 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 317,580 1012 2189
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 325,050 100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 326,128 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3806 4889
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 269,000 1700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 269,000 242 2266
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 269,000 1300 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 269,000 1368 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ 270,348 240 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4850 2266
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 285,274 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
176 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 239,426 1012 2288
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 244,817 1296 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 244,817 480 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 244,817 480 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 244,817 504 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
3772 2288
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 243,388 1012 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 243,388 1606 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 243,388 3216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 243,388 2420 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
8254 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 306,000 1408 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 261,609 480 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1888 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 250,676 1210 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 250,676 2420 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 250,676 2200 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 250,676 504 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6334 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 275,824 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 270,416 2486 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 288,958 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 277,349 1716 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 277,349 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 290,556 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 277,349 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 277,349 900 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 277,349 792 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 278,697 408 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 277,349 1430 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 301,122 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
7832 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
FC 422 tabriz 357,006 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/10/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 221 tabriz 358,714 120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321 tabriz 358,714 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
260 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 293,093 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 282,815 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 277,551 2508 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 285,071 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6534 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟