چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

99.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 19 دی 1401
از مجموع 33 هزارو 67 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 32 هزار و 873 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.4 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،معاملات 12 دی 1401، از مجموع 19 هزارو 739 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 19 هزار و 519 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.8 درصد شد.

نمودار معاملات 


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 421812 280 280
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت410899 ریال
بیشترین قیمت426888 ریال
تقاضا480 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342631 500 390
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا410 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 273767 726 726
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت270559 ریال
بیشترین قیمت282599 ریال
تقاضا1331 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 261707 1260 1260
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت260000 ریال
بیشترین قیمت266109 ریال
تقاضا1510 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 254850 4004 4004
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت253999 ریال
بیشترین قیمت258960 ریال
تقاضا4279 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 310053 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,433 ریال
کمترین قیمت310000 ریال
بیشترین قیمت310999 ریال
تقاضا770 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 258484 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت257999 ریال
بیشترین قیمت259500 ریال
تقاضا1958 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 261887 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت260260 ریال
بیشترین قیمت263999 ریال
تقاضا1100 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 286688 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه286,688 ریال
کمترین قیمت286688 ریال
بیشترین قیمت286688 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 319023 902 902
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,688 ریال
کمترین قیمت319000 ریال
بیشترین قیمت319050 ریال
تقاضا1144 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 286688 616 594
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,688 ریال
کمترین قیمت286688 ریال
بیشترین قیمت286688 ریال
تقاضا616 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 261415 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت257999 ریال
بیشترین قیمت269999 ریال
تقاضا3220 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 260335 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,236 ریال
کمترین قیمت259000 ریال
بیشترین قیمت262899 ریال
تقاضا1408 تن
پتروشیمی غدیر
13854 13744
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 340533 768 768
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت337000 ریال
بیشترین قیمت346999 ریال
تقاضا1128 تن
510L Jam 327841 960 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت323999 ریال
بیشترین قیمت337999 ریال
تقاضا1344 تن
550J Jam 313266 192 192
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت296999 ریال
بیشترین قیمت375000 ریال
تقاضا240 تن
Z30s jam 354865 312 312
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت352209 ریال
بیشترین قیمت360899 ریال
تقاضا552 تن
SF 060 polynar 306273 780 780
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت304159 ریال
بیشترین قیمت307999 ریال
تقاضا1140 تن
پتروشیمی پلی نار
HP500M khomin 285144 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت275000 ریال
بیشترین قیمت288000 ریال
تقاضا510 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP515J khomin 274501 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت272000 ریال
بیشترین قیمت275890 ریال
تقاضا190 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S khomin 345687 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت342000 ریال
بیشترین قیمت352999 ریال
تقاضا470 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J 290409 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت288888 ریال
بیشترین قیمت295236 ریال
تقاضا450 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L khomin 323279 950 950
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت320000 ریال
بیشترین قیمت329999 ریال
تقاضا1430 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
RG 1102 XK Rejal 274099 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت272700 ریال
بیشترین قیمت276669 ریال
تقاضا1022 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 290058 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت285999 ریال
بیشترین قیمت299999 ریال
تقاضا1088 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 277111 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت275000 ریال
بیشترین قیمت285999 ریال
تقاضا218 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 342165 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت337999 ریال
بیشترین قیمت360999 ریال
تقاضا1840 تن
پتروشیمی شازند
510L Arak 298835 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت295001 ریال
بیشترین قیمت310899 ریال
تقاضا260 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 370458 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت364000 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا1760 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 358682 990 990
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت354000 ریال
بیشترین قیمت366689 ریال
تقاضا1386 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 317116 594 594
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت313019 ریال
بیشترین قیمت321000 ریال
تقاضا814 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 325730 210 210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت320000 ریال
بیشترین قیمت330999 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 310645 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت307919 ریال
بیشترین قیمت316779 ریال
تقاضا294 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 269425 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,425 ریال
کمترین قیمت269425 ریال
بیشترین قیمت269425 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
12214 12214
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP 3130UV 491297 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه299,074 ریال
کمترین قیمت402000 ریال
بیشترین قیمت540540 ریال
تقاضا264 تن
440L jam 446386 660 660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت440440 ریال
بیشترین قیمت462899 ریال
تقاضا1034 تن
440G jam 398869 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,050 ریال
کمترین قیمت396999 ریال
بیشترین قیمت402519 ریال
تقاضا154 تن
440G jam 405301 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,050 ریال
کمترین قیمت400000 ریال
بیشترین قیمت413999 ریال
تقاضا330 تن
548R jam 409315 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت404889 ریال
بیشترین قیمت416888 ریال
تقاضا792 تن
548R jam 399144 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت392389 ریال
بیشترین قیمت411411 ریال
تقاضا726 تن
548T jam 486149 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت483999 ریال
بیشترین قیمت488888 ریال
تقاضا132 تن
RP340 jam 376376 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت372800 ریال
بیشترین قیمت379999 ریال
تقاضا286 تن
RPX-345S jam 293683 198 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت293683 ریال
بیشترین قیمت293683 ریال
تقاضا176 تن
RPX-345S jam 293683 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت293683 ریال
بیشترین قیمت293683 ریال
تقاضا22 تن
EPX-3130UV jam 561679 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه299,074 ریال
کمترین قیمت545919 ریال
بیشترین قیمت569899 ریال
تقاضا132 تن
PNR 230c polynar 450992 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت447999 ریال
بیشترین قیمت453899 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 460518 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت456000 ریال
بیشترین قیمت466000 ریال
تقاضا457 تن
پتروشیمی رجال
MR230 522207 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت505200 ریال
بیشترین قیمت566779 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی مارون
RP340R maron 374902 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت370899 ریال
بیشترین قیمت380545 ریال
تقاضا1012 تن
پتروشیمی مارون
ZB 440L-navid 392333 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت390000 ریال
بیشترین قیمت395000 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R navid 433624 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,511 ریال
کمترین قیمت428999 ریال
بیشترین قیمت439999 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 551931 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت545910 ریال
بیشترین قیمت556999 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 541909 126 126
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه316,593 ریال
کمترین قیمت537778 ریال
بیشترین قیمت546999 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 455214 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,011 ریال
کمترین قیمت437900 ریال
بیشترین قیمت470000 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 404757 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,683 ریال
کمترین قیمت400900 ریال
بیشترین قیمت408000 ریال
تقاضا483 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 387311 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,554 ریال
کمترین قیمت386000 ریال
بیشترین قیمت388888 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZH500M 280000 12 12
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه261,342 ریال
کمترین قیمت280000 ریال
بیشترین قیمت280000 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
4888 4888
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 270778 432 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,773 ریال
کمترین قیمت270773 ریال
بیشترین قیمت270851 ریال
تقاضا456 تن
RG 1104 K-rejal 270773 783 783
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,773 ریال
کمترین قیمت270773 ریال
بیشترین قیمت270773 ریال
تقاضا783 تن
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 270774 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,773 ریال
کمترین قیمت270773 ریال
بیشترین قیمت270774 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
1467 1467
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ARP801 313898 410 370
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,898 ریال
کمترین قیمت313898 ریال
بیشترین قیمت313898 ریال
تقاضا370 تن
پتروشیمی شازند
410 370
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 500100 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه500,000 ریال
کمترین قیمت500100 ریال
بیشترین قیمت500100 ریال
تقاضا60 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 462742 114 114
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه447,321 ریال
کمترین قیمت461999 ریال
بیشترین قیمت463999 ریال
تقاضا190 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 430499 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه411,535 ریال
کمترین قیمت428999 ریال
بیشترین قیمت431999 ریال
تقاضا60 تن
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 497500 10 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه497,000 ریال
کمترین قیمت497500 ریال
بیشترین قیمت497500 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 461728 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه455,000 ریال
کمترین قیمت461456 ریال
بیشترین قیمت461999 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 455999 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,000 ریال
کمترین قیمت455999 ریال
بیشترین قیمت455999 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
234 234
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟