یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

91.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 1 آذر 1401
از مجموع 53 هزارو 603 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 53 هزار و 391 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 91.1 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 24 آبان، از مجموع 53 هزارو 986 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 45 هزار و 965 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 85 درصد شد.

 مقایسه معاملات 24 آبان و 1 آذر


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 549466 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه535,000 ریال
کمترین قیمت546499 ریال
بیشترین قیمت576002 ریال
تقاضا710 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 635899 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه535,000 ریال
کمترین قیمت632589 ریال
بیشترین قیمت640666 ریال
تقاضا340 تن
پتروشیمی قائد بصیر
690 690
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 383641 0 84
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه383,641 ریال
کمترین قیمت383641 ریال
بیشترین قیمت383641 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 383641 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه383,641 ریال
کمترین قیمت383641 ریال
بیشترین قیمت383641 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 383641 420 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,641 ریال
کمترین قیمت383641 ریال
بیشترین قیمت383641 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 383641 189 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,641 ریال
کمترین قیمت383641 ریال
بیشترین قیمت383641 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 378307 806 806
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,307 ریال
کمترین قیمت378307 ریال
بیشترین قیمت378307 ریال
تقاضا806 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1415 1247
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 306888 3300 2990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,959 ریال
کمترین قیمت305089 ریال
بیشترین قیمت308159 ریال
تقاضا4340 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 304927 3201 3201
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,585 ریال
کمترین قیمت303650 ریال
بیشترین قیمت306999 ریال
تقاضا3498 تن
پتروشیمی جم
5000S Jam 249659 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,154 ریال
کمترین قیمت249258 ریال
بیشترین قیمت250230 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 310649 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه310,649 ریال
کمترین قیمت310649 ریال
بیشترین قیمت310649 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
ARM PCF55 310649 200 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,649 ریال
کمترین قیمت310649 ریال
بیشترین قیمت310649 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 399757 1600 1600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه311,702 ریال
کمترین قیمت397000 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا2040 تن
پتروشیمی شازند
8411 7981
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PC 1012UR 1075728 0 80
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,075,728 ریال
کمترین قیمت1075728 ریال
بیشترین قیمت1075728 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی خوزستان
0 80
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
06 EXC 1189478 0 9
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,189,478 ریال
کمترین قیمت1189478 ریال
بیشترین قیمت1189478 ریال
تقاضا9 تن
پتروشیمی خوزستان
0 9
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 306419 1850 1850
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,341 ریال
کمترین قیمت303999 ریال
بیشترین قیمت316899 ریال
تقاضا4370 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 302095 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,341 ریال
کمترین قیمت300499 ریال
بیشترین قیمت305305 ریال
تقاضا2640 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 272151 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,801 ریال
کمترین قیمت269700 ریال
بیشترین قیمت273569 ریال
تقاضا520 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 296859 1008 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,341 ریال
کمترین قیمت295999 ریال
بیشترین قیمت299299 ریال
تقاضا2688 تن
پتروشیمی مهاباد
4158 3318
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 258754 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه258,754 ریال
کمترین قیمت258754 ریال
بیشترین قیمت258754 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5030SA tabriz 269337 187 187
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,669 ریال
کمترین قیمت266900 ریال
بیشترین قیمت270519 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 285547 2805 2805
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه219,560 ریال
کمترین قیمت281000 ریال
بیشترین قیمت299999 ریال
تقاضا4994 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 231339 2304 2304
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه224,825 ریال
کمترین قیمت228420 ریال
بیشترین قیمت235779 ریال
تقاضا2784 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 234413 240 240
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه224,825 ریال
کمترین قیمت224960 ریال
بیشترین قیمت238825 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 236653 240 240
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه224,825 ریال
کمترین قیمت235888 ریال
بیشترین قیمت238000 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی لرستان
5776 5776
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 232245 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه224,957 ریال
کمترین قیمت230999 ریال
بیشترین قیمت240999 ریال
تقاضا1980 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 233534 3216 3216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,957 ریال
کمترین قیمت230799 ریال
بیشترین قیمت235599 ریال
تقاضا4032 تن
Bl3 Marun 224957 1694 836
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,957 ریال
کمترین قیمت224957 ریال
بیشترین قیمت224957 ریال
تقاضا1782 تن
پتروشیمی مارون
6516 5658
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 0 55 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,967 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 252782 1507 1507
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,967 ریال
کمترین قیمت251999 ریال
بیشترین قیمت253100 ریال
تقاضا1683 تن
پتروشیمی تبریز
1562 1507
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 227261 0 154
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه227,261 ریال
کمترین قیمت227261 ریال
بیشترین قیمت227261 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 227261 1804 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,261 ریال
کمترین قیمت227261 ریال
بیشترین قیمت227261 ریال
تقاضا594 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 232949 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,261 ریال
کمترین قیمت231000 ریال
بیشترین قیمت234999 ریال
تقاضا880 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 227529 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,261 ریال
کمترین قیمت227267 ریال
بیشترین قیمت228699 ریال
تقاضا3124 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 227261 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه227,261 ریال
کمترین قیمت227261 ریال
بیشترین قیمت227261 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 227261 504 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,261 ریال
کمترین قیمت227261 ریال
بیشترین قیمت227261 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
5828 4162
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 290397 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه240,181 ریال
کمترین قیمت286888 ریال
بیشترین قیمت295899 ریال
تقاضا2662 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 285729 1936 1936
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه235,040 ریال
کمترین قیمت283200 ریال
بیشترین قیمت290779 ریال
تقاضا2640 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 315747 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه252,668 ریال
کمترین قیمت307999 ریال
بیشترین قیمت327789 ریال
تقاضا3542 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 313444 44 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه237,978 ریال
کمترین قیمت305888 ریال
بیشترین قیمت320999 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 261861 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,217 ریال
کمترین قیمت259619 ریال
بیشترین قیمت265000 ریال
تقاضا2530 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 251217 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,217 ریال
کمترین قیمت251217 ریال
بیشترین قیمت251217 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420h 251217 3960 3784
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,217 ریال
کمترین قیمت251217 ریال
بیشترین قیمت251217 ریال
تقاضا4114 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 353757 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,778 ریال
کمترین قیمت347899 ریال
بیشترین قیمت356999 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 341088 800 800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,217 ریال
کمترین قیمت333333 ریال
بیشترین قیمت364999 ریال
تقاضا1330 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 267607 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,217 ریال
کمترین قیمت265789 ریال
بیشترین قیمت271889 ریال
تقاضا1890 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 258626 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,217 ریال
کمترین قیمت257569 ریال
بیشترین قیمت261269 ریال
تقاضا1752 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 251217 2310 2310
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,217 ریال
کمترین قیمت251217 ریال
بیشترین قیمت251217 ریال
تقاضا2376 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 422117 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,827 ریال
کمترین قیمت418999 ریال
بیشترین قیمت426899 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی لاله
11116 11116
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
FC 422 tabriz 325467 145 85
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه325,467 ریال
کمترین قیمت325467 ریال
بیشترین قیمت325467 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی تبریز
HS 221 tabriz 429111 400 400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه327,103 ریال
کمترین قیمت388999 ریال
بیشترین قیمت481999 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی تبریز
HS 321 tabriz 327103 420 400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه327,103 ریال
کمترین قیمت327103 ریال
بیشترین قیمت327103 ریال
تقاضا400 تن
پتروشیمی تبریز
965 885
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
TG 670S 279964 814 814
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه279,964 ریال
کمترین قیمت279964 ریال
بیشترین قیمت279964 ریال
تقاضا814 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 281186 0 220
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه281,186 ریال
کمترین قیمت281186 ریال
بیشترین قیمت281186 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 281186 2002 1386
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه281,186 ریال
کمترین قیمت281186 ریال
بیشترین قیمت281186 ریال
تقاضا1496 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 275038 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه270,878 ریال
کمترین قیمت273000 ریال
بیشترین قیمت282282 ریال
تقاضا2728 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 284017 1694 1694
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه265,598 ریال
کمترین قیمت283999 ریال
بیشترین قیمت284284 ریال
تقاضا2772 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 6116
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟