دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 1 آذر 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 1 آذر 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 1 آذر 1401 با 1,950 تن کاهش نسبت به 24 آبان 1401 از 60,553 تن به 58,603 تن رسید.

  مقایسه عرضه های سه‌شنبه 24 آبان و 1 آذر 1401

 


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش تغییری نداشته است و این هفته 690 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 44 تن افزایش یافت و از 1,371 تن عرضه به 1,415 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,609 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 373,032 ریال به 383,641 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 100 تن کاهش داشت و از 8,511 تن به 8,411 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,316 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 284,643 ریال به 288,959 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 3,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه داشت، امروز با 100 تن کاهش 3,300 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 3,572 تن کاهش یافت و از 7,730 تن به 4,158 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,476 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 255,817 ریال به 251,341 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 4,510 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز با 2,660 تن کاهش 1,850 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید LL 235F6 جم امروزبرخلاف هفته پیش که 880 تن عرضه سلف داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

4- پتروشیمی مهاباد عرضه گرید LLD 22b02 را 192 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,200 تن به 1,008 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 355 تن افزایش داشته و از 5,421 به 5,776 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 226 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 219,786 ریال به 219,560 ریال رسید.

2- هر چند گرید 5030SA تبریز هفته قبل در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 187 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

3- عرضه گرید 62N07UV لرستان امروز با 696 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 1,608 تن به 2,304 تن رسید.

4- گرید 52518 جم برخلاف هفته پیش که 2,805  تن عرضه سلف داشت، امروز 2,805 تن عرضه نقدی دارد.

5- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 6040UV‎ را 264 تن نسبت به هفته پایانی آبان کاهش داد  و از 504 تن به 240 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته قبل 154 تن افزایش داشته است و از 6,362 به 6,516 رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 910 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 225,867 ریال به 224,957 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید Bl3 را 154 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 1,540 تن به 1,694 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 54 تن کاهش یافت و از 1,508 تن عرضه به 1,562 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,349 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 254,316 ریال به 248,967 ریال رسید.

2- گرید 3840 شازند امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته گذشته 260 تن عرضه نقدی داشت.

3- پتروشیمی تبریز عرضه گرید 3840 را 506 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,001 تن به 1,507 تن رساند.

4- هر چند گرید 3840UA لرستان هفته قبل 192 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته گذشته 2,670تن کاهش داشت و از 8,498 تن عرضه به 5,828 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,375 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 224,886 ریال به 227,261 ریال رسید.

2- گرید EX5 مارون که هفته گذشته 660 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 30 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 506 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 را 2,486 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 5,500 تن به 3,014 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,698 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 237,483 ریال به 240,181 ریال رسید.

2- گرید PET-BG825 تندگویان برخلاف هفته گذشته که 132 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید PET- BG 841 تندگویان امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 44 تن عرضه سلف داشت.

4- گرید PET-BG731 تندگویان که از 26 مهر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز 44 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 3,960 تن افزایش داشته است و از 7,156 تن به 11,116 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,423 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 254,640 ریال به 251,217 ریال رسید.

2- عرضه گرید 2420h امیرکبیر امروز 1,430 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 2,530 تن به 3,960   تن رسید.

3- گرید LF 190 - 2119 آریاساسول که هفته قبل در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 1,518 تن عرضه سلف دارد.

4- پتروشیمی لاله عرضه گرید 2102TX00 را 1,012 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,298 تن به 2,310 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 175 تن کاهش داشت و از 1,140 تن عرضه به 965 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,754 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 324,349 ریال به 327,103 ریال رسید.

2- گرید های EPS100 و EPS300 که هفته گذشته هر کدام 180 تن عرضه سلف داشتند، امروز عرضه ای ندارند و غایب هستند.

3- گرید HS 221 تبریز که هفته پیش 390 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 10 تن افزایش 400 تن عرضه سلف دارد.

4- هر چند گرید HS 321 تبریز هفته قبل 320 تن عرضه نقدی داشت، امروز 100 تن افزایش یافت و 420 تن عرضه سلف دارد.

5- گرید FC 422 تبریز برخلاف هفته پیش که 70 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 75 تن افزایش 145 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 6,512 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,104 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 277,982 ریال به 270,878 ریال رسید.

2- گرید Super Bright TG645 تندگویان امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پایانی آبان 484 تن عرضه سلف داشت.

3- گرید TG 670S تندگیوان بعد از 2 ماه غیبت امروز با 814 تن عرضه سلف در بین عرضه های پت نساجی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های  استایرن بوتادین رابر ( SBR)

2- گرید 1712 تخت جمشید امروز 443 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 363 تن به 806 تن رسید.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 535,000 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 535,000 140 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
690 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 383,641 189 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 383,641 420 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 378,307 806 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1415 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 288,959 330 2970
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 303,585 1012 2189
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
5000S Jam 249,154 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 310,649 200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 311,702 1600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3252 5159
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 251,341 200 1650
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 251,341 1100 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 243,801 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 251,341 1008 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
2508 1650
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 258,754 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5030SA tabriz 254,669 187 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 219,560 1012 1793
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 224,825 2304 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 224,825 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 224,825 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3983 1793
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 224,957 1606 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 224,957 3216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 224,957 1694 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6516 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 248,967 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 248,967 1507 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1562 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 227,261 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 227,261 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 227,261 3014 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 227,261 504 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
5828 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 240,181 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 235,040 1936 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 252,668 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 237,978 44 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 251,217 1518 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 251,217 396 3564
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 263,778 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 251,217 800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 251,217 1300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 251,217 1008 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 251,217 2310 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 273,827 110 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
7552 3564
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
FC 422 tabriz 325,467 145 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 221 tabriz 327,103 400 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321 tabriz 327,103 420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
965 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG 670S 279,964 814 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 281,186 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 270,878 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 265,598 1694 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟