یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

96.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 30 آبان 1401
از مجموع 26 هزارو 626 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 25 هزار و 801 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.9 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 23 آبان 1401، از مجموع 25 هزارو 342 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار و 955 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد شد.

 مقایسه معاملات 23 و 30 آبان


نمودار معاملات 


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 305251 3003 3003
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه199,544 ریال
کمترین قیمت303009 ریال
بیشترین قیمت310310 ریال
تقاضا5533 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 304431 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه199,544 ریال
کمترین قیمت302000 ریال
بیشترین قیمت308699 ریال
تقاضا2680 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 222349 451 451
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه222,349 ریال
کمترین قیمت222349 ریال
بیشترین قیمت222350 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 282832 2772 2618
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه199,544 ریال
کمترین قیمت276888 ریال
بیشترین قیمت295159 ریال
تقاضا3762 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 281677 260 260
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه199,544 ریال
کمترین قیمت280280 ریال
بیشترین قیمت284559 ریال
تقاضا500 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 294121 2360 2360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه199,544 ریال
کمترین قیمت288899 ریال
بیشترین قیمت300989 ریال
تقاضا3800 تن
پتروشیمی غدیر
10246 10092
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220 shazand 365185 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه365,185 ریال
کمترین قیمت365185 ریال
بیشترین قیمت365185 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
0 20
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 388464 336 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت386999 ریال
بیشترین قیمت392789 ریال
تقاضا792 تن
510L Jam 280508 480 480
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت276999 ریال
بیشترین قیمت300999 ریال
تقاضا552 تن
510L Jam 321011 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت301301 ریال
بیشترین قیمت345519 ریال
تقاضا648 تن
550J Jam 263847 0 96
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت263847 ریال
بیشترین قیمت263847 ریال
تقاضا96 تن
550J Jam 263847 312 216
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت263847 ریال
بیشترین قیمت263847 ریال
تقاضا216 تن
SF 060 polynar 269029 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت266847 ریال
بیشترین قیمت271519 ریال
تقاضا620 تن
پتروشیمی پلی نار
HP 550J 297747 450 450
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت293000 ریال
بیشترین قیمت320777 ریال
تقاضا810 تن
510L khomin 303602 1550 1550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت302500 ریال
بیشترین قیمت309569 ریال
تقاضا2420 تن
RG 1102 XK Rejal 263847 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت263847 ریال
بیشترین قیمت263847 ریال
تقاضا261 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 263847 0 87
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت263847 ریال
بیشترین قیمت263847 ریال
تقاضا87 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 263847 522 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت263847 ریال
بیشترین قیمت263847 ریال
تقاضا435 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 369978 600 600
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت366999 ریال
بیشترین قیمت376569 ریال
تقاضا940 تن
پتروشیمی شازند
510L Arak 284723 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت282888 ریال
بیشترین قیمت285999 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 381541 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت378679 ریال
بیشترین قیمت385889 ریال
تقاضا682 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 306684 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت303999 ریال
بیشترین قیمت310899 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 315081 1496 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت312333 ریال
بیشترین قیمت320000 ریال
تقاضا2046 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 337803 441 441
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت324999 ریال
بیشترین قیمت351999 ریال
تقاضا630 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 290391 441 441
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت286999 ریال
بیشترین قیمت303000 ریال
تقاضا525 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 263847 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت263847 ریال
بیشترین قیمت263847 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 263847 441 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,847 ریال
کمترین قیمت263847 ریال
بیشترین قیمت263847 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
9294 9294
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S jam 386687 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,755 ریال
کمترین قیمت385559 ریال
بیشترین قیمت387700 ریال
تقاضا187 تن
440L jam 515600 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,062 ریال
کمترین قیمت510000 ریال
بیشترین قیمت519289 ریال
تقاضا418 تن
440G jam 491907 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,588 ریال
کمترین قیمت477039 ریال
بیشترین قیمت520520 ریال
تقاضا396 تن
548R jam 454841 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,062 ریال
کمترین قیمت449000 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا704 تن
548T jam 446201 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,062 ریال
کمترین قیمت435789 ریال
بیشترین قیمت460813 ریال
تقاضا132 تن
RP340 jam 381083 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,755 ریال
کمترین قیمت380620 ریال
بیشترین قیمت381700 ریال
تقاضا220 تن
RPX-345S jam 383084 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,755 ریال
کمترین قیمت380029 ریال
بیشترین قیمت387444 ریال
تقاضا154 تن
EPX-3130UV jam 480749 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه294,122 ریال
کمترین قیمت460444 ریال
بیشترین قیمت490000 ریال
تقاضا220 تن
PNR 230c polynar 490628 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,132 ریال
کمترین قیمت486999 ریال
بیشترین قیمت495899 ریال
تقاضا380 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 568848 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,132 ریال
کمترین قیمت562000 ریال
بیشترین قیمت577777 ریال
تقاضا696 تن
پتروشیمی رجال
EPC40R shazand 482544 660 660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,062 ریال
کمترین قیمت478960 ریال
بیشترین قیمت500005 ریال
تقاضا1340 تن
پتروشیمی شازند
RP340R maron 358184 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,755 ریال
کمترین قیمت356589 ریال
بیشترین قیمت360000 ریال
تقاضا924 تن
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 420033 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,062 ریال
کمترین قیمت416999 ریال
بیشترین قیمت426899 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 575070 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,132 ریال
کمترین قیمت551000 ریال
بیشترین قیمت590000 ریال
تقاضا546 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 531209 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,759 ریال
کمترین قیمت523230 ریال
بیشترین قیمت550550 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 325085 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,755 ریال
کمترین قیمت322019 ریال
بیشترین قیمت340789 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 325445 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,694 ریال
کمترین قیمت322999 ریال
بیشترین قیمت327009 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 459133 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,596 ریال
کمترین قیمت454999 ریال
بیشترین قیمت463400 ریال
تقاضا126 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
4506 4506
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 295068 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,164 ریال
کمترین قیمت291241 ریال
بیشترین قیمت299721 ریال
تقاضا720 تن
RG 1104 K-rejal 265164 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,164 ریال
کمترین قیمت265164 ریال
بیشترین قیمت265164 ریال
تقاضا348 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 265164 770 770
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,164 ریال
کمترین قیمت265164 ریال
بیشترین قیمت265164 ریال
تقاضا770 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 292354 546 546
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,164 ریال
کمترین قیمت286695 ریال
بیشترین قیمت299599 ریال
تقاضا651 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2144 2144
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,657 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
220 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD485D96FAA 439683 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,683 ریال
کمترین قیمت439683 ریال
بیشترین قیمت439683 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه478,754 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 454449 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه443,736 ریال
کمترین قیمت450899 ریال
بیشترین قیمت457999 ریال
تقاضا76 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 424425 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه424,425 ریال
کمترین قیمت424425 ریال
بیشترین قیمت424425 ریال
تقاضا38 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 0 60 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه381,983 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,863 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 446557 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,683 ریال
کمترین قیمت446557 ریال
بیشترین قیمت446557 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
216 116
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟