یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

85 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 24 آبان 1401
از مجموع 53 هزارو 986 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 45 هزار و 965 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 85 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 17 آبان، از مجموع 63 هزارو 638 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 59 هزار و 877 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 94 درصد شد.

 مقایسه معاملات 17 آبان و 24 آبان


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 535000 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه535,000 ریال
کمترین قیمت535000 ریال
بیشترین قیمت535000 ریال
تقاضا15 تن
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 535000 550 535
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه535,000 ریال
کمترین قیمت535000 ریال
بیشترین قیمت535000 ریال
تقاضا545 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 612540 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه535,000 ریال
کمترین قیمت606999 ریال
بیشترین قیمت616999 ریال
تقاضا270 تن
پتروشیمی قائد بصیر
690 690
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 373032 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه373,032 ریال
کمترین قیمت373032 ریال
بیشترین قیمت373032 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 373032 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه373,032 ریال
کمترین قیمت373032 ریال
بیشترین قیمت373032 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 373032 302 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,032 ریال
کمترین قیمت373032 ریال
بیشترین قیمت373032 ریال
تقاضا91 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 373032 706 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,032 ریال
کمترین قیمت373032 ریال
بیشترین قیمت373032 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 366948 363 363
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,948 ریال
کمترین قیمت366948 ریال
بیشترین قیمت366948 ریال
تقاضا363 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1371 937
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 288027 4510 4510
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,817 ریال
کمترین قیمت285899 ریال
بیشترین قیمت291999 ریال
تقاضا7216 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 263616 880 880
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه255,817 ریال
کمترین قیمت262516 ریال
بیشترین قیمت265719 ریال
تقاضا1111 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 288997 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,817 ریال
کمترین قیمت287559 ریال
بیشترین قیمت290889 ریال
تقاضا2420 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 248142 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,142 ریال
کمترین قیمت248142 ریال
بیشترین قیمت248142 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 274503 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,817 ریال
کمترین قیمت271111 ریال
بیشترین قیمت276899 ریال
تقاضا1920 تن
پتروشیمی مهاباد
7730 7730
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 285480 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه262,279 ریال
کمترین قیمت281699 ریال
بیشترین قیمت288888 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 274129 2805 2805
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه219,786 ریال
کمترین قیمت271559 ریال
بیشترین قیمت283189 ریال
تقاضا4268 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 246146 1608 1608
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه225,017 ریال
کمترین قیمت242589 ریال
بیشترین قیمت248899 ریال
تقاضا2136 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 229178 504 504
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه225,017 ریال
کمترین قیمت228330 ریال
بیشترین قیمت230999 ریال
تقاضا624 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 229661 504 504
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه225,017 ریال
کمترین قیمت228330 ریال
بیشترین قیمت231333 ریال
تقاضا720 تن
پتروشیمی لرستان
5421 5421
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 225867 0 176
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه225,867 ریال
کمترین قیمت225867 ریال
بیشترین قیمت225867 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 225867 1606 990
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه225,867 ریال
کمترین قیمت225867 ریال
بیشترین قیمت225867 ریال
تقاضا1034 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 225867 0 168
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه225,867 ریال
کمترین قیمت225867 ریال
بیشترین قیمت225867 ریال
تقاضا168 تن
Bl3 Bakhtar 225867 3216 2928
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه225,867 ریال
کمترین قیمت225867 ریال
بیشترین قیمت225867 ریال
تقاضا3168 تن
Bl3 Marun 225867 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه225,867 ریال
کمترین قیمت225867 ریال
بیشترین قیمت225867 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 225867 1540 1232
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه225,867 ریال
کمترین قیمت225867 ریال
بیشترین قیمت225867 ریال
تقاضا1452 تن
پتروشیمی مارون
6362 5560
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 263310 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,316 ریال
کمترین قیمت262999 ریال
بیشترین قیمت264555 ریال
تقاضا77 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 268120 1001 1001
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,316 ریال
کمترین قیمت266999 ریال
بیشترین قیمت269559 ریال
تقاضا1364 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Arak 260721 260 260
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,316 ریال
کمترین قیمت257489 ریال
بیشترین قیمت265002 ریال
تقاضا300 تن
پتروشیمی شازند
3840UA lorestan 254316 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه254,316 ریال
کمترین قیمت254316 ریال
بیشترین قیمت254316 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی لرستان
3840UA lorestan 254316 192 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,316 ریال
کمترین قیمت254316 ریال
بیشترین قیمت254316 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی لرستان
1508 1508
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 286822 3400 3400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه284,643 ریال
کمترین قیمت286230 ریال
بیشترین قیمت288999 ریال
تقاضا3590 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 299077 0 275
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه299,077 ریال
کمترین قیمت299077 ریال
بیشترین قیمت299077 ریال
تقاضا275 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 299077 3201 2365
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,077 ریال
کمترین قیمت299077 ریال
بیشترین قیمت299077 ریال
تقاضا2541 تن
پتروشیمی جم
5000S Jam 273603 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,593 ریال
کمترین قیمت271999 ریال
بیشترین قیمت274999 ریال
تقاضا253 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,170 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 390152 1600 1600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,216 ریال
کمترین قیمت383000 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا1900 تن
پتروشیمی شازند
8511 7750
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 224886 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه224,886 ریال
کمترین قیمت224886 ریال
بیشترین قیمت224886 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 224886 1804 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,886 ریال
کمترین قیمت224886 ریال
بیشترین قیمت224886 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 224886 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه224,886 ریال
کمترین قیمت224886 ریال
بیشترین قیمت224886 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 224886 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,886 ریال
کمترین قیمت224886 ریال
بیشترین قیمت224886 ریال
تقاضا50 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 224886 660 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,886 ریال
کمترین قیمت224886 ریال
بیشترین قیمت224886 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 224886 0 231
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه224,886 ریال
کمترین قیمت224886 ریال
بیشترین قیمت224886 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی مهر
F7000 Mehr 224886 5500 2651
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,886 ریال
کمترین قیمت224886 ریال
بیشترین قیمت224886 ریال
تقاضا2904 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 224886 504 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,886 ریال
کمترین قیمت224886 ریال
بیشترین قیمت224886 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی میاندوآب
8498 3662
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 291091 1562 1562
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه237,483 ریال
کمترین قیمت289010 ریال
بیشترین قیمت295999 ریال
تقاضا2002 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 306262 1760 1760
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه232,501 ریال
کمترین قیمت301100 ریال
بیشترین قیمت308800 ریال
تقاضا2288 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 321152 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه249,582 ریال
کمترین قیمت315999 ریال
بیشترین قیمت326000 ریال
تقاضا3498 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 299731 132 132
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه241,990 ریال
کمترین قیمت298000 ریال
بیشترین قیمت301999 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 316500 44 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه251,717 ریال
کمترین قیمت311999 ریال
بیشترین قیمت318000 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420h 272924 2530 2530
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,640 ریال
کمترین قیمت271000 ریال
بیشترین قیمت276699 ریال
تقاضا3960 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 367443 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,372 ریال
کمترین قیمت366879 ریال
بیشترین قیمت367888 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 367902 800 800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه254,640 ریال
کمترین قیمت365000 ریال
بیشترین قیمت370899 ریال
تقاضا2290 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 281969 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه254,640 ریال
کمترین قیمت279789 ریال
بیشترین قیمت287999 ریال
تقاضا2620 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 277588 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,640 ریال
کمترین قیمت276002 ریال
بیشترین قیمت279749 ریال
تقاضا2712 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 277204 1298 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,640 ریال
کمترین قیمت275569 ریال
بیشترین قیمت278999 ریال
تقاضا3366 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 426550 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,558 ریال
کمترین قیمت421960 ریال
بیشترین قیمت429999 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی لاله
7156 7156
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EPS100 633966 0 45
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه633,966 ریال
کمترین قیمت633966 ریال
بیشترین قیمت633966 ریال
تقاضا45 تن
EPS300 661997 50 50
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه633,966 ریال
کمترین قیمت660000 ریال
بیشترین قیمت665559 ریال
تقاضا60 تن
EPS300 633966 55 55
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه633,966 ریال
کمترین قیمت633966 ریال
بیشترین قیمت633966 ریال
تقاضا55 تن
EPS300 633966 50 50
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه633,966 ریال
کمترین قیمت633966 ریال
بیشترین قیمت633966 ریال
تقاضا50 تن
EPS100 633966 150 105
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه633,966 ریال
کمترین قیمت633966 ریال
بیشترین قیمت633966 ریال
تقاضا110 تن
FC 422 1211598 70 70
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,727 ریال
کمترین قیمت1166999 ریال
بیشترین قیمت1255519 ریال
تقاضا135 تن
پتروشیمی تبریز
221 HS 1578710 390 390
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,349 ریال
کمترین قیمت1531111 ریال
بیشترین قیمت1688919 ریال
تقاضا540 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 1436676 320 320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,349 ریال
کمترین قیمت1355555 ریال
بیشترین قیمت1550000 ریال
تقاضا430 تن
پتروشیمی تبریز
1085 1085
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟