یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

98.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 23 آبان 1401
از مجموع 25 هزارو 342 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار و 955 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 16 آبان 1401، از مجموع 20 هزارو 613 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 18 هزار و 926  تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.8 درصد شد.

 مقایسه معاملات 16 و 23 آبان


نمودار معاملات 


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 317177 1310 1310
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه194,871 ریال
کمترین قیمت315359 ریال
بیشترین قیمت319111 ریال
تقاضا3300 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 312737 3091 3091
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه194,871 ریال
کمترین قیمت310119 ریال
بیشترین قیمت321899 ریال
تقاضا6292 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 218255 451 451
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه218,255 ریال
کمترین قیمت218255 ریال
بیشترین قیمت218256 ریال
تقاضا605 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 335962 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه194,871 ریال
کمترین قیمت333799 ریال
بیشترین قیمت339555 ریال
تقاضا2882 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 265607 792 792
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه224,101 ریال
کمترین قیمت260529 ریال
بیشترین قیمت290999 ریال
تقاضا924 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 257724 1210 1210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه224,101 ریال
کمترین قیمت257720 ریال
بیشترین قیمت257730 ریال
تقاضا1254 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 299954 2040 2040
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه194,871 ریال
کمترین قیمت295001 ریال
بیشترین قیمت310000 ریال
تقاضا3340 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 319482 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه194,871 ریال
کمترین قیمت318000 ریال
بیشترین قیمت329999 ریال
تقاضا1150 تن
پتروشیمی غدیر
10206 10206
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP 550J 348569 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت345999 ریال
بیشترین قیمت351669 ریال
تقاضا460 تن
510L khomin 360265 950 950
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت358999 ریال
بیشترین قیمت362999 ریال
تقاضا1930 تن
552R Jam 376697 576 576
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت374999 ریال
بیشترین قیمت378378 ریال
تقاضا1248 تن
510L Jam 375217 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت373789 ریال
بیشترین قیمت377879 ریال
تقاضا1320 تن
510L Jam 360636 360 360
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت355889 ریال
بیشترین قیمت366000 ریال
تقاضا960 تن
550J Jam 368779 72 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت368659 ریال
بیشترین قیمت368899 ریال
تقاضا120 تن
SF 060 polynar 372552 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت370999 ریال
بیشترین قیمت376569 ریال
تقاضا1000 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102K 336647 109 109
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت333899 ریال
بیشترین قیمت341341 ریال
تقاضا174 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal 349474 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت347000 ریال
بیشترین قیمت358777 ریال
تقاضا457 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 365139 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت363888 ریال
بیشترین قیمت366999 ریال
تقاضا1196 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 356446 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت353999 ریال
بیشترین قیمت358999 ریال
تقاضا370 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 266479 131 109
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت266479 ریال
بیشترین قیمت266479 ریال
تقاضا109 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 266479 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت266479 ریال
بیشترین قیمت266479 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی رجال
510L Arak 364971 460 460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت362999 ریال
بیشترین قیمت367889 ریال
تقاضا980 تن
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 328831 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,468 ریال
کمترین قیمت326999 ریال
بیشترین قیمت345000 ریال
تقاضا2380 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 371724 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت368888 ریال
بیشترین قیمت373000 ریال
تقاضا2068 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 372196 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت370519 ریال
بیشترین قیمت374000 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 287029 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت283999 ریال
بیشترین قیمت290290 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 373367 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت371489 ریال
بیشترین قیمت375999 ریال
تقاضا735 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 361185 441 441
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت359999 ریال
بیشترین قیمت368900 ریال
تقاضا882 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 354137 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه266,479 ریال
کمترین قیمت348666 ریال
بیشترین قیمت356888 ریال
تقاضا735 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
9336 9336
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S jam 379647 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,023 ریال
کمترین قیمت378689 ریال
بیشترین قیمت380899 ریال
تقاضا143 تن
440L jam 540130 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,634 ریال
کمترین قیمت534000 ریال
بیشترین قیمت546899 ریال
تقاضا660 تن
440G jam 572911 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه276,157 ریال
کمترین قیمت570000 ریال
بیشترین قیمت576999 ریال
تقاضا528 تن
548R jam 462782 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,634 ریال
کمترین قیمت455009 ریال
بیشترین قیمت467579 ریال
تقاضا814 تن
548T jam 421055 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,634 ریال
کمترین قیمت420378 ریال
بیشترین قیمت421999 ریال
تقاضا176 تن
RP340 jam 380272 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,023 ریال
کمترین قیمت378960 ریال
بیشترین قیمت381900 ریال
تقاضا286 تن
RPX-345S jam 387334 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,023 ریال
کمترین قیمت386999 ریال
بیشترین قیمت388000 ریال
تقاضا264 تن
EPX-3130UV jam 678892 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,560 ریال
کمترین قیمت666666 ریال
بیشترین قیمت700009 ریال
تقاضا154 تن
EPX-3130UV jam 632201 88 88
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه296,560 ریال
کمترین قیمت626888 ریال
بیشترین قیمت635999 ریال
تقاضا176 تن
PNR 230c polynar 540873 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه329,256 ریال
کمترین قیمت539000 ریال
بیشترین قیمت546546 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 651267 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه329,256 ریال
کمترین قیمت646111 ریال
بیشترین قیمت653888 ریال
تقاضا587 تن
پتروشیمی رجال
RP340R maron 357826 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,023 ریال
کمترین قیمت355500 ریال
بیشترین قیمت360989 ریال
تقاضا1254 تن
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 408034 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,634 ریال
کمترین قیمت405900 ریال
بیشترین قیمت412269 ریال
تقاضا441 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 649205 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه329,256 ریال
کمترین قیمت645500 ریال
بیشترین قیمت651100 ریال
تقاضا567 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 641733 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه309,115 ریال
کمترین قیمت633789 ریال
بیشترین قیمت653519 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 356175 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,023 ریال
کمترین قیمت354699 ریال
بیشترین قیمت358879 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 372801 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,250 ریال
کمترین قیمت368888 ریال
بیشترین قیمت376888 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3224 3224
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 291451 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,787 ریال
کمترین قیمت289478 ریال
بیشترین قیمت297297 ریال
تقاضا504 تن
RG 1104 K-rejal 267787 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,787 ریال
کمترین قیمت267787 ریال
بیشترین قیمت267787 ریال
تقاضا522 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 288439 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,787 ریال
کمترین قیمت269999 ریال
بیشترین قیمت295182 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 291666 546 546
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,787 ریال
کمترین قیمت289612 ریال
بیشترین قیمت297190 ریال
تقاضا567 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2054 2054
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,963 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
220 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,863 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD485D96FAA 445683 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,683 ریال
کمترین قیمت445683 ریال
بیشترین قیمت445683 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 0 20 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه466,462 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 426039 57 57
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه417,425 ریال
کمترین قیمت425559 ریال
بیشترین قیمت426999 ریال
تقاضا95 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 0 45 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه375,683 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
DDB280D48FAA 475000 60 60
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه475,000 ریال
کمترین قیمت475000 ریال
بیشترین قیمت475000 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,863 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 439683 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,683 ریال
کمترین قیمت439683 ریال
بیشترین قیمت439683 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
302 157
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟