یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

94 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 17 آبان 1401
از مجموع 63 هزارو 638 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 59 هزار و 877 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 94 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 10 آبان، از مجموع 67 هزارو 23 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 50 هزار و 358 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 75.1 درصد شد.

 مقایسه معاملات 10 آبان و 17 آبان


نمودار معاملات 


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 530000 0 65
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه530,000 ریال
کمترین قیمت530000 ریال
بیشترین قیمت530000 ریال
تقاضا65 تن
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 530000 750 590
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه530,000 ریال
کمترین قیمت530000 ریال
بیشترین قیمت530000 ریال
تقاضا600 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 591798 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه530,000 ریال
کمترین قیمت588999 ریال
بیشترین قیمت594009 ریال
تقاضا290 تن
پتروشیمی قائد بصیر
890 795
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 379083 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه379,083 ریال
کمترین قیمت379083 ریال
بیشترین قیمت379083 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 379083 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,083 ریال
کمترین قیمت379083 ریال
بیشترین قیمت379083 ریال
تقاضا1008 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 379083 302 222
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,083 ریال
کمترین قیمت379083 ریال
بیشترین قیمت379083 ریال
تقاضا222 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 373231 1008 464
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,231 ریال
کمترین قیمت373231 ریال
بیشترین قیمت373231 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی تخت جمشید
2318 1714
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 295196 4004 4004
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,688 ریال
کمترین قیمت293989 ریال
بیشترین قیمت296999 ریال
تقاضا8580 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 287102 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,688 ریال
کمترین قیمت285620 ریال
بیشترین قیمت289009 ریال
تقاضا2660 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 289537 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,688 ریال
کمترین قیمت288779 ریال
بیشترین قیمت291291 ریال
تقاضا2088 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 290887 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,688 ریال
کمترین قیمت289999 ریال
بیشترین قیمت292001 ریال
تقاضا624 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 273963 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,688 ریال
کمترین قیمت271960 ریال
بیشترین قیمت275989 ریال
تقاضا1008 تن
پتروشیمی مهاباد
6304 6304
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T Arya 272663 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه262,357 ریال
کمترین قیمت272379 ریال
بیشترین قیمت273000 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی آریا ساسول
1922T lale 279517 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه262,357 ریال
کمترین قیمت278699 ریال
بیشترین قیمت279999 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی لاله
264 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 311998 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه217,948 ریال
کمترین قیمت307999 ریال
بیشترین قیمت315315 ریال
تقاضا594 تن
پتروشیمی بندرامام
5030SA tabriz 276842 187 187
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه252,604 ریال
کمترین قیمت273222 ریال
بیشترین قیمت277889 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 276900 2805 2805
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه217,948 ریال
کمترین قیمت275960 ریال
بیشترین قیمت279789 ریال
تقاضا4972 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 278847 864 864
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه223,136 ریال
کمترین قیمت275888 ریال
بیشترین قیمت292999 ریال
تقاضا2232 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 239243 864 864
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه223,136 ریال
کمترین قیمت233960 ریال
بیشترین قیمت245245 ریال
تقاضا1104 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 241405 864 864
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه223,136 ریال
کمترین قیمت238960 ریال
بیشترین قیمت250999 ریال
تقاضا1320 تن
پتروشیمی لرستان
5804 5804
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 224497 0 550
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه224,497 ریال
کمترین قیمت224497 ریال
بیشترین قیمت224497 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی آریا ساسول
HBM 5510 224497 1914 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,497 ریال
کمترین قیمت224497 ریال
بیشترین قیمت224497 ریال
تقاضا1100 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 245270 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه224,497 ریال
کمترین قیمت244000 ریال
بیشترین قیمت247899 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 238643 3216 3216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,497 ریال
کمترین قیمت236999 ریال
بیشترین قیمت241879 ریال
تقاضا3936 تن
Bl3 Marun 242383 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,497 ریال
کمترین قیمت240513 ریال
بیشترین قیمت245589 ریال
تقاضا2156 تن
پتروشیمی مارون
7946 7682
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 249596 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه249,596 ریال
کمترین قیمت249596 ریال
بیشترین قیمت249596 ریال
تقاضا11 تن
پتروشیمی تبریز
3030UA 249596 55 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,596 ریال
کمترین قیمت249596 ریال
بیشترین قیمت249596 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 253117 1518 1518
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,596 ریال
کمترین قیمت251711 ریال
بیشترین قیمت255899 ریال
تقاضا1815 تن
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 249596 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه249,596 ریال
کمترین قیمت249596 ریال
بیشترین قیمت249596 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی لرستان
3840UA lorestan 249596 240 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,596 ریال
کمترین قیمت249596 ریال
بیشترین قیمت249596 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی لرستان
1813 1765
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 287969 3600 3600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,264 ریال
کمترین قیمت287066 ریال
بیشترین قیمت289899 ریال
تقاضا3830 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 308722 3201 3201
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه296,577 ریال
کمترین قیمت307099 ریال
بیشترین قیمت310619 ریال
تقاضا3916 تن
پتروشیمی جم
5000S Jam 271499 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,600 ریال
کمترین قیمت271499 ریال
بیشترین قیمت271499 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 303869 300 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,869 ریال
کمترین قیمت303869 ریال
بیشترین قیمت303869 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 415897 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,907 ریال
کمترین قیمت412009 ریال
بیشترین قیمت420000 ریال
تقاضا2360 تن
پتروشیمی شازند
8711 8511
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 223071 0 220
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه223,071 ریال
کمترین قیمت223071 ریال
بیشترین قیمت223071 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 223071 1804 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه223,071 ریال
کمترین قیمت223071 ریال
بیشترین قیمت223071 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 223071 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه223,071 ریال
کمترین قیمت223071 ریال
بیشترین قیمت223071 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 223071 990 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه223,071 ریال
کمترین قیمت223071 ریال
بیشترین قیمت223071 ریال
تقاضا1144 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 225881 5016 5016
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه223,071 ریال
کمترین قیمت225222 ریال
بیشترین قیمت228777 ریال
تقاضا5555 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 223071 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه223,071 ریال
کمترین قیمت223071 ریال
بیشترین قیمت223071 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 223071 504 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه223,071 ریال
کمترین قیمت223071 ریال
بیشترین قیمت223071 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی میاندوآب
8314 7356
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 303151 1232 1232
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه244,969 ریال
کمترین قیمت300300 ریال
بیشترین قیمت306899 ریال
تقاضا2376 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 309779 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه239,931 ریال
کمترین قیمت308000 ریال
بیشترین قیمت311111 ریال
تقاضا2420 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 289687 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه257,206 ریال
کمترین قیمت285569 ریال
بیشترین قیمت299899 ریال
تقاضا3058 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 288632 594 594
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه249,528 ریال
کمترین قیمت287100 ریال
بیشترین قیمت291009 ریال
تقاضا858 تن
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 298786 154 154
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,365 ریال
کمترین قیمت296003 ریال
بیشترین قیمت300500 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 280805 1518 1518
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,716 ریال
کمترین قیمت277799 ریال
بیشترین قیمت285888 ریال
تقاضا4246 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 276847 2508 2508
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,716 ریال
کمترین قیمت275499 ریال
بیشترین قیمت283888 ریال
تقاضا4444 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 353795 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,452 ریال
کمترین قیمت350509 ریال
بیشترین قیمت356999 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 343020 700 700
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه254,716 ریال
کمترین قیمت340559 ریال
بیشترین قیمت345999 ریال
تقاضا1790 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 280175 1400 1400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه254,716 ریال
کمترین قیمت277889 ریال
بیشترین قیمت284799 ریال
تقاضا2960 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 282586 768 768
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,716 ریال
کمترین قیمت280999 ریال
بیشترین قیمت283999 ریال
تقاضا2496 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 282773 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,716 ریال
کمترین قیمت280999 ریال
بیشترین قیمت285960 ریال
تقاضا1056 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 282017 418 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,716 ریال
کمترین قیمت280960 ریال
بیشترین قیمت283009 ریال
تقاضا1474 تن
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 279101 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,716 ریال
کمترین قیمت277000 ریال
بیشترین قیمت281299 ریال
تقاضا2420 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 387799 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,640 ریال
کمترین قیمت386999 ریال
بیشترین قیمت389999 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی لاله
8652 8652
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 0 330 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,770 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 0 280 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,770 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
610 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 417425 0 57
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه417,425 ریال
کمترین قیمت417425 ریال
بیشترین قیمت417425 ریال
تقاضا57 تن
Super Bright- TG641 286462 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,462 ریال
کمترین قیمت286462 ریال
بیشترین قیمت286462 ریال
تقاضا1298 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 277083 770 770
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,657 ریال
کمترین قیمت276699 ریال
بیشترین قیمت279999 ریال
تقاضا2728 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 275657 1232 1232
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه275,657 ریال
کمترین قیمت275657 ریال
بیشترین قیمت275657 ریال
تقاضا1232 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 270123 2354 2354
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه270,123 ریال
کمترین قیمت270123 ریال
بیشترین قیمت270123 ریال
تقاضا2354 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 278029 770 770
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه278,029 ریال
کمترین قیمت278029 ریال
بیشترین قیمت278029 ریال
تقاضا770 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 278029 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,029 ریال
کمترین قیمت278029 ریال
بیشترین قیمت278029 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 6569
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟