یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

91.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 16 آبان 1401
از مجموع 20 هزارو 613 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 18 هزار و 926 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.8 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 9 آبان 1401، از مجموع 24 هزارو 825 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار و 290 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.8 درصد شد.

 مقایسه معاملات 9 و 16 آبان


نمودار معاملات 


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 221079 451 451
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه221,079 ریال
کمترین قیمت221079 ریال
بیشترین قیمت221079 ریال
تقاضا605 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 320658 2310 1078
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه197,392 ریال
کمترین قیمت318999 ریال
بیشترین قیمت322999 ریال
تقاضا5522 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 308794 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه197,392 ریال
کمترین قیمت305960 ریال
بیشترین قیمت311888 ریال
تقاضا2600 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 292942 2340 2340
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه197,392 ریال
کمترین قیمت290559 ریال
بیشترین قیمت294989 ریال
تقاضا5160 تن
پتروشیمی غدیر
5801 4569
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP 550J 363850 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت360513 ریال
بیشترین قیمت368888 ریال
تقاضا900 تن
510L khomin 368426 950 950
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت367000 ریال
بیشترین قیمت372509 ریال
تقاضا2900 تن
552R Jam 389070 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت386569 ریال
بیشترین قیمت390999 ریال
تقاضا1320 تن
510L Jam 377319 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت375888 ریال
بیشترین قیمت378099 ریال
تقاضا1896 تن
550J Jam 380569 96 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت377899 ریال
بیشترین قیمت382780 ریال
تقاضا288 تن
SF 060 polynar 376860 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت374999 ریال
بیشترین قیمت378780 ریال
تقاضا1080 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 380705 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت378899 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا544 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 364607 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت361999 ریال
بیشترین قیمت366999 ریال
تقاضا1566 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 372960 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت371111 ریال
بیشترین قیمت373999 ریال
تقاضا392 تن
پتروشیمی رجال
Z30s Ar 369340 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت367409 ریال
بیشترین قیمت370999 ریال
تقاضا680 تن
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 358236 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه286,674 ریال
کمترین قیمت356000 ریال
بیشترین قیمت376999 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 380338 1496 1496
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت376009 ریال
بیشترین قیمت384159 ریال
تقاضا3300 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 381337 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت386999 ریال
تقاضا1122 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 375956 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت373999 ریال
بیشترین قیمت377999 ریال
تقاضا1176 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 370601 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت367999 ریال
بیشترین قیمت372999 ریال
تقاضا1155 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 335404 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,447 ریال
کمترین قیمت329900 ریال
بیشترین قیمت338899 ریال
تقاضا840 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
8544 8544
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S jam 378319 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,871 ریال
کمترین قیمت377777 ریال
بیشترین قیمت378899 ریال
تقاضا143 تن
440L jam 499462 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,526 ریال
کمترین قیمت494900 ریال
بیشترین قیمت510999 ریال
تقاضا462 تن
440G jam 455180 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,045 ریال
کمترین قیمت441002 ریال
بیشترین قیمت468899 ریال
تقاضا176 تن
548R jam 465260 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,526 ریال
کمترین قیمت457444 ریال
بیشترین قیمت480000 ریال
تقاضا594 تن
548T jam 423866 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,526 ریال
کمترین قیمت421422 ریال
بیشترین قیمت427999 ریال
تقاضا198 تن
RP340 jam 380433 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,871 ریال
کمترین قیمت378699 ریال
بیشترین قیمت383001 ریال
تقاضا264 تن
RPX-345S jam 380702 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,871 ریال
کمترین قیمت380119 ریال
بیشترین قیمت381699 ریال
تقاضا220 تن
EPX-3130UV jam 615962 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,277 ریال
کمترین قیمت606888 ریال
بیشترین قیمت630999 ریال
تقاضا242 تن
PNR 230c polynar 558191 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,918 ریال
کمترین قیمت552999 ریال
بیشترین قیمت565999 ریال
تقاضا400 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 643209 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,918 ریال
کمترین قیمت631999 ریال
بیشترین قیمت655999 ریال
تقاضا631 تن
پتروشیمی رجال
EPC40R shazand 484823 460 460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,871 ریال
کمترین قیمت481009 ریال
بیشترین قیمت488999 ریال
تقاضا1560 تن
پتروشیمی شازند
RP340R maron 345944 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,871 ریال
کمترین قیمت343999 ریال
بیشترین قیمت348999 ریال
تقاضا814 تن
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 407663 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,526 ریال
کمترین قیمت405719 ریال
بیشترین قیمت412449 ریال
تقاضا525 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 647380 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,918 ریال
کمترین قیمت645559 ریال
بیشترین قیمت649001 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 647681 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,727 ریال
کمترین قیمت635999 ریال
بیشترین قیمت655999 ریال
تقاضا357 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 356559 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,871 ریال
کمترین قیمت353900 ریال
بیشترین قیمت359899 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 375695 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,120 ریال
کمترین قیمت373999 ریال
بیشترین قیمت376999 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 454667 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه299,758 ریال
کمترین قیمت453001 ریال
بیشترین قیمت457999 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3554 3554
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 340502 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه271,744 ریال
کمترین قیمت337914 ریال
بیشترین قیمت346267 ریال
تقاضا552 تن
RG 1104 K-rejal 342953 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه271,744 ریال
کمترین قیمت337452 ریال
بیشترین قیمت347859 ریال
تقاضا587 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 340994 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه271,744 ریال
کمترین قیمت338729 ریال
بیشترین قیمت346132 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 342492 546 546
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه271,744 ریال
کمترین قیمت337180 ریال
بیشترین قیمت348186 ریال
تقاضا609 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2054 2054
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه320,509 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
220 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,899 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 449392 38 19
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه449,392 ریال
کمترین قیمت449392 ریال
بیشترین قیمت449392 ریال
تقاضا38 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 437425 38 19
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه437,425 ریال
کمترین قیمت437425 ریال
بیشترین قیمت437425 ریال
تقاضا19 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 417425 190 133
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه417,425 ریال
کمترین قیمت417425 ریال
بیشترین قیمت417425 ریال
تقاضا133 تن
نخ پلی استر 96F560DTB 431416 14 14
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه431,416 ریال
کمترین قیمت431416 ریال
بیشترین قیمت431416 ریال
تقاضا14 تن
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,899 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه438,799 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 441144 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه438,799 ریال
کمترین قیمت441144 ریال
بیشترین قیمت441144 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
440 205
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟