یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

71.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 29 شهریور 1401
از مجموع 64 هزارو 62 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 45 هزار و 846 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 71.5 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 22 شهریور، از مجموع 66 هزارو 229 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 54 هزار و 137 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 81.7 درصد شد.

 مقایسه معاملات 22 و 29 شهریور


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 530000 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه530,000 ریال
کمترین قیمت530000 ریال
بیشترین قیمت530000 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 530000 555 305
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه530,000 ریال
کمترین قیمت530000 ریال
بیشترین قیمت530000 ریال
تقاضا305 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 549976 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه530,000 ریال
کمترین قیمت547999 ریال
بیشترین قیمت552009 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی قائد بصیر
735 515
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 412033 202 161
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,033 ریال
کمترین قیمت412033 ریال
بیشترین قیمت412033 ریال
تقاضا161 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 412033 353 222
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,033 ریال
کمترین قیمت412033 ریال
بیشترین قیمت412033 ریال
تقاضا222 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 393881 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه393,881 ریال
کمترین قیمت393881 ریال
بیشترین قیمت393881 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 393881 1008 101
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه393,881 ریال
کمترین قیمت393881 ریال
بیشترین قیمت393881 ریال
تقاضا101 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1563 504
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220 shazand 436580 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه436,580 ریال
کمترین قیمت436580 ریال
بیشترین قیمت436580 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
0 20
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 283229 4400 4400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,791 ریال
کمترین قیمت280389 ریال
بیشترین قیمت289999 ریال
تقاضا9064 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 276242 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,791 ریال
کمترین قیمت275888 ریال
بیشترین قیمت276999 ریال
تقاضا627 تن
پتروشیمی جم
22B02 Loresatan 257087 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,791 ریال
کمترین قیمت256791 ریال
بیشترین قیمت260260 ریال
تقاضا936 تن
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 263643 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه256,791 ریال
کمترین قیمت263000 ریال
بیشترین قیمت264999 ریال
تقاضا1200 تن
پتروشیمی لرستان
LL 20BF5 264454 0 216
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه264,454 ریال
کمترین قیمت264454 ریال
بیشترین قیمت264454 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 20BF5 264454 360 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه264,454 ریال
کمترین قیمت264454 ریال
بیشترین قیمت264454 ریال
تقاضا288 تن
پتروشیمی مهاباد
6420 6420
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 277890 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه276,729 ریال
کمترین قیمت277556 ریال
بیشترین قیمت278569 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 264069 704 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,598 ریال
کمترین قیمت261999 ریال
بیشترین قیمت267000 ریال
تقاضا1760 تن
پتروشیمی بندرامام
5030SA tabriz 326528 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه262,068 ریال
کمترین قیمت322000 ریال
بیشترین قیمت333333 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی تبریز
6040UA-tabriz 261577 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,401 ریال
کمترین قیمت251888 ریال
بیشترین قیمت263999 ریال
تقاضا143 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 241928 3003 3003
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,598 ریال
کمترین قیمت240689 ریال
بیشترین قیمت244879 ریال
تقاضا4169 تن
پتروشیمی جم
6040UV‎ Lorestan‎ 232707 600 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,707 ریال
کمترین قیمت232707 ریال
بیشترین قیمت232707 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 232707 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه232,707 ریال
کمترین قیمت232707 ریال
بیشترین قیمت232707 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 232707 1008 384
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,707 ریال
کمترین قیمت232707 ریال
بیشترین قیمت232707 ریال
تقاضا384 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 227598 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه227,598 ریال
کمترین قیمت227598 ریال
بیشترین قیمت227598 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 227598 1008 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,598 ریال
کمترین قیمت227598 ریال
بیشترین قیمت227598 ریال
تقاضا432 تن
پتروشیمی لرستان
6730 5242
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 245653 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه231,821 ریال
کمترین قیمت244999 ریال
بیشترین قیمت246999 ریال
تقاضا814 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 250424 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه231,821 ریال
کمترین قیمت248809 ریال
بیشترین قیمت252999 ریال
تقاضا2376 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 244593 2016 2016
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه231,821 ریال
کمترین قیمت243333 ریال
بیشترین قیمت246999 ریال
تقاضا2808 تن
Bl3 Marun 249463 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه231,821 ریال
کمترین قیمت247299 ریال
بیشترین قیمت251489 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی مارون
4502 4502
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 285382 110 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,382 ریال
کمترین قیمت285382 ریال
بیشترین قیمت285382 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 285382 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه285,382 ریال
کمترین قیمت285382 ریال
بیشترین قیمت285382 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 285382 2002 1045
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,382 ریال
کمترین قیمت285382 ریال
بیشترین قیمت285382 ریال
تقاضا1067 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Arak 285382 1300 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,382 ریال
کمترین قیمت285382 ریال
بیشترین قیمت285382 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی شازند
3412 1375
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 282913 0 90
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه282,913 ریال
کمترین قیمت282913 ریال
بیشترین قیمت282913 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 282913 3900 1710
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,913 ریال
کمترین قیمت282913 ریال
بیشترین قیمت282913 ریال
تقاضا2760 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 297208 0 286
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه297,208 ریال
کمترین قیمت297208 ریال
بیشترین قیمت297208 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 297208 1793 1507
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,208 ریال
کمترین قیمت297208 ریال
بیشترین قیمت297208 ریال
تقاضا1606 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 297208 1507 66
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,208 ریال
کمترین قیمت297208 ریال
بیشترین قیمت297208 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی جم
5000S Jam 253898 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه253,898 ریال
کمترین قیمت253898 ریال
بیشترین قیمت253898 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی جم
5000S Jam 253898 110 77
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,898 ریال
کمترین قیمت253898 ریال
بیشترین قیمت253898 ریال
تقاضا99 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 340286 1800 1800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,157 ریال
کمترین قیمت339000 ریال
بیشترین قیمت342000 ریال
تقاضا2460 تن
پتروشیمی شازند
9110 5569
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 232076 0 286
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت232076 ریال
بیشترین قیمت232076 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی آریا ساسول
5110 Arya 232076 2200 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت232076 ریال
بیشترین قیمت232076 ریال
تقاضا660 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 232076 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت232076 ریال
بیشترین قیمت232076 ریال
تقاضا72 تن
EX5 Bakhtar 232076 240 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت232076 ریال
بیشترین قیمت232076 ریال
تقاضا24 تن
EX5 Marun 232076 0 198
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت232076 ریال
بیشترین قیمت232076 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 232076 2596 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت232076 ریال
بیشترین قیمت232076 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 242959 2200 1276
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت241559 ریال
بیشترین قیمت245569 ریال
تقاضا2992 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 232076 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت232076 ریال
بیشترین قیمت232076 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 232076 1008 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,076 ریال
کمترین قیمت232076 ریال
بیشترین قیمت232076 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی میاندوآب
8244 2838
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 309647 0 66
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه309,647 ریال
کمترین قیمت309647 ریال
بیشترین قیمت309647 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 (780S) 309647 1518 1122
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه309,647 ریال
کمترین قیمت309647 ریال
بیشترین قیمت309647 ریال
تقاضا1166 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 303709 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه303,709 ریال
کمترین قیمت303709 ریال
بیشترین قیمت303709 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 303709 2002 1628
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,709 ریال
کمترین قیمت303709 ریال
بیشترین قیمت303709 ریال
تقاضا1672 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 324069 1870 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,069 ریال
کمترین قیمت324069 ریال
بیشترین قیمت324069 ریال
تقاضا704 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 315020 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه315,020 ریال
کمترین قیمت315020 ریال
بیشترین قیمت315020 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 315020 110 66
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه315,020 ریال
کمترین قیمت315020 ریال
بیشترین قیمت315020 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 3300
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 268669 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت268669 ریال
بیشترین قیمت268669 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 268669 2816 2750
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت268669 ریال
بیشترین قیمت268669 ریال
تقاضا2882 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 268669 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت268669 ریال
بیشترین قیمت268669 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420h 268669 1496 1232
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت268669 ریال
بیشترین قیمت268669 ریال
تقاضا1364 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 282103 0 132
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه282,103 ریال
کمترین قیمت282103 ریال
بیشترین قیمت282103 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 282103 462 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,103 ریال
کمترین قیمت282103 ریال
بیشترین قیمت282103 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 295486 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت293960 ریال
بیشترین قیمت298659 ریال
تقاضا1800 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 277945 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت276389 ریال
بیشترین قیمت280889 ریال
تقاضا1340 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 268669 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت268669 ریال
بیشترین قیمت268669 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 268669 1200 1104
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت268669 ریال
بیشترین قیمت268669 ریال
تقاضا1464 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 269947 72 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,947 ریال
کمترین قیمت269947 ریال
بیشترین قیمت269947 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 268862 1298 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه268,669 ریال
کمترین قیمت268781 ریال
بیشترین قیمت269019 ریال
تقاضا1452 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 347325 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,850 ریال
کمترین قیمت340989 ریال
بیشترین قیمت364889 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی لاله
9454 9344
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
V 30GA 277214 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه277,214 ریال
کمترین قیمت277214 ریال
بیشترین قیمت277214 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی شازند
0 30
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 451701 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,907 ریال
کمترین قیمت446979 ریال
بیشترین قیمت461999 ریال
تقاضا190 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 423405 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,907 ریال
کمترین قیمت421111 ریال
بیشترین قیمت425898 ریال
تقاضا195 تن
پتروشیمی تبریز
230 230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
TG 670S 294677 462 462
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه294,677 ریال
کمترین قیمت294677 ریال
بیشترین قیمت294677 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 296000 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه296,000 ریال
کمترین قیمت296000 ریال
بیشترین قیمت296000 ریال
تقاضا2530 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 296000 484 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,000 ریال
کمترین قیمت296000 ریال
بیشترین قیمت296000 ریال
تقاضا946 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 284836 1540 1540
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه284,836 ریال
کمترین قیمت284836 ریال
بیشترین قیمت284836 ریال
تقاضا2552 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 279117 1496 1496
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه279,117 ریال
کمترین قیمت279117 ریال
بیشترین قیمت279117 ریال
تقاضا2662 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 279117 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه279,117 ریال
کمترین قیمت279117 ریال
بیشترین قیمت279118 ریال
تقاضا4598 تن
پتروشیمی تندگویان
8008 8008
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟