یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 29 شهریور 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 29 شهریور 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 29 شهریور 1401 با 2,167 تن کاهش نسبت به 22 شهریور 1401 از 66,229 تن به 64,062 تن رسید.

  مقایسه عرضه های سه‌شنبه 22 و 29 شهریور 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 735 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,000 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 540,000 ریال به 530,000 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 50 تن کاهش یافت و از 1,613 تن عرضه به 1,563 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,076 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 409,957 ریال به 412,033 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 900 تن کاهش یافت و از 7,320 تن به 6,730 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 930 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 257,721 ریال به 256,791 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 4,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز با 400 تن افزایش 4,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- گرید LLD 209 شازند برخلاف هفته قبل که 1,300 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

4- هر چند گرید LLD 22b02 مهاباد هفته گذشته 816 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- عرضه گرید 22B02 لرستان که هفته سوم شهریور 504 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 720 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 720 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

6- گرید LLD 22B03 مهاباد امروز در جدول عرضه ها قرار ندارد، این گرید هفته پیش 120 تن عرضه نقدی دارد.

 

 

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 362 تن کاهش داشته است و این هفته 7,092 تن به 6,730 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,147 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 226,451 ریال به 227,598 ریال رسید.

2- گرید 52518 جم که هفته پیش 2,662 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 350 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,003 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- گرید Hi500 بندرامام برخلاف هفته گذشته که 704 تن عرضه سلف داشت، امروز 704 تن عرضه نقدی دارد.

4- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 6040UV‎ را 408 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,008 تن به 600 تن رساند.

5- گرید 6040UA تبریز که از 18 خرداد تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 55 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین تزریقی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته قبل 990 تن کاهش یافت و از 5,492 تن به 4,502 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,296 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 230,525 ریال به 231,821 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید Bl3 را 374 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 880 تن به 506 تن رساند.

3- گرید 5510 آریاساسول که هفته قبل 990 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 616 تن کاهش 374 تن عرضه نقدی دارد.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 1,201 تن افزایش یافت و از2,211 تن عرضه به 3,412 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,438 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 283,944 ریال به 285,382 ریال رسید.

2- گرید 3840 شازند که تاکنون عرضه ای نداشت، امروز برای اولین بار با 1,300 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین دورانی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 190 تن کاهش داشته است و از 9,300 تن به 9,110 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,425 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 281,488 ریال به 282,913 ریال رسید.

2- گرید CRP100N جم که هفته پیش 3,300 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,793 تن عرضه نقدی و 1,507 تن عرضه سلف دارد.

3- هر چند گرید EX3 امیرکبیر هفته گذشته 4,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه داشت، امروز با 100 تن کاهش 3,900 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- گرید EX6N امیرکبیر امروز برخلاف هفته قبل که 90 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته گذشته 1,190 تن کاهش داشته است و از 9,434 تن به 8,244 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,586 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 225,398 ریال به 227,984 ریال رسید.

2- گرید F7000 ایلام که هفته گذشته 1,804 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ای سنگین فیلم قرار نگرفت.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید EX5 را 374 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 2,222 تن به 2,596 تن رساند.

4- گرید EX5 باختر بخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز با 240 تن عرضع نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,163 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 308,504 ریال به 309,647 ریال رسید.

2- گرید PET-BG731 تندگویان که هفته پیش 176 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 314 تن افزایش داشته است و از 9,140 تن به 9,454 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,036 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 267,633 ریال به 268,669 ریال رسید.

2- گرید 2420F3 کردستان امروز عرضه ای نداد و غایب است، این گرید هفته گذشته 240 تن عرضه نقدی داشت.

3- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید 2420h را 286 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 1,210 تن به 1,496 تن رساند.

4- گرید 2426E02 کردستان بعد از دو هفته غیبت امروز با 72 تن عرضه نقدی در جمع عرضه ها قرار گرفت.

5- عرضه گرید 2420E02 کردستان امروز با 240 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 960 تن به 1,200 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است و 230 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,256 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 352,651 ریال به 358,907 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 8,008 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,753 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 278,083 ریال به 284,836 ریال رسید.

2- گرید Super Bright TG645 تندگویان برخلاف هفته پیش که 352 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.


نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 530,000 555 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 530,000 180 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
735 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 412,033 202 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 412,033 353 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 393,881 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1563 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 256,791 440 3960
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 256,791 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
22B02 Loresatan 256,791 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 256,791 720 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
LL 20BF5 264,454 360 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
2460 3960
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 276,729 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 227,598 704 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
5030SA tabriz 262,068 352 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
6040UA-tabriz 239,401 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 227,598 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
6040UV‎ Lorestan‎ 232,707 600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 232,707 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 227,598 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
4739 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 231,821 374 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 231,821 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 231,821 2016 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 231,821 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
4502 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 285,382 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 285,382 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Arak 285,382 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3412 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 282,913 390 3510
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 297,208 1793 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 297,208 1507 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
5000S Jam 253,898 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 306,157 1800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
5600 3510
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 232,076 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 232,076 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 232,076 2596 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 232,076 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 232,076 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8244 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 309,647 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 303,709 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 324,069 1870 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 315,020 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 268,669 2816 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 268,669 1496 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 282,103 462 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 268,669 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 268,669 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 268,669 1200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 269,947 72 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 268,669 1298 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 292,850 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
9454 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 358,907 120 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 358,907 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
230 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG 670S 294,677 462 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 296,000 484 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 296,000 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 284,836 1540 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 279,117 2508 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 279,117 1496 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
8008 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟