یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

97.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 28 شهریور 1401
از مجموع 26 هزارو 611 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 25 هزار و 843 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.1 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 21 شهریور 1401 ،از مجموع 25 هزارو 255 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار و 859 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد شد.

  مقایسه معاملات 21 و 28 شهریور


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 254544 2607 2607
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,925 ریال
کمترین قیمت252569 ریال
بیشترین قیمت259999 ریال
تقاضا4070 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 255528 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,925 ریال
کمترین قیمت252999 ریال
بیشترین قیمت256789 ریال
تقاضا2920 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 259835 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,835 ریال
کمترین قیمت259835 ریال
بیشترین قیمت259835 ریال
تقاضا660 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 251163 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,925 ریال
کمترین قیمت250009 ریال
بیشترین قیمت253789 ریال
تقاضا4070 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 237354 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,925 ریال
کمترین قیمت236236 ریال
بیشترین قیمت240888 ریال
تقاضا2860 تن
پتروشیمی غدیر
9827 9827
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 436580 0 101
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه436,580 ریال
کمترین قیمت436580 ریال
بیشترین قیمت436580 ریال
تقاضا101 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 436580 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه436,580 ریال
کمترین قیمت436580 ریال
بیشترین قیمت436580 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
0 121
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 304742 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت303999 ریال
بیشترین قیمت306999 ریال
تقاضا768 تن
510L Jam 274660 1200 1128
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت274660 ریال
بیشترین قیمت274660 ریال
تقاضا1152 تن
510L Jam 274660 0 72
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت274660 ریال
بیشترین قیمت274660 ریال
تقاضا72 تن
550J Jam 307835 264 264
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت305699 ریال
بیشترین قیمت309269 ریال
تقاضا336 تن
SF 060 polynar 312721 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت310222 ریال
بیشترین قیمت320999 ریال
تقاضا1280 تن
پتروشیمی پلی نار
pi 110 274660 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت274660 ریال
بیشترین قیمت274660 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی پلی نار
pi 110 274660 50 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت274660 ریال
بیشترین قیمت274660 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 292751 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت291000 ریال
بیشترین قیمت296219 ریال
تقاضا805 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 305295 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت303780 ریال
بیشترین قیمت307919 ریال
تقاضا718 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 295126 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت292559 ریال
بیشترین قیمت296569 ریال
تقاضا940 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 302526 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت301889 ریال
بیشترین قیمت305000 ریال
تقاضا900 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 301027 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت297879 ریال
بیشترین قیمت302899 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 287251 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت282019 ریال
بیشترین قیمت290999 ریال
تقاضا1056 تن
پتروشیمی مارون
V 30S 296524 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت294999 ریال
بیشترین قیمت296999 ریال
تقاضا682 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 308474 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت306876 ریال
بیشترین قیمت313899 ریال
تقاضا1562 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 298102 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت291999 ریال
بیشترین قیمت301899 ریال
تقاضا483 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 293455 273 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت290569 ریال
بیشترین قیمت297000 ریال
تقاضا357 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 312531 273 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت310888 ریال
بیشترین قیمت316619 ریال
تقاضا441 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
8707 8707
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S jam 357255 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,036 ریال
کمترین قیمت355879 ریال
بیشترین قیمت359359 ریال
تقاضا462 تن
440G jam 451199 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه284,111 ریال
کمترین قیمت448000 ریال
بیشترین قیمت453999 ریال
تقاضا418 تن
548R jam 378353 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,600 ریال
کمترین قیمت375555 ریال
بیشترین قیمت386888 ریال
تقاضا1496 تن
548T jam 358110 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,600 ریال
کمترین قیمت355089 ریال
بیشترین قیمت361666 ریال
تقاضا682 تن
RP340 jam 359341 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,036 ریال
کمترین قیمت357519 ریال
بیشترین قیمت365999 ریال
تقاضا572 تن
EPX-3130UV jam 413568 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,036 ریال
کمترین قیمت400400 ریال
بیشترین قیمت417888 ریال
تقاضا242 تن
PNR 230c polynar 484023 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,750 ریال
کمترین قیمت478813 ریال
بیشترین قیمت486000 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 537001 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,750 ریال
کمترین قیمت530999 ریال
بیشترین قیمت546999 ریال
تقاضا674 تن
پتروشیمی رجال
RP340R maron 338969 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,036 ریال
کمترین قیمت338009 ریال
بیشترین قیمت340000 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی مارون
RP340R maron 352724 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,036 ریال
کمترین قیمت350999 ریال
بیشترین قیمت355879 ریال
تقاضا638 تن
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 347414 84 84
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,600 ریال
کمترین قیمت342999 ریال
بیشترین قیمت352659 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 574842 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,750 ریال
کمترین قیمت571000 ریال
بیشترین قیمت579999 ریال
تقاضا1113 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 577583 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,298 ریال
کمترین قیمت575999 ریال
بیشترین قیمت577979 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 362988 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,036 ریال
کمترین قیمت361569 ریال
بیشترین قیمت365000 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 327355 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,709 ریال
کمترین قیمت325663 ریال
بیشترین قیمت328999 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 315944 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,660 ریال
کمترین قیمت315889 ریال
بیشترین قیمت315999 ریال
تقاضا105 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 376000 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,525 ریال
کمترین قیمت363001 ریال
بیشترین قیمت388999 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3153 3153
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 325891 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,491 ریال
کمترین قیمت325775 ریال
بیشترین قیمت325957 ریال
تقاضا600 تن
HP525j jam 325832 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,491 ریال
کمترین قیمت325767 ریال
بیشترین قیمت325999 ریال
تقاضا504 تن
RG 3420 L-rejal 398042 522 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه398,042 ریال
کمترین قیمت398042 ریال
بیشترین قیمت398042 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 325882 1320 1320
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه278,491 ریال
کمترین قیمت325839 ریال
بیشترین قیمت326111 ریال
تقاضا1936 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 325631 525 525
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,491 ریال
کمترین قیمت325600 ریال
بیشترین قیمت325701 ریال
تقاضا777 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3087 2587
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
V 30GA 277214 1500 1470
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,214 ریال
کمترین قیمت277214 ریال
بیشترین قیمت277214 ریال
تقاضا1470 تن
پتروشیمی شازند
1500 1470
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 383912 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه383,912 ریال
کمترین قیمت383912 ریال
بیشترین قیمت383912 ریال
تقاضا22 تن
0 22
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F305 Entekhab 360275 0 75
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه360,275 ریال
کمترین قیمت360275 ریال
بیشترین قیمت360275 ریال
تقاضا75 تن
0 75
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 430500 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه417,831 ریال
کمترین قیمت426000 ریال
بیشترین قیمت434999 ریال
تقاضا76 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 415937 209 133
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه415,937 ریال
کمترین قیمت415937 ریال
بیشترین قیمت415937 ریال
تقاضا133 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 399300 30 10
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه399,300 ریال
کمترین قیمت399300 ریال
بیشترین قیمت399300 ریال
تقاضا10 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 0 60 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه374,343 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
337 181
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟