یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

66 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 27 شهریور 1401
از مجموع 9 هزار و 180 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 6 هزار و 61 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 66 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات یکشنبه 20 شهریور،از مجموع 6 هزار و 408 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 3 هزار و 924 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 61.2 درصد شد.

 مقایسه معاملات 20 و 27 شهریور 1401  


نمودار معاملات


معاملات  

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 306526 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه239,012 ریال
کمترین قیمت301999 ریال
بیشترین قیمت309999 ریال
تقاضا740 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 326960 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه233,211 ریال
کمترین قیمت326960 ریال
بیشترین قیمت326960 ریال
تقاضا430 تن
پتروشیمی آبادان
400 400
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 436580 706 323
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه436,580 ریال
کمترین قیمت436580 ریال
بیشترین قیمت436580 ریال
تقاضا323 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 436580 363 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه436,580 ریال
کمترین قیمت436580 ریال
بیشترین قیمت436580 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
1069 343
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,105,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,175,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan 0 80 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,075,728 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,125,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1075728 120 70
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,075,728 ریال
کمترین قیمت1075728 ریال
بیشترین قیمت1075728 ریال
تقاضا70 تن
پتروشیمی خوزستان
PC W1 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,145,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
360 70
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1043994 123 9
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,043,994 ریال
کمترین قیمت1043994 ریال
بیشترین قیمت1043994 ریال
تقاضا13 تن
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1171636 101 13
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,171,636 ریال
کمترین قیمت1171636 ریال
بیشترین قیمت1171636 ریال
تقاضا13 تن
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1171636 0 4
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,171,636 ریال
کمترین قیمت1171636 ریال
بیشترین قیمت1171636 ریال
تقاضا4 تن
پتروشیمی خوزستان
224 26
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
لرستان (پودر) 54B04 219657 160 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه219,657 ریال
کمترین قیمت219657 ریال
بیشترین قیمت219657 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی لرستان
160 96
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP 502N 286890 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت286179 ریال
بیشترین قیمت287600 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی شازند
80 80
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 401412 110 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه401,412 ریال
کمترین قیمت401412 ریال
بیشترین قیمت401412 ریال
تقاضا66 تن
110 66
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
7055 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,786 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
6045petro-pak 383912 308 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,912 ریال
کمترین قیمت383912 ریال
بیشترین قیمت383912 ریال
تقاضا253 تن
6045petro-pak 383912 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه383,912 ریال
کمترین قیمت383912 ریال
بیشترین قیمت383912 ریال
تقاضا11 تن
HIPS 7240 tabriz 384079 1001 1001
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,912 ریال
کمترین قیمت383912 ریال
بیشترین قیمت384399 ریال
تقاضا1111 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه381,224 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
1551 1100
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 340768 0 75
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت340768 ریال
بیشترین قیمت340768 ریال
تقاضا75 تن
GPPS 1309 artan-perto 340768 170 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت340768 ریال
بیشترین قیمت340768 ریال
تقاضا140 تن
1028 340768 66 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت340768 ریال
بیشترین قیمت340768 ریال
تقاضا22 تن
GPPS 1115 petropak 342777 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت342409 ریال
بیشترین قیمت343568 ریال
تقاضا143 تن
GPPS 1540 tabriz 348245 1001 1001
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت346889 ریال
بیشترین قیمت349963 ریال
تقاضا1606 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 340768 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت340768 ریال
بیشترین قیمت340768 ریال
تقاضا11 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 340768 55 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت340768 ریال
بیشترین قیمت340768 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 0 55 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 340768 0 45
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت340768 ریال
بیشترین قیمت340768 ریال
تقاضا45 تن
1551 takht-jamshid 340768 855 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت340768 ریال
بیشترین قیمت340768 ریال
تقاضا686 تن
24N 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه340,768 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
2488 1832
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 462696 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,682 ریال
کمترین قیمت459993 ریال
بیشترین قیمت466009 ریال
تقاضا1135 تن
F105 Entekhab 375845 150 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه360,275 ریال
کمترین قیمت369999 ریال
بیشترین قیمت378999 ریال
تقاضا220 تن
F200 Entekhab 414851 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,682 ریال
کمترین قیمت412999 ریال
بیشترین قیمت420999 ریال
تقاضا590 تن
R310 Entekhab 419029 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,651 ریال
کمترین قیمت415999 ریال
بیشترین قیمت422898 ریال
تقاضا305 تن
F305 Entekhab 360275 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه360,275 ریال
کمترین قیمت360275 ریال
بیشترین قیمت360275 ریال
تقاضا70 تن
F305 Entekhab 360275 500 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه360,275 ریال
کمترین قیمت360275 ریال
بیشترین قیمت360275 ریال
تقاضا120 تن
F400 Entekhab 0 100 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,887 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
F300 Entekhab 390791 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,682 ریال
کمترین قیمت388889 ریال
بیشترین قیمت403555 ریال
تقاضا125 تن
R200-entekhab 424865 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,651 ریال
کمترین قیمت411411 ریال
بیشترین قیمت450689 ریال
تقاضا585 تن
FC 422 399404 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,887 ریال
کمترین قیمت398119 ریال
بیشترین قیمت400689 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی تبریز
2120 1690
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 422477 220 176
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه418,427 ریال
کمترین قیمت418799 ریال
بیشترین قیمت425999 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 415101 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه405,835 ریال
کمترین قیمت414999 ریال
بیشترین قیمت415879 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 416355 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه407,729 ریال
کمترین قیمت415659 ریال
بیشترین قیمت417059 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 397506 18 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه397,506 ریال
کمترین قیمت397506 ریال
بیشترین قیمت397506 ریال
تقاضا36 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 391899 18 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,543 ریال
کمترین قیمت391899 ریال
بیشترین قیمت391899 ریال
تقاضا36 تن
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 356123 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,960 ریال
کمترین قیمت356123 ریال
بیشترین قیمت356123 ریال
تقاضا28 تن
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 387343 18 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,343 ریال
کمترین قیمت387343 ریال
بیشترین قیمت387343 ریال
تقاضا36 تن
پتروشیمی تندگویان
618 574
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟