یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

81.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 22 شهریور 1401
از مجموع 66 هزارو 229 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 54 هزار و 137 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 81.7 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 15 شهریور، از مجموع 66 هزارو 569 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 52 هزار و 848 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.3 درصد شد.

 مقایسه معاملات 15 و 22 شهریور


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 540000 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه540,000 ریال
کمترین قیمت540000 ریال
بیشترین قیمت540000 ریال
تقاضا15 تن
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 540000 555 115
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه540,000 ریال
کمترین قیمت540000 ریال
بیشترین قیمت540000 ریال
تقاضا135 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 570736 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه540,000 ریال
کمترین قیمت567999 ریال
بیشترین قیمت573009 ریال
تقاضا280 تن
پتروشیمی قائد بصیر
735 310
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 409957 202 202
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,957 ریال
کمترین قیمت409957 ریال
بیشترین قیمت409957 ریال
تقاضا202 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 409957 403 81
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,957 ریال
کمترین قیمت409957 ریال
بیشترین قیمت409957 ریال
تقاضا81 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 391896 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه391,896 ریال
کمترین قیمت391896 ریال
بیشترین قیمت391896 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 391896 1008 806
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,896 ریال
کمترین قیمت391896 ریال
بیشترین قیمت391896 ریال
تقاضا827 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1613 1109
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 261488 4000 4000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,721 ریال
کمترین قیمت260999 ریال
بیشترین قیمت265999 ریال
تقاضا4540 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 262860 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,721 ریال
کمترین قیمت262089 ریال
بیشترین قیمت263899 ریال
تقاضا385 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 273165 1300 1300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,721 ریال
کمترین قیمت271960 ریال
بیشترین قیمت275889 ریال
تقاضا2620 تن
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 263470 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,721 ریال
کمترین قیمت262515 ریال
بیشترین قیمت264813 ریال
تقاضا816 تن
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 276805 816 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,721 ریال
کمترین قیمت276000 ریال
بیشترین قیمت278219 ریال
تقاضا2112 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 270945 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,721 ریال
کمترین قیمت269729 ریال
بیشترین قیمت271666 ریال
تقاضا480 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 20BF5 265346 0 192
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه265,346 ریال
کمترین قیمت265346 ریال
بیشترین قیمت265346 ریال
تقاضا192 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 20BF5 265346 360 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,346 ریال
کمترین قیمت265346 ریال
بیشترین قیمت265346 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی مهاباد
7320 7320
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 275662 154 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,662 ریال
کمترین قیمت275662 ریال
بیشترین قیمت275662 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی لاله
154 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 249250 704 704
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه226,451 ریال
کمترین قیمت246900 ریال
بیشترین قیمت249999 ریال
تقاضا1364 تن
پتروشیمی بندرامام
5030SA tabriz 340369 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه260,748 ریال
کمترین قیمت333359 ریال
بیشترین قیمت346789 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 239887 2662 2662
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه226,451 ریال
کمترین قیمت239099 ریال
بیشترین قیمت249999 ریال
تقاضا4400 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 234218 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه226,451 ریال
کمترین قیمت232899 ریال
بیشترین قیمت235000 ریال
تقاضا500 تن
پتروشیمی جم
6040UV‎ Lorestan‎ 231534 1008 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه231,534 ریال
کمترین قیمت231534 ریال
بیشترین قیمت231534 ریال
تقاضا288 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 231534 0 288
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه231,534 ریال
کمترین قیمت231534 ریال
بیشترین قیمت231534 ریال
تقاضا288 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 231534 1008 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه231,534 ریال
کمترین قیمت231534 ریال
بیشترین قیمت231534 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 231534 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه231,534 ریال
کمترین قیمت231534 ریال
بیشترین قیمت231534 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 226451 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه226,451 ریال
کمترین قیمت226451 ریال
بیشترین قیمت226451 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 226451 1008 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه226,451 ریال
کمترین قیمت226451 ریال
بیشترین قیمت226451 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی لرستان
7092 5076
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 238230 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه230,525 ریال
کمترین قیمت237025 ریال
بیشترین قیمت239599 ریال
تقاضا1408 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 246696 1606 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه230,525 ریال
کمترین قیمت245245 ریال
بیشترین قیمت249000 ریال
تقاضا2398 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 239976 2016 2016
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه230,525 ریال
کمترین قیمت238888 ریال
بیشترین قیمت241244 ریال
تقاضا2880 تن
Bl3 Marun 239418 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه230,525 ریال
کمترین قیمت237300 ریال
بیشترین قیمت242780 ریال
تقاضا1826 تن
پتروشیمی مارون
5492 5492
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 283944 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه283,944 ریال
کمترین قیمت283944 ریال
بیشترین قیمت283944 ریال
تقاضا11 تن
پتروشیمی تبریز
3030UA 283944 209 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,944 ریال
کمترین قیمت283944 ریال
بیشترین قیمت283944 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 283944 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه283,944 ریال
کمترین قیمت283944 ریال
بیشترین قیمت283944 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 283944 2002 1243
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,944 ریال
کمترین قیمت283944 ریال
بیشترین قیمت283944 ریال
تقاضا1331 تن
پتروشیمی تبریز
2211 1342
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 287579 4000 4000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,488 ریال
کمترین قیمت286999 ریال
بیشترین قیمت288999 ریال
تقاضا4620 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX6N 293666 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه293,666 ریال
کمترین قیمت293666 ریال
بیشترین قیمت293666 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX6N 293666 90 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه293,666 ریال
کمترین قیمت293666 ریال
بیشترین قیمت293666 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 295710 0 319
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه295,710 ریال
کمترین قیمت295710 ریال
بیشترین قیمت295710 ریال
تقاضا319 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 295710 3300 2090
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,710 ریال
کمترین قیمت295710 ریال
بیشترین قیمت295710 ریال
تقاضا2585 تن
پتروشیمی جم
5000S Jam 250940 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,549 ریال
کمترین قیمت250910 ریال
بیشترین قیمت250990 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 332651 1800 1800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه304,614 ریال
کمترین قیمت329659 ریال
بیشترین قیمت335109 ریال
تقاضا2340 تن
پتروشیمی شازند
9300 8379
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 227984 0 198
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت227984 ریال
بیشترین قیمت227984 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی آریا ساسول
5110 Arya 227984 2200 594
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت227984 ریال
بیشترین قیمت227984 ریال
تقاضا770 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 227984 0 198
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت227984 ریال
بیشترین قیمت227984 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 227984 1804 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت227984 ریال
بیشترین قیمت227984 ریال
تقاضا1078 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 227984 2222 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت227984 ریال
بیشترین قیمت227984 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 227984 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت227984 ریال
بیشترین قیمت227984 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 231539 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت228999 ریال
بیشترین قیمت239000 ریال
تقاضا2607 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 227984 1008 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت227984 ریال
بیشترین قیمت227984 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 227984 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه227,984 ریال
کمترین قیمت227984 ریال
بیشترین قیمت227984 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی میاندوآب
9434 4848
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 308504 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه308,504 ریال
کمترین قیمت308504 ریال
بیشترین قیمت308504 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 (780S) 308504 1518 1276
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,504 ریال
کمترین قیمت308504 ریال
بیشترین قیمت308504 ریال
تقاضا1980 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 302588 0 154
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,588 ریال
کمترین قیمت302588 ریال
بیشترین قیمت302588 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 302588 1826 1672
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه302,588 ریال
کمترین قیمت302588 ریال
بیشترین قیمت302588 ریال
تقاضا1672 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 322873 1826 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه322,873 ریال
کمترین قیمت322873 ریال
بیشترین قیمت322873 ریال
تقاضا1562 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 322873 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه322,873 ریال
کمترین قیمت322873 ریال
بیشترین قیمت322873 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 313857 154 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه313,857 ریال
کمترین قیمت313857 ریال
بیشترین قیمت313857 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 313857 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه313,857 ریال
کمترین قیمت313857 ریال
بیشترین قیمت313857 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 305969 176 132
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,969 ریال
کمترین قیمت305969 ریال
بیشترین قیمت305969 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 305969 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه305,969 ریال
کمترین قیمت305969 ریال
بیشترین قیمت305969 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 4994
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 276400 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,633 ریال
کمترین قیمت274999 ریال
بیشترین قیمت278799 ریال
تقاضا4026 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 273197 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,633 ریال
کمترین قیمت271999 ریال
بیشترین قیمت273999 ریال
تقاضا1628 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 281015 506 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,015 ریال
کمترین قیمت281015 ریال
بیشترین قیمت281015 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 281015 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه281,015 ریال
کمترین قیمت281015 ریال
بیشترین قیمت281015 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 288340 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه267,633 ریال
کمترین قیمت287900 ریال
بیشترین قیمت289599 ریال
تقاضا1540 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 284172 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه267,633 ریال
کمترین قیمت283001 ریال
بیشترین قیمت286888 ریال
تقاضا1740 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 275278 960 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,633 ریال
کمترین قیمت274389 ریال
بیشترین قیمت278555 ریال
تقاضا1848 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 291720 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه291,720 ریال
کمترین قیمت291720 ریال
بیشترین قیمت291720 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 291720 240 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه291,720 ریال
کمترین قیمت291720 ریال
بیشترین قیمت291720 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 273262 1298 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه267,633 ریال
کمترین قیمت272569 ریال
بیشترین قیمت274699 ریال
تقاضا1848 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 305915 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه291,720 ریال
کمترین قیمت304006 ریال
بیشترین قیمت307001 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی لاله
9140 8972
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 383912 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه392,425 ریال
کمترین قیمت383912 ریال
بیشترین قیمت383912 ریال
تقاضا33 تن
0 33
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 338034 0 25
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه338,034 ریال
کمترین قیمت338034 ریال
بیشترین قیمت338034 ریال
تقاضا25 تن
0 25
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 417459 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,651 ریال
کمترین قیمت415000 ریال
بیشترین قیمت422659 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 394802 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,651 ریال
کمترین قیمت388999 ریال
بیشترین قیمت396888 ریال
تقاضا165 تن
پتروشیمی تبریز
230 230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
TG 670S 287691 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه287,691 ریال
کمترین قیمت287691 ریال
بیشترین قیمت287691 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 288983 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,983 ریال
کمترین قیمت288983 ریال
بیشترین قیمت288983 ریال
تقاضا1518 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 288983 484 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,983 ریال
کمترین قیمت288983 ریال
بیشترین قیمت288983 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 278083 1078 1078
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه278,083 ریال
کمترین قیمت278083 ریال
بیشترین قیمت278083 ریال
تقاضا1386 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 272500 1496 1496
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه272,500 ریال
کمترین قیمت272500 ریال
بیشترین قیمت272500 ریال
تقاضا2464 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 272500 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه272,500 ریال
کمترین قیمت272500 ریال
بیشترین قیمت272500 ریال
تقاضا3696 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 280476 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,476 ریال
کمترین قیمت280476 ریال
بیشترین قیمت280476 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی تندگویان
8008 8008
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟