یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

98.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 21 شهریور 1401
از مجموع 25 هزارو 255 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار و 859 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 14 شهریور 1401 ،از مجموع 25 هزارو 860 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 25 هزار و 635 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.1 درصد شد.

  مقایسه معاملات 14 و 21 شهریور


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 244513 2904 2904
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,050 ریال
کمترین قیمت243259 ریال
بیشترین قیمت249699 ریال
تقاضا3883 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 242328 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,050 ریال
کمترین قیمت240050 ریال
بیشترین قیمت255539 ریال
تقاضا1890 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 264537 495 495
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه264,537 ریال
کمترین قیمت264537 ریال
بیشترین قیمت264538 ریال
تقاضا737 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 238811 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,050 ریال
کمترین قیمت238050 ریال
بیشترین قیمت239000 ریال
تقاضا540 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 251781 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,050 ریال
کمترین قیمت250888 ریال
بیشترین قیمت255777 ریال
تقاضا4378 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 235470 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,050 ریال
کمترین قیمت233999 ریال
بیشترین قیمت239239 ریال
تقاضا2900 تن
پتروشیمی غدیر
10013 10013
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 291104 456 456
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت290000 ریال
بیشترین قیمت292619 ریال
تقاضا696 تن
510L Jam 316125 1200 1200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت306361 ریال
بیشترین قیمت320000 ریال
تقاضا2304 تن
550J Jam 289577 240 240
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت288780 ریال
بیشترین قیمت291899 ریال
تقاضا408 تن
SF 060 polynar 321557 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت320199 ریال
بیشترین قیمت323813 ریال
تقاضا1920 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 308731 870 870
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت307000 ریال
بیشترین قیمت310999 ریال
تقاضا1109 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 317134 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت314999 ریال
بیشترین قیمت320111 ریال
تقاضا1066 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 292290 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت289132 ریال
بیشترین قیمت305899 ریال
تقاضا1180 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 291327 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت290000 ریال
بیشترین قیمت292219 ریال
تقاضا660 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 291057 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت288813 ریال
بیشترین قیمت293999 ریال
تقاضا990 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 291799 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت290129 ریال
بیشترین قیمت293219 ریال
تقاضا1452 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 311018 1496 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت309000 ریال
بیشترین قیمت325899 ریال
تقاضا3058 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 323799 22 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت321999 ریال
بیشترین قیمت325599 ریال
تقاضا77 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 287034 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت285999 ریال
بیشترین قیمت288899 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 321402 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت318929 ریال
بیشترین قیمت324899 ریال
تقاضا672 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 297353 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت294777 ریال
بیشترین قیمت299899 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
9741 9741
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S jam 339183 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,045 ریال
کمترین قیمت335999 ریال
بیشترین قیمت346419 ریال
تقاضا308 تن
440L jam 463871 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,701 ریال
کمترین قیمت458789 ریال
بیشترین قیمت466888 ریال
تقاضا484 تن
440G jam 405949 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,209 ریال
کمترین قیمت404000 ریال
بیشترین قیمت407000 ریال
تقاضا418 تن
548R jam 361651 660 660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,701 ریال
کمترین قیمت355444 ریال
بیشترین قیمت366666 ریال
تقاضا1562 تن
548T jam 319856 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,701 ریال
کمترین قیمت317211 ریال
بیشترین قیمت320789 ریال
تقاضا198 تن
RP340 jam 346524 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,045 ریال
کمترین قیمت340813 ریال
بیشترین قیمت350559 ریال
تقاضا484 تن
RPX-345S jam 340223 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,045 ریال
کمترین قیمت338960 ریال
بیشترین قیمت340999 ریال
تقاضا242 تن
EPX-3130UV jam 407205 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,034 ریال
کمترین قیمت402999 ریال
بیشترین قیمت412919 ریال
تقاضا264 تن
PNR 230c polynar 431450 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,648 ریال
کمترین قیمت430999 ریال
بیشترین قیمت432555 ریال
تقاضا546 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 575962 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,648 ریال
کمترین قیمت573979 ریال
بیشترین قیمت578061 ریال
تقاضا761 تن
پتروشیمی رجال
RP340R maron 318526 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,045 ریال
کمترین قیمت316999 ریال
بیشترین قیمت319999 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی مارون
RP340R maron 326140 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,045 ریال
کمترین قیمت324999 ریال
بیشترین قیمت329119 ریال
تقاضا616 تن
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 332299 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه281,701 ریال
کمترین قیمت329099 ریال
بیشترین قیمت334719 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 548123 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,648 ریال
کمترین قیمت544000 ریال
بیشترین قیمت551999 ریال
تقاضا1050 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 504018 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,234 ریال
کمترین قیمت500500 ریال
بیشترین قیمت512569 ریال
تقاضا525 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 345557 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,045 ریال
کمترین قیمت343009 ریال
بیشترین قیمت348000 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 315879 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,055 ریال
کمترین قیمت312889 ریال
بیشترین قیمت320320 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 294309 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,076 ریال
کمترین قیمت292999 ریال
بیشترین قیمت295619 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 442500 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,526 ریال
کمترین قیمت441999 ریال
بیشترین قیمت443001 ریال
تقاضا105 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3572 3572
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 311307 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,889 ریال
کمترین قیمت311231 ریال
بیشترین قیمت311408 ریال
تقاضا1320 تن
RG 3420 L-rejal 396837 261 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه396,837 ریال
کمترین قیمت396837 ریال
بیشترین قیمت396837 ریال
تقاضا131 تن
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 311150 609 609
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,889 ریال
کمترین قیمت311089 ریال
بیشترین قیمت311330 ریال
تقاضا1029 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
1590 1351
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,640 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 48F280DTA 415937 209 152
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه415,937 ریال
کمترین قیمت415937 ریال
بیشترین قیمت415937 ریال
تقاضا152 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 415937 0 38
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه415,937 ریال
کمترین قیمت415937 ریال
بیشترین قیمت415937 ریال
تقاضا38 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 399449 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه399,300 ریال
کمترین قیمت399339 ریال
بیشترین قیمت399669 ریال
تقاضا40 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 0 60 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه386,821 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه455,840 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
339 220
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟