یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

28.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ شنبه 15 مرداد 1401
از مجموع 12 هزار و 454 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 3 هزار و 588 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 28.8 درصد شد

به گزارش ویکی پلاست، معاملات یکشنبه 9 مرداد، از مجموع 5 هزار و 574 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 2 هزار و 782 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 50 درصد شد

 مقایسه معاملات (8و9) مرداد و  15 مرداد 1401  


نمودار معاملات


معاملات  

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 249465 0 60
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه249,465 ریال
کمترین قیمت249465 ریال
بیشترین قیمت249465 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Abadan 249465 200 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه249,465 ریال
کمترین قیمت249465 ریال
بیشترین قیمت249465 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan 262590 300 300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه256,949 ریال
کمترین قیمت261261 ریال
بیشترین قیمت264599 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی آبادان
500 380
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 501542 706 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه501,542 ریال
کمترین قیمت501542 ریال
بیشترین قیمت501542 ریال
تقاضا121 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 501542 363 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه501,542 ریال
کمترین قیمت501542 ریال
بیشترین قیمت501542 ریال
تقاضا81 تن
پتروشیمی شازند
1220 shazand 501542 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه501,542 ریال
کمترین قیمت501542 ریال
بیشترین قیمت501542 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
1069 201
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,105,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,175,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan 0 100 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,075,728 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,125,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1075728 100 5
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,075,728 ریال
کمترین قیمت1075728 ریال
بیشترین قیمت1075728 ریال
تقاضا5 تن
پتروشیمی خوزستان
PC W1 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,145,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
360 5
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1043994 101 31
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,043,994 ریال
کمترین قیمت1043994 ریال
بیشترین قیمت1043994 ریال
تقاضا31 تن
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1189478 154 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,189,478 ریال
کمترین قیمت1189478 ریال
بیشترین قیمت1189478 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی خوزستان
255 75
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LL 235F6 jam 286499 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی جم
LLD 22b02 Mahabad 286499 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی مهاباد
0 166
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
لرستان (پودر) 54B04 228593 112 64
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه228,593 ریال
کمترین قیمت228593 ریال
بیشترین قیمت228593 ریال
تقاضا64 تن
پتروشیمی لرستان
112 64
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
CRP100N jam 331777 0 902
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,777 ریال
کمترین قیمت331777 ریال
بیشترین قیمت331777 ریال
تقاضا902 تن
پتروشیمی جم
0 902
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP 502N 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
200 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 210G 0 400 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,994 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
EP2X83CE 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,754 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
600 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 428640 330 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه428,640 ریال
کمترین قیمت428640 ریال
بیشترین قیمت428640 ریال
تقاضا66 تن
330 66
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
7055 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,720 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
6045petro-pak 433384 550 94
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه433,384 ریال
کمترین قیمت433384 ریال
بیشترین قیمت433384 ریال
تقاضا94 تن
HIPS 7240 tabriz 433384 902 341
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه433,384 ریال
کمترین قیمت433384 ریال
بیشترین قیمت433384 ریال
تقاضا341 تن
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 433384 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه433,384 ریال
کمترین قیمت433384 ریال
بیشترین قیمت433384 ریال
تقاضا11 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه429,920 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
1694 446
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 0 170 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
1028 0 44 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
GPPS 1115 petropak 0 110 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
GPPS 1540 tabriz 367931 957 143
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا143 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 367931 55 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 367931 55 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 367931 855 293
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا338 تن
24N 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
MP08 qom 367931 300 135
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا175 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
2722 637
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 406877 396 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا44 تن
SE 50-Sahand 0 500 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه387,608 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
F100 Entekhab 406877 100 75
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا95 تن
F100 Entekhab 406877 0 25
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا25 تن
F100 Entekhab 406877 900 505
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا535 تن
F100 Entekhab 406877 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا30 تن
F105 Entekhab 392903 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه392,903 ریال
کمترین قیمت392903 ریال
بیشترین قیمت392903 ریال
تقاضا5 تن
F105 Entekhab 392903 100 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه392,903 ریال
کمترین قیمت392903 ریال
بیشترین قیمت392903 ریال
تقاضا25 تن
F200 Entekhab 413695 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت412877 ریال
بیشترین قیمت413899 ریال
تقاضا125 تن
F200 Entekhab 406877 450 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا215 تن
F200 Entekhab 406877 0 55
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا55 تن
R310 Entekhab 385383 600 115
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,383 ریال
کمترین قیمت385383 ریال
بیشترین قیمت385383 ریال
تقاضا125 تن
R310 Entekhab 385383 0 45
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه385,383 ریال
کمترین قیمت385383 ریال
بیشترین قیمت385383 ریال
تقاضا45 تن
F400 Entekhab 0 50 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,456 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
F300 Entekhab 406877 300 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا40 تن
R200-entekhab 406877 300 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,877 ریال
کمترین قیمت406877 ریال
بیشترین قیمت406877 ریال
تقاضا40 تن
R200-entekhab 385383 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه385,383 ریال
کمترین قیمت385383 ریال
بیشترین قیمت385383 ریال
تقاضا10 تن
R200-entekhab 385383 450 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,383 ریال
کمترین قیمت385383 ریال
بیشترین قیمت385383 ریال
تقاضا160 تن
FC 422 400454 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,456 ریال
کمترین قیمت398699 ریال
بیشترین قیمت402399 ریال
تقاضا70 تن
پتروشیمی تبریز
4216 1354
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 454899 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه423,427 ریال
کمترین قیمت450119 ریال
بیشترین قیمت461999 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 434879 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه410,835 ریال
کمترین قیمت433799 ریال
بیشترین قیمت438009 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 437823 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه412,729 ریال
کمترین قیمت436000 ریال
بیشترین قیمت441999 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 402256 18 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,256 ریال
کمترین قیمت402256 ریال
بیشترین قیمت402256 ریال
تقاضا18 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 411069 36 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,293 ریال
کمترین قیمت410899 ریال
بیشترین قیمت411239 ریال
تقاضا108 تن
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 375888 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,210 ریال
کمترین قیمت375888 ریال
بیشترین قیمت375888 ریال
تقاضا56 تن
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 359913 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,913 ریال
کمترین قیمت359913 ریال
بیشترین قیمت359913 ریال
تقاضا28 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FC 382269 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,820 ریال
کمترین قیمت382269 ریال
بیشترین قیمت382269 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی تندگویان
646 646
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟