یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

73.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 11 مرداد 1401
از مجموع 58 هزارو 517 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 43 هزار و 57 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 73.5 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، از مجموع 58 هزارو 517 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 43 هزار و 57 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 73.5 درصد شد.

    مقایسه معاملات 4 مرداد و 11 مرداد


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 540000 1100 345
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه540,000 ریال
کمترین قیمت540000 ریال
بیشترین قیمت540000 ریال
تقاضا375 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 584834 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه540,000 ریال
کمترین قیمت581999 ریال
بیشترین قیمت586002 ریال
تقاضا310 تن
پتروشیمی قائد بصیر
1240 485
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 454932 232 141
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,932 ریال
کمترین قیمت454932 ریال
بیشترین قیمت454932 ریال
تقاضا141 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 454932 474 474
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,932 ریال
کمترین قیمت454932 ریال
بیشترین قیمت454932 ریال
تقاضا474 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 438123 1008 625
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه438,123 ریال
کمترین قیمت438123 ریال
بیشترین قیمت438123 ریال
تقاضا625 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 438123 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه438,123 ریال
کمترین قیمت438123 ریال
بیشترین قیمت438123 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1714 1260
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1043994 0 13
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,043,994 ریال
کمترین قیمت1043994 ریال
بیشترین قیمت1043994 ریال
تقاضا13 تن
پتروشیمی خوزستان
0 13
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 289482 3806 3806
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت288700 ریال
بیشترین قیمت296599 ریال
تقاضا4598 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 0209KJ 287753 55 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه287,753 ریال
کمترین قیمت287753 ریال
بیشترین قیمت287753 ریال
تقاضا77 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 288660 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت288500 ریال
بیشترین قیمت288731 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 286499 550 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 286499 0 280
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا280 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 286499 1300 1020
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا1040 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 286499 1392 576
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا576 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 286499 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 286499 360 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 286499 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت286499 ریال
بیشترین قیمت286499 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 290954 48 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه286,499 ریال
کمترین قیمت290699 ریال
بیشترین قیمت291209 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی مهاباد
7566 6221
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 298967 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,967 ریال
کمترین قیمت298967 ریال
بیشترین قیمت298967 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 235663 3003 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه235,663 ریال
کمترین قیمت235663 ریال
بیشترین قیمت235663 ریال
تقاضا2244 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 235663 0 429
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه235,663 ریال
کمترین قیمت235663 ریال
بیشترین قیمت235663 ریال
تقاضا429 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 240676 1680 624
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,676 ریال
کمترین قیمت240676 ریال
بیشترین قیمت240676 ریال
تقاضا672 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 240676 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه240,676 ریال
کمترین قیمت240676 ریال
بیشترین قیمت240676 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 240676 192 192
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,676 ریال
کمترین قیمت240676 ریال
بیشترین قیمت240676 ریال
تقاضا192 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 245862 144 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,676 ریال
کمترین قیمت240677 ریال
بیشترین قیمت248909 ریال
تقاضا192 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 241756 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,676 ریال
کمترین قیمت241599 ریال
بیشترین قیمت242001 ریال
تقاضا288 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 244012 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,676 ریال
کمترین قیمت243799 ریال
بیشترین قیمت245001 ریال
تقاضا360 تن
پتروشیمی لرستان
(پودر) 52B18 0 96 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه228,593 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Myan 240676 1008 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,676 ریال
کمترین قیمت240676 ریال
بیشترین قیمت240676 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Myan 240676 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه240,676 ریال
کمترین قیمت240676 ریال
بیشترین قیمت240676 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
6603 4213
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 243888 1606 1188
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,888 ریال
کمترین قیمت243888 ریال
بیشترین قیمت243888 ریال
تقاضا1430 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 243888 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه243,888 ریال
کمترین قیمت243888 ریال
بیشترین قیمت243888 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 245345 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,888 ریال
کمترین قیمت245089 ریال
بیشترین قیمت245900 ریال
تقاضا1416 تن
Bl3 Marun 243888 3102 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,888 ریال
کمترین قیمت243888 ریال
بیشترین قیمت243888 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 243888 0 242
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه243,888 ریال
کمترین قیمت243888 ریال
بیشترین قیمت243888 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی مارون
5716 3648
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 297346 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه297,346 ریال
کمترین قیمت297346 ریال
بیشترین قیمت297346 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 297346 2002 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,346 ریال
کمترین قیمت297346 ریال
بیشترین قیمت297346 ریال
تقاضا1452 تن
پتروشیمی تبریز
2002 1430
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 316191 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه316,191 ریال
کمترین قیمت316191 ریال
بیشترین قیمت316191 ریال
تقاضا70 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 316191 2800 2450
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,191 ریال
کمترین قیمت316191 ریال
بیشترین قیمت316191 ریال
تقاضا2810 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 331777 3300 1111
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,777 ریال
کمترین قیمت331777 ریال
بیشترین قیمت331777 ریال
تقاضا1485 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 340643 1600 1600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,641 ریال
کمترین قیمت340641 ریال
بیشترین قیمت340645 ریال
تقاضا1680 تن
پتروشیمی شازند
7700 5231
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 240629 2200 1518
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,629 ریال
کمترین قیمت240629 ریال
بیشترین قیمت240629 ریال
تقاضا1650 تن
پتروشیمی آریا ساسول
5110 Arya 240629 0 352
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه240,629 ریال
کمترین قیمت240629 ریال
بیشترین قیمت240629 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 240629 1804 968
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,629 ریال
کمترین قیمت240629 ریال
بیشترین قیمت240629 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 240629 0 418
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه240,629 ریال
کمترین قیمت240629 ریال
بیشترین قیمت240629 ریال
تقاضا418 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 240629 1008 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,629 ریال
کمترین قیمت240629 ریال
بیشترین قیمت240629 ریال
تقاضا480 تن
F7000 Mehr 242296 2200 2112
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,629 ریال
کمترین قیمت240888 ریال
بیشترین قیمت243699 ریال
تقاضا2442 تن
پتروشیمی مهر
7212 5656
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
WK801L OSHIDA PETROKIMYA 0 264 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,457 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
WK821 OSHIDA PETROKIMYA 0 286 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه360,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
PET-BG781 (780S) 376370 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,457 ریال
کمترین قیمت375500 ریال
بیشترین قیمت378029 ریال
تقاضا2002 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 367932 2222 2222
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه337,851 ریال
کمترین قیمت364001 ریال
بیشترین قیمت371888 ریال
تقاضا2904 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 415293 2222 2222
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه360,500 ریال
کمترین قیمت400999 ریال
بیشترین قیمت425789 ریال
تقاضا3234 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 411492 44 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,434 ریال
کمترین قیمت411492 ریال
بیشترین قیمت411492 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تندگویان
6050 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 290259 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت290259 ریال
بیشترین قیمت290259 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 290259 1408 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت290259 ریال
بیشترین قیمت290259 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 290259 330 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت290259 ریال
بیشترین قیمت290259 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420h 290259 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت290259 ریال
بیشترین قیمت290259 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 332368 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,772 ریال
کمترین قیمت330899 ریال
بیشترین قیمت335555 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 296391 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت295777 ریال
بیشترین قیمت300599 ریال
تقاضا1350 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 291654 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت291399 ریال
بیشترین قیمت292115 ریال
تقاضا1340 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 290259 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت290259 ریال
بیشترین قیمت290259 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 290259 936 888
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت290259 ریال
بیشترین قیمت290259 ریال
تقاضا1104 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 291512 120 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه291,512 ریال
کمترین قیمت291512 ریال
بیشترین قیمت291512 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 0 144 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,383 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 292701 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,259 ریال
کمترین قیمت291889 ریال
بیشترین قیمت293899 ریال
تقاضا770 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 403177 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,383 ریال
کمترین قیمت400809 ریال
بیشترین قیمت407119 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی لاله
5818 5558
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 433384 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه443,135 ریال
کمترین قیمت433384 ریال
بیشترین قیمت433384 ریال
تقاضا22 تن
0 22
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 367931 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا11 تن
0 11
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 394257 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,383 ریال
کمترین قیمت393599 ریال
بیشترین قیمت395888 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 385383 110 90
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,383 ریال
کمترین قیمت385383 ریال
بیشترین قیمت385383 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 385383 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه385,383 ریال
کمترین قیمت385383 ریال
بیشترین قیمت385383 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی تبریز
230 230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 320144 2002 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه320,144 ریال
کمترین قیمت320144 ریال
بیشترین قیمت320144 ریال
تقاضا1496 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 320144 0 132
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه320,144 ریال
کمترین قیمت320144 ریال
بیشترین قیمت320144 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 310036 1738 1738
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,068 ریال
کمترین قیمت309999 ریال
بیشترین قیمت310899 ریال
تقاضا2134 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 304102 2772 2772
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه301,883 ریال
کمترین قیمت303999 ریال
بیشترین قیمت305000 ریال
تقاضا3146 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 6138
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟