یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 11 مرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 11 مرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 11 مرداد 1401 با 99 تن افزایش نسبت به 4 مرداد 1401 از  58,968 تن به 59,067 تن رسید.

   مقایسه عرضه های سه‌شنبه 4 مرداد و  11 مرداد 1401 


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 1,100 تن افزایش داشت و از 140 تن به 1240 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 14,779 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 414,876 ریال به 429,665 ریال رسید.

2-  گرید ABS150 تبریز برخلاف هفته پیش که در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 1,100 تن عرضه نقدی دارد. البته با 11 هزار تومان بالاتر از قیمت پایه.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 102 تن افزایش یافت و از 1,612 تن به 1,714 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,285 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 464,217 ریال به 454,932 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 242 تن افزایش یافت و از 7,874 تن به 8,116 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,648 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 292,147 ریال به 286,499 ریال رسید.

2- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید LLD 209 را 396 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 3,410 تن به 3,806 تن رساند.

3- گرید LLD 22b01 مهاباد برخلاف هفته پیش که در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 360 تن عرضه نقدی دارد.

4- عرضه گرید LLD 22b02 مهاباد امروز 408 تن نسبت به هفته اول مرداد کاهش یافت و از 1,800 تن به 1,392 تن رسید.

5- گرید LLD 22B03 مهاباد بعد از 1 ماه غیبت امروز با 48 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک خطی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 96 تن افزایش داشت و این هفته از 6,507 تن به 6,603 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,637 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 234,026 ریال به 235,663 ریال رسید.

2- گرید 54B04UV لرستان که هفته پیش 240 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز علاوه بر 240 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی، 240 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- گرید 6040 لرستان برخلاف هفته گذشته که 144 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 62N07UV را 240 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,920 تن به 1,680 تن رساند.

5- گرید (پودر) 52B18 میاندوآب برای اولین بار در سال 1401 با 96 تن عرضه نقدی راهی بورس کالا شد.

6- گرید 6040UV‎ لرستان که هفته پیش در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 144 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند، یعنی 5,716 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,208 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 249,096 ریال به 243,888 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته بدون تغییر است یعنی 2,002 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,079 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 295,267 ریال به 297,346 ریال رسید.

2- گرید 3030UA تبریز برخلاف هفته قبل که 176 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی تبریز عرضه گرید 3840 را 176 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,826 تن به 2,002 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 480 تن افزایش داشت و  از 7,220 تن به 7,700 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,109 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 321,300 ریال به 316,191 ریال رسید.

2- هر چند گرید CRP100B جم هفته پیش 1,012 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید EX3 که هفته اول مرداد 2,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه داشت، امروز با 700 تن افزایش 2,800 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید CRP100N را 792 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 2,508 تن به 3,300 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 616 تن کاهش یافت و از 7,828 تن به 7,212 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,997 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 242,626 ریال به 240,629 ریال رسید.

2- عرضه گرید F7000 مهر امروز با 616 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 2,816 تن به 2,200 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش 462 تن کاهش داشت و از 6,512 تن به 6,050 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,030 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 341,427 ریال به 344,457 ریال رسید.

2- گرید PET-BG731 تندگویان امروز برخلاف هفته قبل که 550 تن عرضه سلف داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- هر چند گرید PET-BG735 تندگویان هفته اول مرداد 110 تن عرضه سلف داشت، امروز در بین عرضه های پت بطری دیده نمی شود و غایب است.

4- گرید PET-BG825 (820N) تندگویان بعد از 1 ماه غیبت امروز با 44 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 498 تن کاهش داشته است و از 6,316 تن به 5,818 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,362 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 297,621 ریال به 29,259 ریال رسید.

2- عرضه 0075 سلف شد. گرید 0075 بندرامام برخلاف هفته پیش که 1,000 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,000 تن عرضه سلف دارد.

3- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید 2420h را 180 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 150 تن به 330 تن رساند. بسته بندی این هفته، پالت پلاستیکی است.

4- گرید 020 بندرامام که هفته قبل 1,000 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,000 تن عرضه سلف دارد.

5- گرید 2102TX00 لاله که هفته اول مرداد 1,056 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 242 تن با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز فقط 550 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بود و این هفته 230 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,441 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 388,824 ریال به 385,383 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته گذشته 264 تن افزایش داشته است و از 6,248 تن به 6,512 تن رسده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,667 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 314,735 ریال به 308,068 ریال رسید.

2- گرید TG 670S تندگویان امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 550 تن عرضه سلف داشت.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید TG641 (640S) را 550 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,188 تن  به 1,738 تن رساند.


نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 540,000 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 540,000 140 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
1240 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 454,932 474 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 454,932 232 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 438,123 1008 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1714 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 286,499 374 3432
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 0209KJ 287,753 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 286,499 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 286,499 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 286,499 1300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 286,499 1392 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 286,499 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 286,499 48 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4134 3982
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 298,967 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 235,663 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 240,676 1680 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 240,676 144 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 240,676 192 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 240,676 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 240,676 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 52B18 228,593 96 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Myan 240,676 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4612 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 243,888 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 243,888 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 243,888 3102 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
5716 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 297,346 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2002 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 316,191 280 2520
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 331,777 1012 2288
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 340,641 1600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
2892 4808
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 240,629 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 240,629 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 240,629 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
F7000 Mehr 240,629 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
7212 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
WK801L OSHIDA PETROKIMYA 344,457 264 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/08/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
WK821 OSHIDA PETROKIMYA 360,500 286 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/08/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
PET-BG781 (780S) 344,457 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 337,851 2222 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 360,500 2222 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 350,434 44 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6050 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 290,259 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 290,259 330 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 304,772 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 290,259 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 290,259 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 290,259 936 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 291,512 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 316,383 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 290,259 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 316,383 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 TN42 316,383 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
5928 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 385,383 120 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 385,383 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
230 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 320,144 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 308,068 1738 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 301,883 2772 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟